KONKURS Z HISTORII MUZYKI

dla uczniów kl. III – V OSM i SM II st. “Życie i twórczość Krzysztofa Pendereckiego”

Konkurs polega na wykazaniu się wiedzą na temat życia i twórczości Krzysztofa Pendereckiego oraz umiejętności rozpoznawania wybranych utworów kompozytora, zawartych w kanonie.

Konkurs odbędzie się 25 maja 2022 r. o godz. 16.30 w sali S-1.

Kanon utworów do rozpoznania

 1. Tren ofiarom Hiroszimy
 2. Psalmy Dawida – nr XXX, XLIII,
 3. Pasja wg św. Łukasza:

- cz.I: partia chóralna „O Crux, ave”, „Et egressus”, aria „Deus meus”, „Domine, quis habitabit”

- cz. II: partia chóralna „Popule meus”, aria „Crux Fidelis

 1. Siedem Bram Jerozolimy – „Lauda Jerusalem”
 2. Raj utracony – Adagietto
 3. Jutrznia Zmartwychwstanie „Kontakion”
 4. Te Deum – cz. 3
 5. Polskie Requiem – „Lacrimosa”, „Dies Irae”, „Chaconne”
 6. Stabat Mater
 7. II Symfonia „Wigilijna” , cz. III
 8. Koncert fortepianowy „Zmartwychwstanie”, I
 9. II Koncert skrzypcowy „Metamorfozy” – cz. I
 10. Sonata na skrzypce i fortepian nr 2 – cz. II
 11. Trzy utwory w stylu barokowym – Aria, Menuet I
 12. Sinfonietta per archi – cz. III

Danuta Gwizdalanka - Historia muzyki 3, str. 249-257

Film biograficzny na platformie internetowej Ninateka:

https://ninateka.fina.gov.pl/vod/dokument/krzysztof-penderecki-zycie-i-tworczosc/

REGULAMIN  KONKURSU

 1. Celem konkursu jest:

- zachęcanie uczniów do poszerzania wiedzy na temat życia i twórczości wybitnego polskiego kompozytora – Krzysztofa Pendereckiego

- uczczenie pamięci o zmarłym w 2020 r. kompozytorze, z okazji państwowych uroczystości pogrzebowych

- zapoznanie uczniów z kierunkami, stylami i technikami muzyki współczesnej

- oswajanie uczniów z brzmieniem muzyki współczesnej (harmoniką, instrumentacją)

- rozwijanie umiejętności świadomego słuchania i rozpoznawania utworów

- wzbudzanie zainteresowania arcydziełami muzyki klasycznej.

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. III - V OSM i SM II stopnia.
 2. Konkurs obejmuje:

- znajomość treści na temat życia i twórczości K. Pendereckiego, znajdujących się w podręczniku Danuty Gwizdalanki - Historia muzyki 3, str. 249-257 oraz filmiku biograficznym na platformie internetowej Ninateka:

https://ninateka.fina.gov.pl/vod/dokument/krzysztof-penderecki-zycie-i-tworczosc/

- rozpoznawanie wybranych utworów w twórczości kompozytora, zawartych w kanonie konkursowym

 1. Organizatorem konkursu jest p. Ewa Grzesiak – Iwaneczko.
 2. Komisja konkursowa zostanie powołana przez organizatora konkursu. Decyzje komisji są niepodważalne i ostateczne.
 3. Konkurs odbędzie się 25 maja 2022 r. (środa) o godz. 16.30, w sali S-1.
 4. Przewidywany czas trwania konkursu: ok. 60 minut.
 5. Laureatowi, który otrzyma minimum 90% punktacji, podnosi się ocenę końcoworoczną z przedmiotów: literatura muzyczna (kl. I – II) i historia muzyki (kl. III) o stopień wyżej. Uczeń, który uzyska 89% – 70% punktacji otrzyma cząstkową ocenę celującą, a 69% - 50%  - cząstkową ocenę bardzo dobrą.
 6. Dla laureatów konkursu (miejsca I – III) przewidziano dyplomy i nagrody rzeczowe.
 7. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela organizator – p. Ewa Grzesiak – Iwaneczko.