Fortepian i organy

Sekcja Fortepianu, to najliczniejsza sekcja w naszej szkole – skupia bowiem około 30 nauczycieli, którzy w codziennej pracy wspierają się wiedzą i doświadczeniem. Często nasi wychowankowie wracają do naszej szkoły, jako młodzi nauczyciele i akompaniatorzy. Jesteśmy więc, jak wielopokoleniowa rodzina.
Sekcja prowadzona jest w dwóch pionach. Kierownikiem Sekcji w OSM I stopnia oraz w SM I stopnia jest pani mgr Lidia Skrok, zaś w OSM II stopnia oraz w SM II stopnia Sekcją kieruje pan mgr Jarosław Iwaneczko. Pod naszą opieką mamy obecnie 140 uczniów, grających na fortepianie głównym.
Jednym z ważniejszych zadań Sekcji jest udział naszych uczniów w różnego rodzaju konkursach, przesłuchaniach czy warsztatach odbywających się na terenie całej Polski.
Do chwili obecnej możemy już pochwalić się licznymi osiągnięciami naszych młodych pianistów w tego typu imprezach.
W ostatnich latach podjęliśmy też nową inicjatywę, aby lepiej przygotować uczniów do występów na estradzie – prowadzimy lekcje otwarte dla młodzieży wyjeżdżającej na konkursy i przesłuchania. Zajęcia takie są niezwykle cenne zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli.
Zależy nam na tym, aby uczniowie czerpali radość i satysfakcję ze swojej codziennej pracy, dlatego staramy się stwarzać im możliwość zaprezentowania się szerszej publiczności. Służą temu koncerty okolicznościowe ( na Boże Narodzenie, z okazji Dnia Matki, czy Koncert Karnawałowy ) oraz przeglądy klasowe, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem rodziców.
Dbamy również o ciągłe podnoszenie jakości naszej pracy. Rokrocznie zapraszamy do współpracy znanych, doświadczonych pedagogów z całej Polski, którzy prowadzą w naszej szkole kilkudniowe kursy i warsztaty dla nauczycieli oraz uczniów.
Naszymi gośćmi byli już :prof. Paweł Skrzypek, prof. Ewa Bukojemska, prof. Andrzej Pikul, prof. Elżbieta Tarnawska, prof. Maria Niemira, prof. Maria Grzebalska, prof. Teresa Manasterska, prof. Alicja Paleta- Bugaj.
W trosce o rozwój kunsztu pianistycznego naszych dzieci, staramy się wprowadzać ciekawe i mobilizujące formy pracy.
Co roku przeprowadzamy w młodszych klasach ( kl.3 i 4 ) sprawdzian czytania a vista, zaś w klasach starszych (kl.5 i 6 ) konkurs na najlepsze, samodzielne opracowanie utworu.
Podsumowując – Sekcja Fortepianu działa niezwykle aktywnie. Nasi pedagodzy otaczają swoich uczniów ciepłą i serdeczną opieką, troszcząc się jednocześnie o ich rozwój w każdym znaczeniu tego słowa.

WYKAZ NAUCZYCIELI:

 • mgr Ambrozik Anna
 • mgr Bujna Roksolana
 • mgr Drażnycia Ołena
 • prof. dr hab. Herbowski Mirosław
 • mgr Hryń Wiesława
 • mgr Iwaneczko Jarosław
 • naucz. Jarosz Teresa
 • mgr Juchniewicz Anna
 • mgr Kaczor Wiesław
 • mgr Kokosza Sławomir
 • mgr Kołodziejczyk Elżbieta
 • dr Komorowska Marta
 • mgr Krzemińska Renata
 • mgr Kumorek Katarzyna
 • mgr Kuzemko-Rausz Elżbieta
 • mgr Leśniak-Skóra Katarzyna
 • mgr Lewandowska Danuta
 • mgr Lipińska-Gozdek Jadwiga
 • naucz. Łokczewska Anna
 • mgr Maciejowska Elżbieta
 • mgr Maciejowski Janusz
 • mgr Masajada Gustaw
 • mgr Mastej-Kozioł Ewa
 • mgr Michałek Bogumiła
 • mgr Panocha Ewelina
 • dr Podstawska Małgorzata
 • mgr Różański Waldemar
 • mgr Sadowska Aleksandra
 • mgr Skrok Lidia
 • mgr Strach Marzenna
 • mgr Szajer Anna
 • mgr Taraszka Barbara
 • mgr Warzecha Barbara
 • mgr Wójtowicz Anna
 • mgr Wójtowicz Teresa

KLASA ORGANÓW

,, ... Dla pedagogiki (...) jest niezwykle owocne, aby ani na chwilę nie zapominać
o szczytowych możliwościach uzdolnienia muzycznego, które – czy chcemy, czy nie - przesądzają drogę rozwoju muzyki (...)
i naszych codziennych wysiłków pedagogicznych. (...) uważam, że starając się w miarę sił wniknąć w mechanizm wielkiego talentu, wyłuskamy zawsze coś pożytecznego i przydatnego nawet dla najbardziej przeciętnego ucznia. (Henryk Neuhaus)

W roku szkolnym 1995/1996 została założona w ZSM klasa organów.
Kształci muzyków, melomanów i wirtuozów gry na tym instrumencie, przygotowuje do pracy dla celów kultowych i muzycznych. Rozwija uzdolnienia artystyczne uczniów i przygotowuje wrażliwych oraz świadomych odbiorców kultury organowej.
Pierwszym nauczycielem i inicjatorem powstania tejże klasy była Elżbieta Maciejowska, w późniejszym okresie do współpracy zaproszony został Gustaw Masajada. Dydaktyka jest ich misją i powołaniem. W swojej pracy kierują się zasadą, iż każdy uczeń winien iść swoim własnym programem, a oni starają się w każdym z uczniów dostrzec i wydobyć to, co najszlachetniejsze.
W szkole kontynuowane są corocznie różne formy kształcenia organistów : na poziomie podstawowym ( w szkole muzycznej I st. - na wydziale młodzieżowym przez cztery lata ) i w szkole średniej II st. oraz w OSM II st. przez okres sześcioletni.Pedagodzy instrumentaliści, chcąc rozwijać naturalne potrzeby ekspresji twórczej uczniów, wzbudzają u nich wrażliwość estetyczną, kształtują wyobraźnię artystyczną, poczucie piękna, oraz refleksji uczuciowej. Już od samego zarania organizują koncerty w kościołach i szkolne audycje organowe pobudzając organistów do aktywnego i zarazem twórczego kontaktu z muzyką. Corocznie, w ramach Dni Muzyki Organowej, odbywają się wyjazdy do Filharmonii Krakowskiej na koncerty wybitnych organistów, połączone ze zwiedzaniem i poznawaniem ciekawych instrumentów w kościołach krakowskich.Uczniowie biorą udział w różnorodnych seminariach organowych i kształcą się na kursach m.in. w Iwoniczu Zdroju, Jeleniej Górze, Rzeszowie i Warszawie pod kierunkiem wybitnych pedagogów - Juliana Gembalskiego, Andrzeja Chorosińskiego, Piotra Grajtnera, Marka Toporowskiego, Bartosza Jakubczaka.Godnymi podkreślenia są również występy uczniów w koncertach z cyklu Tydzień Talentów i Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Tarnowie.Klasa organów rozwija współpracę z innym szkołami muzycznymi m.in. z ZSM w Rzeszowie. Wśród wielu zadań rozwijających kunszt gry wirtuozowskiej na organach staramy się eksponować pozytywne cechy ucznia, rozwijać zamiłowanie do instrumentu i ukazywać bogactwo przeżyć wewnętrznych podczas gry, dając w ten sposób uczniowi satysfakcję i zadowolenie z postępów oraz dokonanej pracy.
Z naszych doświadczeń wynika, że każdy uczeń jest w stanie zdobyć chociaż jedną sprawność, czy umiejętność dobrego instrumentalisty poprzez systematyczną pracę, samodyscyplinę wewnętrzną, poczucie własnej wartości, miłość do muzyki i zamiłowanie, chęć do ćwiczenia i do poprawy poziomu gry (doskonałości), a to już wielki sukces, zarówno dla niego, jak i dla nas nauczycieli. Chodzi przecież o to, aby każdy uczeń rozwijał się na miarę swoich możliwości.

