Regulamin konkursu  z audycji  muzycznych:

 „ I.J.Paderewski – kompozytor, pianista, patriota”

 Celem konkursu jest:

 1. Poszerzenie wiedzy na temat życia i twórczości J. Paderewskiego,
 2. Umiejętność rozpoznawania utworów I.J.Paderewskiego
 3. Propagowanie wśród młodego pokolenia muzyki polskiej i pobudzanie chęci do jej słuchania.
 4. Propagowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży

Organizacja konkursu:

1.Organizatorem konkursu jest p. Ewa Świerczek.

2.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 5 i 6 OSM i SM I stopnia oraz kl. 2, 3 i 4/4 SM I stopnia.

3.Konkurs obejmować będzie:

 • wiedzę teoretyczną z życia i twórczości I.J. Paderewskiego.
 • znajomość utworów muzycznych zawartych w kanonie konkursowym,  umiejętność ich rozpoznawania i odnotowania na podstawie wysłuchanych   fragmentów ( tytuł utworu, podanie części utworu z jej nazwą, opusem).

4.Konkurs jest jednoetapowy i będzie składać się z dwóch części:

 • część pisemna obejmująca życie i twórczość I.J.Paderewskiego,
 • test słuchowy ze znajomości wybranych utworów kompozytora.

5.Konkurs odbędzie się 27 maja 2022 (piątek) o godz. 16.00 w sali A 2-7 w  budynku naszej szkoły.

6.Przewidywany czas trwania konkursu: 45 – 60 minut.

7.Literatura obowiązkowa:

UTWORY DO ROZPOZNANIA:

 1. W murowanej piwnicy z „Albumu tatrzańskie”
 2. Za górami za lasami z „Albumu tatrzańskie”
 3. Menuet G- dur z „Humoresek koncertowych”
 4. Inetrmezzo polacco c- moll z „Humoresek koncertowych
 5. Krakowiak fantastyczny z „Humoresek koncertowych”
 6. Polonez H- dur z cyklu „Tańce polskie”  9
 7. Mazurek a-moll z cyklu „Tańce polskie” op.9
 8. Nokturn B- dur z cyklu „Miscellanea”
 9. Melodia Ges- dur z „Miscellanea”
 10. Legenda As- dur z „Miscellanea”
 11. Caprice-Valse z cyklu „Album majowe”
 12. Pieśń „Gdy ostatnia róża zwiędła” do słów A. Asnyka
 13. Pieśń „Dudziarz” („Idę ja Niemnem”) do słów A. Mickiewicza
 14. Koncert fortepianowy a- moll cz. 1

Fantazja polska na fortepian i orkiestrę op. 19