"Bo każdy przychodzi na świat z zalążkiem geniuszu, oczekującym na pełny rozkwit"
(David Lewis)


2013/2014

1 października 2013r. obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Muzyki. Był to dzień wyjątkowy, w którym nastąpiło uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy z wizerunkiem patrona szkoły Ignacego Jana Paderewskiego.
Z tej okazji odbył się koncert przygotowany przez nauczycieli: Lidię Skrok, Olenę Drażnycię i Katarzynę Leśniak-Skórę, a wśród występujących znaleźli się uczniowie sekcji fortepianu: Robert Maciejowski i Marian Michalski, a także skrzypaczka Joanna Barwacz oraz zespół perkusyjny przygotowany przez  pedagogów Jana Krawczyka i Sylwestra Malinowskiego. W uroczystościach uczestniczyli zaproszeni goście: wizytator CEA – Lidia Skrzyniarz, Dyrektor Wydziału Edukacji – B. Porębska, dyrektor Liceum Plastycznego – Z. Wenz oraz dyrektor Centrum Paderewskiego – Krystyna Szymańska.

16 października 2013r. nasi uczniowie Robert Maciejowski i Marian Michalski doskonalili swe umiejętności pod okiem wybitnego pianisty i pedagoga, prof. Krzysztofa Jabłońskiego podczas warsztatów pianistycznych w ramach Tygodnia Talentów w Kąśnej Dolnej. Duża grupa nauczycieli pianistów była obecna na warsztatach.

21 listopada 2013 odbył się w Sali Lustrzanej w Tarnowie z inicjatywy nauczycieli naszej szkoły Koncert „W hołdzie Lutosławskiemu”, podczas którego wystąpili pedagodzy: Izabela Szlachta-Dowgiałło – skrzypce, Olena Drażnycia – fortepian, Małgorzata Podstawska – fortepian, Tomasz Ożóg – obój, Natalia Warzecha – altówka oraz Kwartet Smyczkowy „Dafo” i Joanna Podgórnik – sopran.

27 listopada 2013r. gościliśmy w naszej szkole prof. Olgę Łazarską-Dębską.
W lekcjach otwartych z panią profesor czynny udział brali uczniowie sekcji fortepianu I stopnia: Maria Źrebiec, Wiktor Woszczyna, Mikołaj Kapała, Dominika Dąblewska, Adrianna Siedlik, Aleksandra Tadel, Oliwia Mikina, Julia Styrna, Michał Płaneta oraz uczniowie szkoły muzycznej II stopnia: Dominika Janusz, Barbara Doroszuk i Gabriela Lasota.

30 listopada 2013r. ponownie odwiedził naszą szkołę prof. Marek Żebrowski.
W warsztatach dla pianistów prowadzonych przez profesora uczestniczyli pedagodzy sekcji fortepianu. Czynny udział wzięli uczniowie klas fortepianu, z którymi profesor prowadził indywidualne lekcje.

17 grudnia 2013r. odbyły się na Sali Koncertowej warsztaty dla pianistów i klawesynistów z prof. Gizbert-Studnicką. W ramach spotkania dokonana została prezentacja klawesynu i możliwości tego instrumentu, odbył się koncert pani profesor oraz lekcje otwarte z uczniami.

19 grudnia 2013r. w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych odbyły się warsztaty pianistyczne z prof. Andrzejem Pikulem z Akademii Muzycznej w Krakowie. Pod okiem profesora pracowali uczniowie szkół II stopnia: Marian Michalski, Jakub Kapała, Anna Chruściel, Wiktor Kołodziejczyk, Tomasz Szczerba, Weronika Gardziel, Gabriela Kurczab, Dominika Janusz. Liczną grupę stanowili również nauczyciele sekcji fortepianu. Spotkanie było poświęcone problemom wykonawczym.

28 stycznia 2014 gościliśmy w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach. Podczas „Koncertu podsumowującego rok Witolda Lutosławskiego” wystąpili nasi nauczyciele: Izabela Szlachta-Dowgiałło – skrzypce, Olena Drażnycia – fortepian, Małgorzata Podstawska – fortepian, Natalia Warzecha – altówka oraz uczniowie: Anna Chruściel i Marian Michalski.

7 marca 2014r. sekcja fortepianu zorganizowała na Sali Koncertowej ZSM w Tarnowie Szkolny Konkurs Pianistyczny Duetów Fortepianowych, poświęcony muzyce kameralnej, obejmujący utwory na 4 ręce i 2 fortepiany. Do konkursu przystąpiło 10 duetów złożonych z uczniów klas 2-5 I stopnia. Wyniki konkursu:

I nagroda – Dominika Gmernicka (kl.3) i Aleksandra Buchacz (kl.3) z klasy fortepianu p. Marzeny Strach

II nagroda – Weronika Wojtas (kl.5) i Julia Dziuban (kl.5) z klasy fortepianu p. Teresy Jarosz

III nagroda (exequo) – Maria Wątroba (kl.3) i Marcin Zwierzyński (kl.3) z klasy fortepianu p. Barbary Taraszki

Natalia Wojtanowicz (kl.5) i Filip Kubala (kl.5) z klasy fortepianu p. Marzeny Strach

Wyróżnienia – Juliusz Łukasik (kl.2) i Maciej Żurek (kl.2) z klasy fortepianu p. Barbary Taraszki

Agata Wojtyłko (kl.2) i Gabriela Kurtyka (kl.2) z klasy fortepianu p. Anny Ambrozik.

Uczestników oceniało jury w składzie: Lidia Skrok (przewodnicząca), Katarzyna Leśniak-Skóra, Ewelina Panocha.

17 marca 2014r. nasi uczniowie: Anna Chruściel – fortepian, Marian Michalski – fortepian, Zuzanna Witek – skrzypce, Wiktor Kołodziejczyk – fortepian, Martyna Basta – gitara gościli w Szkole Muzycznej II stopnia im. Żeleńskiego w Krakowie. Występ młodych artystów zgromadził liczną publiczność i został przyjęty bardzo gorąco.

30 i 31 maja 2014r. w ZSM w Tarnowie odbyły się warsztaty pianistyczne z prof. Waldemarem Wojtalem. W lekcjach otwartych z profesorem brali czynny udział uczniowie sekcji fortepianu.

W ciągu całego roku w Pałacu Młodzieży zorganizowano 4 koncerty z cyklu „Dzieci Dzieciom” o tytułach nawiązujących do czterech pór roku, w których występowali nasi najmłodsi muzycy. Koncerty kierowane były do przedszkolaków, które z wielką uwagą i zainteresowaniem wsłuchiwały się w dźwięki muzyki. Spotkania te poprowadzili p. Olena Drażnycia i p. Łukasz Chmiel. Z sekcji fortepianu wystąpili uczniowie:

„Muzyczne barwy jesieni” (20 listopada 2013r.): Aurelia Tomasik (naucz. O. Drażnycia), Michał Płaneta (naucz. E. Panocha), Julia Sikora  (naucz. K. Leśniak), Jakub Chrobak (naucz. A. Szajer), Michał Rybczyński  (naucz. K. Leśniak), Julia Rutowicz  (naucz. O. Drażnycia),

„Zimowe muzykowanie z karnawałowym chochlikiem” (26 stycznia 2014r.):  Karol Płonka (naucz. A. Szajer), Filip Kubala (naucz. M. Strach), Adrianna Siedlik (naucz. B. Taraszka), Jan Puciłowski (naucz. M. Strach), Łucja Wrzesień (naucz. J. Maciejowski), Julia Rutowicz (naucz. O. Drażnycia), Miłosz Marcinkiewicz (naucz. A. Szajer),

„Muzyczne przebudzenie wiosny” (16 kwietnia 2014r.): Karol Płonka (naucz. A. Szajer), Amelia Socha (naucz. K.  Leśniak-Skóra), Mateusz Gajowy (naucz. R. Bujna), Weronika Wojtas i Julia Dziuban  - duet fortepianowy (naucz. T. Jarosz),

„Wakacyjne podróże z muzyką” (11 czerwca 2014r.): Aleksandra Buchacz (naucz.  M. Strach), Dominika Gmernicka (naucz. M. Strach), Julia Rutowicz (naucz. O. Drażnycia), Oliwier Barszcz (naucz. L. Skrok), Aurelia Tomasik (naucz. O. Drażnycia), Aniela Płaczek (naucz. B. Taraszka), duet fortepianowy: Maria Wątroba i Marcin Zwierzyński (naucz. B. Taraszka).

W czerwcu 2014r. odbyły się w ZSM w Tarnowie 3 koncerty uczniów klas fortepianu Szkoły Muzycznej I stopnia. Organizatorami byli nauczyciele sekcji fortepianu: p. Barbara Taraszka – Koncert klasy 1 (12 czerwca), p. Anna Ambrozik – Koncert klas 2 i 3 (17 czerwca), p. Małgorzata Podstawska – Koncert klas 4-6 (17 czerwca).

Koncerty cieszyły się dużym powodzeniem, a występy uczniów zostały ciepło przyjęte przez publiczność.

Sukcesy uczniów sekcji fortepianu I stopnia

Dominika Dąblewska (kl.5 OSM I) – wyróżnienie na XI Regionalnym Konkursie uczniów klas fortepianu Szkół Muzycznych I stopnia „Dziecięce interpretacje muzyczne” w Tarnobrzegu - klasa fortepianu p. Małgorzaty Podstawskiej.

Adrianna Siedlik (kl. 5 OSM I) – II nagroda w grupie II na VI Międzynarodowym Konkursie Młodych Pianistów „Nad Kamienną” w Skarżysku-Kamiennej, I nagroda w kategorii I na VIII Międzynarodowym Konkursie Interpretacji Muzycznej w Krasiczynie-Przemyślu – klasa fortepianu p. Barbary Taraszki. (zdjęcia w galerii)

Miłosz Marcinkiewicz (kl. 5 OSM I) – Dyplom „Złotego Wirtuoza” oraz wyróżnienie za utwór R. Zubka „Sabałowe bajania” na Międzynarodowym Forum Pianistycznym „Bieszczady bez granic” w Sanoku, wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie Młodych Instrumentalistów w Jaśle, wyróżnienie na VII Podkarpackich Spotkaniach w Krośnie, II nagroda na Polsko – Niemieckim Konkursie Pianistycznym „Młode Talenty” w Szczecinie – klasa fortepianu p. Anny Szajer. (zdjęcia w galerii)

Patryk Pacocha (kl. 4 OSM I) – wyróżnienie na VI Chrzanowskich Spotkaniach Młodych Instrumentalistów, I nagroda w kategorii instrumentalnej w grupie II na XV Międzynarodowym Konkursie „Moje inspiracje muzyczne” w Nałęczowie – klasa fortepianu p. Katarzyny Leśniak-Skóry. (zdjęcia w galerii)

Aleksandra Tadel (kl. 5 OSM I) –  Dyplom „Złotego Wirtuoza” oraz wyróżnienie za utwór K. Serockiego – Preludium nr 3 na Międzynarodowym Forum Pianistycznym „Bieszczady bez granic” w Sanoku, III nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Młodych Instrumentalistów w Jaśle, wyróżnienie na VII Podkarpackich Spotkaniach w Krośnie, II nagroda na II Ogólnopolskim Konkursie Młodych Indywidualistów Muzycznych w Sierpcu, wyróżnienie w grupie I za utwór Rebikoffa – Walc nr 3 na Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym dla uczniów Szkół Muzycznych I i II stopnia „Czerwcowe dźwiękobranie” w Wieliczce – klasa fortepianu p. Anny Szajer.

Maria Źrebiec (kl. 4 OSM I) - Dyplom „Złotego Wirtuoza” na Międzynarodowym Forum Pianistycznym „Bieszczady bez granic” w Sanoku, II nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym dla uczniów Szkół Muzycznych I i II stopnia „Czerwcowe dźwiękobranie” w Wieliczce – klasa fortepianu p. Lidii Skrok.

Oliwia Mikina (kl. 6 OSM I) – wyróżnienie w grupie II na Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym dla uczniów Szkół Muzycznych I i II stopnia „Czerwcowe dźwiękobranie” w Wieliczce – klasa fortepianu p. Katarzyny Kumorek.

Michał Rybczyński (kl. 2 OSM I) – I nagroda w kategorii instrumentalnej w grupie I na XV Międzynarodowym Konkursie „Moje inspiracje muzyczne” w Nałęczowie,wyróżnienie na XVII Małopolskim Konkursie Pianistycznym im. I. J. Paderewskiego w Tuchowie – klasa fortepianu p. Katarzyny Leśniak-Skóry.

Amelia Socha (kl. 1 OSM I) – III nagroda w grupie II na II Ogólnopolskim Festiwalu Najmłodszych Uczniów Szkół Muzycznych I stopnia w Krakowie – klasa fortepianu p. Katarzyny Leśniak-Skóry.

Sukcesy uczniów sekcji fortepianu II stopnia

W  przesłuchaniach  makroregionalnych wystąpiła Barbara  Doroszuk (kl. 5 SM II) prezentując wysoki poziom przygotowania i opanowania repertuaru, a także wykazała się odpornością na stres otrzymując wysoką punktację – klasa fortepianu p. Lidii Skrok.

Michał Niedbała (kl. 1 SM II) – I nagroda w swojej kategorii wiekowej na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym ,,SPELE ZENI” w Rydze, wyróżnienie na Konkursie Pianistycznym Krośnieńskie Spotkania Muzyczne, I nagroda oraz Nagroda Publiczności w II Ogólnopolskim Konkursie Młodych Indywidualności Muzycznych im. T. Paciorkiewicza w Sierpcu – klasa fortepianu p. Waldemara Różańskiego.

 Anna Maria Chruściel (kl. 3 OSM II) – wyróżnienie  i Nagroda Specjalna za najlepsze wykonanie Poloneza na III Międzynarodowym Podkarpackim Konkursie Chopinowskim w Rzeszowie, II nagroda w Konkursie Pianistycznym Krośnieńskie Spotkania Muzyczne, II nagroda wraz z Marianem Michalskim w Ogólnopolskim Konkursie duetów fortepianowych „Grajmy razem” w Zamościu – klasa fortepianu
p. Jarosława Iwaneczko.

Marian Michalski (kl. 3 OSM II) – III nagroda w Konkursie Pianistycznym im. Ireny Rolanowskiej w Krakowie, wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Muzyka Polska i Rosyjska w Siedlcach, wyróżnienie w III Międzynarodowym Podkarpackim Konkursie Chopinowskim w Rzeszowie, wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym w Koninie, I nagroda  w Konkursie pianistycznym Krośnieńskie Spotkania Muzyczne, wyróżnienie i Nagroda specjalna  za najlepsze wykonanie mazurka w Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim w Szafarni – klasa fortepianu p. Jarosława Iwaneczko.

Robert Maciejowski (kl. 3 OSM II) – II nagroda i srebrny certyfikat w XIX Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym,, Chopin Golden Ring” X 2013, I nagroda  i nagrody specjalne za najlepsze wykonanie utworu Chopina i klasycznego w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Goerlitz/Zgorzelec I 2014, II nagroda w Ogólnopolskim Turnieju Pianistycznym im. H.Czerny-Stefańskiej w Żaganiu, półfinalista ,,Młody Muzyk Roku” 2014 Warszawa, I nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Młodych Instrumentalistów w Jaśle, I nagroda i Nagroda specjalna za najlepsze wykonanie walca na III Międzynarodowym Podkarpackim Konkursie Chopinowskim w Rzeszowie, stypendysta Min. Kultury i D.N. SAPERE AUSO,  klasa fortepianu dr. hab. Mirosława Herbowskiego.

Tegoroczni dyplomanci z oceną celujący - Karolina Krupa z  klasy fortepianu p. Sławomira Kokoszy i Paweł Szkotak z klasy organów p. Elżbiety Maciejowskiej zdali pomyślnie egzamin konkursowy na wydział instrumentalny Akademii Muzycznej w Krakowie.

 

2014/2015

 

Nasza uczennica, Katarzyna Sacha (kl. 4 SM II stopnia) znakomicie zaprezentowała się na XI Białostockim Festiwalu Młodych Organistów w Białymstoku, który odbył się
w dniach 25-26 września 2014r. Organistka, przygotowana przez p. Wiesława Kaczora, zajęła III miejsce.

Uczennicy i nauczycielowi serdecznie gratulujemy.

Uczniowie, Robert Maciejowski (kl. 4 OSM II st.) oraz Michał Niedbała (kl. 2 SMII st.) otrzymali stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia artystyczne w roku szkolnym 2013/2014.

Gratulujemy naszym uzdolnionym pianistom oraz ich pedagogom, p. Mirosławowi Herbowskiemu i p. Waldemarowi Różańskiemu.

Październik 2014r. Za nami kolejny, już XXXII Ogólnopolski Festiwal Tydzień Talentów. Na jednym z koncertów festiwalu zaprezentowali się nasi pianiści, laureaci konkursów:
Aleksandra Tadel (kl. 6 OSM I st., naucz. p. Anna Szajer),
Miłosz Marcinkiewicz (kl. 6 OSM I st., naucz. p. Anna Szajer),
Michał Niedbała (kl. 2 SM II st., naucz. p. Waldemar Różański),
Anna Maria Chruściel (kl. 4 OSM II st., naucz. p. Jarosław Iwaneczko).
Dyplomami dla najbardziej obiecujących tarnowskich talentów zostali uhonorowani: Miłosz Marcinkiewicz (grupa młodsza) i Anna Maria Chruściel (grupa starsza).

Uczniom i nauczycielom serdecznie gratulujemy.

 

W dniach 31 października – 12 listopada 2014r. nasz uczeń, Michał Niedbała
i absolwentka naszej szkoły, Paulina Ostrowska uczestniczyli w międzynarodowej wymianie kulturalnej w ramach Festiwalu Paderewskiego w Paso Robles
w Kalifornii
. Na zaproszenie Konsula Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Los Angeles, M. M. Brymor, Dyrektora Festiwalu, Steve Cass oraz Dyrektora Polish Music Center, Marka Żebrowskiego młodzi pianiści zaprezentowali się w trzech koncertach oraz uczestniczyli w master class prowadzonych przez wybitnych pianistów-wykładowców: Zheeyoung Moon, Marek Żebrowski, Lee Chang. Koordynatorem projektu była p. Anna Szajer.

W listopadzie 2014r. odbyły się w Dworku I. J. Paderewskiego w Kąśnej Dolnej warsztaty pianistyczne, które poprowadził prof. Marek Żebrowski. Uczniowie naszej szkoły wzięli czynny udział w otwartych lekcjach z wybitnym pianistą (Aleksandra Tadel, Miłosz Marcinkiewicz, Michał Niedbała, Gabriela Kurczab, Jakub Kapała, Wiktor Kołodziejczyk i Agata Kantor). Współorganizatorem warsztatów była p. Anna Szajer.

19 listopada 2014r. odbył się kolejny koncert z cyklu Dzieci-Dzieciom pt.: „Jesienne Podróże”. Wśród młodych wykonawców znaleźli się uczniowie naszej sekcji:
Cyprian Naróg (naucz. p. Anna Szajer),
Jakub Chrobak (naucz. p. Anna Szajer),
Aleksandra Łabno (naucz. p. Barbara Taraszka),
Piotr Sobol (naucz. p. Lidia Skrok),
Maciej Waszczyszyn (naucz. p. Katarzyna Kumorek)
oraz Agata Skalska (naucz. p. Marzena Strach).

Oliwia Mikina (kl. 1 OSM II stopnia, naucz. p. Katarzyna Kumorek) wystąpiła
w charakterze akompaniatora towarzysząc młodszemu koledze, perkusiście Mateuszowi Ćwiokowskiemu. Wykonawcy byli nagradzani gromkimi brawami.

W dniach 28-30 listopada 2014r. odbył się w Warszawie II Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Leopolda Godowskiego, na którym znakomicie zaprezentowali się nasi pianiści. Uczniowie Robert Maciejowski (kl. 4 OSM II st., naucz.p. Mirosław Herbowski) zdobył I miejsce, a Anna Maria Chruściel (kl. 4 OSM II st., naucz. p. Jarosław Iwaneczko) przywiozła wyróżnienie.

Uczniom i nauczycielom serdecznie gratulujemy!

9 grudnia 2014r. na Sali Koncertowej odbyła się Audycja uczniów klasy fortepianu p. Anny Ambrozik. Występom przysłuchiwali się rodzice i koledzy uczniów. Atrakcją wieczoru okazał się duet fortepianowy w składzie: Weronika Gardziel (kl. 2 OSM II st.) i Dominika Janusz (kl. 3 OSM II st.).

15-16 grudnia 2014r. naszą szkołę reprezentowali na Makroregionalnych Przesłuchaniach Uczniów klas fortepianu szkół muzycznych I stopnia w Krakowie Martyna Sabat (kl. 4 OSM I st., naucz. Anna Szajer) oraz Patryk Pacocha (kl. 5 OSM I st., naucz. Katarzyna Leśniak-Skóra). Występy uczniów zostały wysoko ocenione przez jury. Gratulujemy!

27 stycznia 2015r. w Sali Lustrzanej w Tarnowie odbył się na zakończenie pierwszego półrocza Koncert uczniów szkół II stopnia. Wśród wykonawców nie zabrakło naszych uzdolnionych pianistów:
Wiktor Kołodziejczyk (kl. 4 OSM II st., naucz. p. Jarosław Iwaneczko),
Anna Maria Chruściel (kl. 4 OSM II st., naucz. p. Jarosław Iwaneczko),
Robert Maciejowski (kl. 4 OSM II st., naucz. p. Mirosław Herbowski)
oraz Agata Kantor (kl. 5 OSM II st., naucz. p. Jarosław Iwaneczko), która wystąpiła w zespole ze skrzypaczkami: Joanną Barwacz i Zuzanną Witek . Aktywność wykazali również pedagodzy sekcji fortepianu: p. Anna Ambrozik, p. Olena Drażnycia oraz p. Sławomir Kokosza, którzy wystąpili w charakterze akompaniatorów.

2 lutego 2015r. liczna grupa uczniów reprezentowała naszą szkołę na VI Międzynarodowym Konkursie „Młody Wirtuoz” w ramach X Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic” w Sanoku. Wszyscy nasi uczniowie zaprezentowali się bardzo dobrze
i zostali wysoko ocenieni przez międzynarodową komisję. W konkursie wzięło udział 77 uczestników z kilku krajów w dwóch grupach wiekowych (w I grupie – 56, a w II grupie – 21).

Każdy reprezentant naszej szkoły wrócił z nagrodą.

W I grupie wiekowej nagrody zdobyli:

Juliusz Łukasik (kl. 3a OSM I st.) otrzymał Dyplom Złotego Wirtuoza –  nauczyciel p. Barbara Taraszka,

Michał Rybczyński (kl. 3b OSM I st.) otrzymał Dyplom Złotego Wirtuoza – nauczyciel p. Katarzyna Leśniak-Skóra,

Jakub Chrobak (kl. 3b OSM I st.) otrzymał Dyplom Złotego Wirtuoza – nauczyciel p. Anna Szajer,

Martyna Sabat (kl. 4a OSM I st.) otrzymała Dyplom Złotego Wirtuoza oraz Dyplom za wyróżniające wykonanie utworu E.Rocherolle – „Le Salon de Musique”– nauczyciel p. Anna Szajer,

Gabriela Kurtyka (kl. 4b OSM I st.) otrzymała Dyplom Srebrnego Wirtuoza – nauczyciel p. Anna Ambrozik.

W II grupie wiekowej nagrody zdobyli:

Patryk Pacocha (kl. 5b OSM I st.) otrzymał Dyplom Srebrnego Wirtuoza – nauczyciel p. Katarzyna Leśniak-Skóra

Aleksandra Tadel (kl. 6a OSM I st.) otrzymała Dyplom Złotego Wirtuoza oraz Dyplom za wyróżniające wykonanie utworu F.Poulenc – „XV Inprowisation Hommage a Edith Piaf” – nauczyciel p. Anna Szajer

Miłosz Marcinkiewicz (kl. 6b OSM I st.) otrzymał Dyplom Złotego Wirtuoza – nauczyciel p. Anna Szajer.

Uczniom i nauczycielom serdecznie gratulujemy.

 

6 lutego 2015r. odbyła się szósta edycja Szkolnego Konkursu Pianistycznego. Uczestnicy byli dobrze przygotowani i dzielnie zmagali się na estradzie. W grupie młodszej ( kl.2 i 3 ) wystąpiło 13 uczestników, a w grupie starszej ( 4 i 5 kl.) wzięło udział 8 młodych pianistów. Jury przewodniczyła p. Teresa Jarosz , a towarzyszyły jej p. Wiesława Hryń i p. Małgorzata Podstawska. Jury przyznało następujące nagrody:

GRUPA I – kl. 2 i 3

I miejsce ex aequo - Maciej Waszczyszyn kl.2 – naucz. Katarzyna Kumorek oraz Anna Maciejko kl.3 – naucz. Teresa Wójtowicz

II miejsce - Piotr Sobol kl.2 – naucz. Lidia Skrok

III miejsce- Oliwier Barszcz kl.3 – naucz. Lidia Skrok

WYRÓŻNIENIA

Julia Konaszewska kl.2 – naucz. Barbara Taraszka

Julia Kwaśniak kl.2 – naucz. Katarzyna Leśniak- Skóra

Patryk Ledziński kl.3 – naucz. Danuta Lewandowska- Grzyb

Joanna Legawiec kl.3 – naucz. Katarzyna Kumorek

Miłosz Pacocha kl.2 – naucz. Katarzyna Leśniak – Skóra

Kornelia Potępa kl.3 – naucz. Anna Ambrozik

Karolina Zając kl.2 – naucz. Barbara Taraszka

GRUPA II – kl.4 i 5

I miejsce – Hanna Skirzyńska kl.5 – naucz. Barbara Taraszka

II miejsce – Maria Wątroba kl.4 – naucz. Barbara Taraszka

III miejsce – Jakub Krajewski kl.5 – naucz. Katarzyna Kumorek

WYRÓŻNIENIA 

Julia Styrna kl.4 – naucz. Ewelina Panocha

Aurelia Tomasik kl.4 – naucz. Olena Drażnycia

Kamila Czyżycka kl.5 – naucz. Lidia Skrok.

Gratulujemy uczniom i dziękujemy nauczycielom z sekcji fortepianu za zorganizowanie konkursu.

 

10 lutego 2015r. Za nami kolejny koncert z cyklu Dzieci-Dzieciom zatytułowany „Opowieści zimowe”. Wśród wykonawców znaleźli się młodzi pianiści z naszej sekcji:
Aleksandra Łabędź (kl. 2, naucz. p. Anna Szajer),
Patrycja Kolak (kl. 2, naucz. p. Olana Drażnycia),
Gabriela Serek (kl. 1b, naucz. p. Danuta Lewandowska-Grzyb),
Aleksander Brighton (kl. 1, naucz. p. Ewelina Panocha),
Julia Rutowicz (kl. 4, naucz. p. Olena Drażnycia),
Aurelia Tomasik (kl. 4b, naucz. p. Olena Drażnycia),
Joanna Pierzchała (kl. 5b, naucz. p. Danuta Lewandowska-Grzyb).

Na zakończenie koncertu wystąpił starszy uczeń naszej sekcji, Michał Niedbała (kl. 2 SM II stopnia, naucz. p. Waldemar Różański), który znakomicie zaprezentował się w zespole wraz ze swoją siostrą Marią Niedbała (skrzypce) i Mikołajem Janasem (skrzypce). Koncert bardzo podobał się publiczności, a wykonawcy chętnie byli nagradzani oklaskami.

 

Nasz uczeń, Robert Maciejowski (kl. 4 OSM II st.) znów zatriumfował na konkursach pianistycznych. W I Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym „Od Bacha do Szymanowskiego, który odbywał się w dniach 6-7 marca 2015r. w Warszawie, otrzymał III Nagrodę i Nagrodę Specjalną za najlepsze wykonanie utworu Karola Szymanowskiego. W dniach 16-17 marca 2015r. uczestnicząc w VIII Konkursie Pianistycznym Uczniów Szkół Muzycznych II stopnia w Krakowie, zdobył I Nagrodę i Nagrodę Specjalną. Serdecznie gratulujemy młodemu pianiście i jego nauczycielowi, p. Mirosławowi Herbowskiemu.

20 marca 2015r. nasi uczniowie reprezentowali szkołę na Konkursie Lubaczowskie Impresje Muzyczne w Lubaczowie. Młodzi pianiści wrócili z nagrodami:

Aleksandra Łabędź (kl. 2 OSM I st.) otrzymała II miejsce w grupie II – nauczyciel p. Anna Szajer,

Juliusz Łukasik (kl. 3 OSM I st.) otrzymał II miejsce w grupie III – nauczyciel  p. Barbara Taraszka,

Maciej Waszczyszyn (kl. 2 OSM I st.) otrzymał wyróżnienie w grupie II – nauczyciel p. Katarzyna Kumorek.

Uczniom i nauczycielom serdecznie gratulujemy.

20-22 marca 2015r. liczna grupa uczniów reprezentowała naszą szkołę w VII Ogólnopolskim Konkursie Organowym w Olsztynie. Organiści zajęli następujące lokaty:

Dawid Nosal (kl. 3 SM I st./4) zajął II miejsce – nauczyciel p. Elżbieta Maciejowska,

Kinga Szalecka (kl. 3 OSM II st.) zajęła IV miejsce – nauczyciel p. Wiesław Kaczor,

Katarzyna Sacha (kl. 4 SM II st.) otrzymała wyróżnienie – nauczyciel p. Wiesław Kaczor,

Marcin Kucharczyk (kl. 4 OSM II st.) zajął IV miejsce reprezentując Diecezjalne Studio Organistowskie w Tarnowie.

Uczniom i nauczycielom serdecznie gratulujemy.

Młody pianista, Miłosz Marcinkiewicz (kl. 6b OSM I st., nauczyciel p. Anna Szajer), zajął III miejsce na III Ogólnopolskim Festiwalu Pianistycznym im. ApolinaregoSzeluty. Impreza odbyła się w dniach 25-27 marca 2015r. w Słupcy. Gratulujemy uczniowi i jego nauczycielce.

Robert Maciejowski (kl. 4 OSM II st., nauczyciel p. Mirosław Herbowski), otrzymał I Nagrodę i Grand Prix w X Ogólnopolskim Konkursie Młodych Instrumentalistóww ramach XXIII Jasielskich Spotkań Pianistycznych, które odbyły się w dniach 26-27 marca 2015r. w Jaśle. Gratulujemy uczniowi i jego nauczycielowi.

27-28 marca 2015r. nasz uczeń, Patryk Pacocha (kl. 5b OSM I st., nauczyciel p. Katarzyna Leśniak-Skóra), wziął udział w X Ogólnopolskim „Łowieckim” Konkursie Miniatur Fortepianowych we Wrocławiu i otrzymał na nim wyróżnienie. Gratulujemy uczniowi i jego nauczycielce.

1 kwietnia 2015r. w ramach Szkolnego Przeglądu Zespołów Kameralnych wystąpił duet fortepianowy w składzie: Weronika Gardziel (kl. 2 OSM II st.) i Dominika Janusz (kl. 3 OSM II st.). Uczennice zaprezentowały utwory na 4 ręce i na 2 fortepiany. Duet przygotowała p. Anna Ambrozik.

Aleksandra Tadel (kl. 6a OSM I st., nauczyciel p. Anna Szajer) otrzymała III Nagrodę w XXXIII Ogólnopolskim Konkursie Młodych Pianistów nad Kamienną, który odbywał się w dniach 20-21 kwietnia 2015r. Gratulujemy uczennicy i jej nauczycielce.

W dniach 21-27 kwietnia 2015r. uczniowie, Michał Niedbała (kl. 2 SM II st., nauczyciel p. Waldemara Różańskiego) i Anna Chruściel (kl. 4 OSM II st., nauczyciel p. Jarosław Iwaneczko), reprezentowali naszą szkołę na XV Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Juliusza Zarębskiego w Łomiankach. Występ na konkursie dla obojga pianistów został zwieńczony sukcesem, Michał zajął II miejsce, a Anna otrzymała wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy uczniom i ich nauczycielom.

Michał Niedbała (kl. 2 SM II st., nauczyciel p. Waldemara Różańskiego) wykonał „Błękitną Rapsodię” G. Gershwina wraz z Płocką Orkiestrą Symfoniczną w ramach I nagrody, którą otrzymał w Ogólnopolskim Konkursie Młodych Indywidualności Muzycznych im. T. Paciorkiewicza w Sierpcu.

Zdjęcia z występu do obejrzenia  w zakładce Galeria.

23 kwietnia 2015r. w Pałacu Młodzieży w Tarnowie odbył się kolejny koncert z cyklu Dzieci-Dzieciom zatytułowany „Wiosna dźwiękami malowana”. Wśród występujących na koncercie młodych artystów znaleźli się także uczniowie naszej sekcji:
Julia Rutowicz (nauczyciel p. Olena Drażnycia),

Kinga Pałka (nauczyciel p. Renata Krzemińska),

Aurelia Tomasik (nauczyciel p. Olena Drażnycia),

Michał Wzorek (nauczyciel p. Renata Krzemińska),

Gabriela Kurtyka (nauczyciel p. Anna Ambrozik),

Karol Płonka (nauczyciel p. Anna Szajer).

Koncert został pięknie przygotowany przez nauczycieli: p.Joannę Dyjak, p.Renatę Krzemińską oraz p.Łukasza Chmiela, a wykonawcy nagradzani byli gromkimi brawami.

Uczniom z innych sekcji akompaniowała p. Olena Drażnycia.

Zdjęcia z koncertu do obejrzenia w zakładce Galeria.

W dniach 8-9 maja 2015r. w Skierniewicach odbywał się III Ogólnopolski Pianistyczny Konkurs Muzyki Polskiej, na którym nasi uczniowie: Miłosz Marcinkiewicz(kl. 6b OSM I st., nauczyciel p. Anna Szajer) oraz Karol Płonka (kl. 6a OSM I st., nauczyciel p. Anna Szajer) otrzymali wyróżnienia. Gratulujemy uczniom i ich nauczycielce.

14 maja 2015r. odbył się koncert „Zagrajmy razem” w Szkole Muzycznej w Dębicy. Podczas jednego wieczoru wystąpili wspólnie uczniowie ze Szkół Muzycznych w Dębicy i w Tarnowie. Naszą szkołę reprezentował duet fortepianowy w składzie: Weronika Gardziel (kl. 2 OSM II st.) i Dominika Janusz (kl. 3 OSM II st.) oraz flecistka,Anna Gąciarz (kl. 4 SM II st.). Koncert, który zorganizowała i poprowadziła p. Anna Ambrozik został przyjęty z wielkim entuzjazmem.

 

19 maja 2015r. na Sali Koncertowej ZSM w Tarnowie odbyła się Audycja uczniów klasy fortepianu p. Anny Ambrozik. Występom młodych artystów przysłuchiwali się rodzice i koledzy uczniów.

Zdjęcia z koncertu do obejrzenia w zakładce Galeria.

Michał Rybczyński (kl. 3b OSM I st., nauczyciel p. Katarzyna Leśniak-Skóra) zajął II miejsce w grupie I w VII Konkursie „Dźwiękiem malowane”. Konkurs odbył się dnia 21 maja 2015r. w Stalowej Woli. Uczniowi i jego nauczycielce serdecznie gratulujemy.

Dnia 22 maja 2015r. troje młodych uczniów naszej sekcji wzięło udział w XIII Małopolskim Konkursie Pianistycznym im. I. J. Paderewskiego w Tuchowie, na którym otrzymali następujące nagrody i wyróżnienia:

Julia Kwaśniak (kl. 2a OSM I st.) – wyróżnienie w grupie I,

Amelia Socha (kl. 2a OSM I st.) – III miejsce w grupie I,

Michał Rybczyński (kl. 3b OSM I st.) – wyróżnienie w grupie II.

Wszyscy troje uczą się w klasie fortepianu p. Katarzyny Leśniak-Skóry. Gratulujemy uczniom i ich nauczycielce.

W dniach 28-30 maja 2015r. nasza uczennica, Kinga Szalecka (kl. 3 OSM II st., nauczyciel p. Wiesław Kaczor), uczestniczyła w III Ogólnopolskim Konkursie Organowym w Bielsku-Białej, na którym zajęła III miejsce. Uczennicy i jej nauczycielowi serdecznie gratulujemy.

29 maja 2015r. na Sali Koncertowej ZSM w Tarnowie odbyła się Audycja uczniów klasy fortepianu p. Oleny Drażnyci. Występom młodych artystów przysłuchiwali się rodzice i koledzy uczniów.

2 czerwca 2015r. odbył się w Sali Koncertowej Budynku C Koncert uczniów klas 2 i 3 SM I stopnia. Podczas wieczoru zaprezentowało się liczne grono młodych pianistów:

Karolina Rzeszutko (nauczyciel p. Danuta Lewandowska-Grzyb),

Patryk Ledziński (nauczyciel p. Danuta Lewandowska-Grzyb),

Mateusz Gajowy (nauczyciel p. Roksolana Bujna),

Nikola Czupryna (nauczyciel p. Teresa Jarosz),

Daniela Augustyn (nauczyciel p. Barbara Taraszka),

Oliwia Krawczyk (nauczyciel, p. Katarzyna Leśniak-Skóra),

Karolina Zając (nauczyciel p. Barbara Taraszka),

Marta Hilgier (nauczyciel p. Renata Krzemińska),

Patrycja Kolak (nauczyciel p. Olena Drażnycia),

Agata Wojtyłko (nauczyciel p. Anna Ambrozik),

Mateusz Nowak (nauczyciel p. Janusz Maciejowski),

Patrycja Smoleń (nauczyciel p. Renata Krzemińska),

Kornelia Potępa (nauczyciel p. Anna Ambrozik),

Anna Maciejko (nauczyciel p. Teresa Wójtowicz),

Martyna Kusior (nauczyciel p. Renata Krzemińska),

Anna Rąpała (nauczyciel p. Anna Szajer),

Mikołaj Gutkowski (nauczyciel p. Renata Krzemińska),

Maria Gutkowska (nauczyciel p. Renata Krzemińska).

Ich występom przysłuchiwali się rodzice, nauczyciele i koledzy. Koncert przygotowała i poprowadziła p. Anna Ambrozik.

 

3 czerwca 2015r. uczniowie sekcji fortepianu wyjechali na  XVI Międzynarodowy Konkurs „Moje inspiracje muzyczne” do Nałęczowa i przywieźli z niego następujące nagrody i wyróżnienia:

Aleksandra Tadel (kl. 6a OSM I st., naucz. p. Anna Szajer) – I nagroda,

Aleksandra Łabędź (kl. 2a OSM I st., naucz. p. Anna Szajer) – wyróżnienie,

Juliusz Łukasik (kl. 3a OSM I st., naucz. p. Barbara Taraszka) – wyróżnienie.

Gratulujemy uczniom i nauczycielom.

Dnia 12 czerwca 2015r. na Sali Koncertowej odbył się Koncert uczniów klas 4, 5 i 6 SM I stopnia, na którym wystąpili młodzi pianiści:

Maria Wątroba (nauczyciel p. Barbara Taraszka),

Jakub Poliszak (nauczyciel p. Małgorzata Podstawska),

Natalia Wojtanowicz (nauczyciel p. Marzena Strach),

Julia Rutowicz (nauczyciel Olena Drażnycia),

Michał Wzorek (nauczyciel Renata Krzemińska),

Katarzyna Ryńska (nauczyciel p. Barbara Taraszka),

Aleksandra Łabno (nauczyciel p. Barbara Taraszka),

Marcin Zwierzyński (nauczyciel p. Barbara Taraszka).

Koncert przygotowała i poprowadziła p. Olena Drażnycia.

19 czerwca 2015r. odbył się ostatni w tym roku szkolnym Koncert Dzieci-Dzieciom w Pałacu Młodzieży w Tarnowie. Z sekcji fortepianu wystąpili uczniowie: Maria Hilgier (nauczyciel p. Renata Krzemińska), Amelia Cichoń (nauczyciel p. Olena Drażnycia) oraz Aurelia Tomasik (nauczyciel p. Olena Drażnycia) w roli akompaniatora. Na koncercie, przygotowanym przez nauczycieli: p.Joannę Dyjak, p.Renatę Krzemińską oraz p.Łukasza Chmiela, nie zabrakło wakacyjnych akcentów Uczniom z innych sekcji akompaniowały: p. Elżbieta Kołodziejczyk, p. Katarzyna Kumorek oraz p. Małgorzata Podstawska.

Zdjęcia z koncertu do obejrzenia w zakładce Galeria.

W dniu 23 czerwca 2015r. odbyły się w naszej szkole warsztaty na temat: „Praktyka wykonawcza muzyki baroku i klasycyzmu, za szczególnym uwzględnieniem ornamentyki”. Zajęcia prowadziła prof. B. Gizbert-Studnicka.

 

Rok szkolny 2015/2016

Sukces Wiktora Kołodziejczyka

W dniach 7-9 października 2015r. w Siedlcach odbył się Międzynarodowy Festiwal Pianistyczny Chopin i Kompozytorzy Francuscy. Nasz uczeń, Wiktor Kołodziejczyk (kl. 5 OSM II st., nauczyciel p. Jarosław Iwaneczko) zainteresował jury festiwalu swoją ciekawą interpretacją utworów F. Chopina i G. Faure i powrócił zwyróżnieniem w III grupie. Serdecznie gratulujemy uczniowi i jego nauczycielowi życząc dalszych sukcesów.

 

Warsztaty

16-17 listopada 2015r. W naszej szkole odbyły się warsztaty pianistyczne z prof. Iriną Rumiancewą-Dabrowski, absolwentką Konserwatorium im. P. Czajkowskiego w Moskwie, a obecnie wybitnym pedagogiem. Tematem warsztatów był „Dźwięk, styl, wyraz artystyczny w utworach kompozytorów różnych epok”. W warsztatach wzięli udział nauczyciele sekcji fortepianu. Podczas lekcji otwartych pani profesor pracowała z uczniami klas fortepianu I i II stopnia.

 

Nowe sukcesy uczniów

Druga połowa listopada 2015r. obfitowała w liczne sukcesy naszych uczniów.

Młodzi organiści znakomicie zaprezentowali się na VIII Krakowskim Konkursie Młodych Organistów, który odbył się w dniach 20-21 listopada w Krakowie. Marcin Kucharczyk (kl. 5 OSM II st.) zajął III miejsce, a Jakub Kapała (kl. 5 OSM II st.) otrzymał wyróżnienie. Uczniowie zostali przygotowani przez
p. Wiesława Kaczora.

W tym samym czasie Robert Maciejowski (kl. 5 OSM II st.) wywalczył wyróżnienie, podczas odbywającego się w Koninie XII Ogólnopolskiego Festiwalu Pianistycznego Chopinowskie Interpretacje Młodych. Przesłuchania młodych pianistów miały miejsce w pałacu Bronikowskich w Żychlinie koło Konina. Robert jest uczniem p. Mirosława Herbowskiego.

Gratulujemy!

 

Koncert Dzieci-Dzieciom w Pałacu Młodzieży w Tarnowie

26 listopada 2015r. odbył się Koncert z cyklu Dzieci-Dzieciom pt. „Jesienny spacer z muzyką”. Wśród występujących liczne grono zajęli uczniowie sekcji fortepianu I stopnia:

Eliza Waliłko i Amelia Banasiewicz (duet fortepianowy, nauczyciel – p. A. Ambrozik),

Olga Citak i Iga Brzeska (duet fortepianowy, nauczyciel – p. M. Strach),

Nikoletta Wolak (nauczyciel – p. D. Lewandowska-Grzyb),

Michał Sumara (nauczyciel – p. D. Lewandowska- Grzyb),

Amelia Ciochoń (nauczyciel – p. O. Lechowicz),

Zofia Cisło (nauczyciel – p. M. Strach),

Weronika Pach (nauczyciel – p. L. Skrok),

Gabriela Sierak (nauczyciel – p. D. Lewandowska- Grzyb),

Patryk Ledziński(nauczyciel – p. D. Lewandowska- Grzyb).

 

Koncert przygotowali nauczyciele: p. Anna Ambrozik, p. Olena Lechowicz i p. Łukasz Chmiel.

Zdjęcia z koncertu do obejrzenia w zakładce Galeria.

 

Koncert z cyklu „Pedagodzy na estradzie”

2 grudnia 2015r. w Sali Lustrzanej w Tarnowie odbył się kolejny koncert z cyklu „Pedagodzy na estradzie”, podczas którego wystąpiło m. in. kilkoro naszych nauczycieli – pianistów: p. Ewelina Panocha, p. Małgorzata Podstawska, p. Olena Lechowicz oraz p. Anna Ambrozik. Koncert został bardzo ciepło przyjęty przez liczną publiczność.

Zdjęcia z koncertu do obejrzenia w zakładce Galeria.

 

Audycje klasowe

 

Grudzień w naszej sekcji obfitował w liczne koncerty klasowe. Przeglądy uczniów swoich klas fortepianu zorganizowały: 9 grudnia - p. Ewelina Panocha, 14 grudnia – p. Anna Ambrozik, 22 grudnia – p. Olena Lechowicz.

 

Kolejne sukcesy Aleksandry Tadel i Wiktora Kołodziejczyka

W dniach 11-12 stycznia 2016r. nasi zdolni, młodzi pianiści: Aleksandra Tadel  (kl. 1 OSM II st., nauczyciel p. Anna Szajer) oraz Wiktor Kołodziejczyk (kl. 5 OSM II st., nauczyciel p. Jarosław Iwaneczko) znakomicie zaprezentowali się podczas I Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego w Trzcianie. Ola otrzymała wyróżnienie(grupa III), a Wiktor zdobył III miejsce (grupa VI).

Gratulujemy uczniom i ich nauczycielom!

 

Zimowy Koncert z cyklu Dzieci-Dzieciom

14 stycznia 2016r. odbył się kolejny Koncert z cyklu Dzieci-Dzieciom zatytułowany: „Psotne zabawy bałwanków”. Koncert zgromadził rekordową publiczność, a sala była wypełniona po brzegi. Oprócz dzieci z tarnowskich przedszkoli na koncert przybyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Tarnowie. Piękne dekoracje, stroje i układy choreograficzne, przyjemna muzyka częściowo związana jeszcze tematycznie ze Świętami Bożego Narodzenia, zachwyciły widownię.

Z naszej sekcji wystąpili uczniowie:

Agata Skalska (w duecie z siostrą, Ewą Skalską na skrzypcach, nauczyciele – p. M. Strach i p. J. Kołodziejczyk),

Emiliana Cholewiak (nauczyciel – p. E. Panocha),

Daniela Augustyn (nauczyciel – p. B. Taraszka),

Amelia Bryniak (nauczyciel – p. K. Leśniak-Skóra),

Nina Duda (nauczyciel – p. K. Leśniak-Skóra),

Lena Stochmal (nauczyciel – p. L. Skrok).

Koncert przygotowali nauczyciele: p. Anna Ambrozik, p. Jolanta Kornaś i p. Łukasz Chmiel.

Zdjęcia z koncertu do obejrzenia w zakładce Galeria.

 

 

Szkolenie dla nauczycieli klas fortepianu I stopnia

W dniu 15 stycznia 2016r. odbyło się w naszej szkole szkolenie, którego tematem było „Kształcenie i rozwój czytania nut a vista w szkole muzycznej I stopnia”. Celem spotkania było zainteresowanie nauczycieli problematyką czytania nut a vista oraz wymiana doświadczeń. Podczas spotkania przedstawiono sposoby pracy z uczniem oraz dostępną literaturę. Materiały przygotowała i poprowadziła szkolenie p. Anna Ambrozik.

 

VII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny „Młody Wirtuoz” w Sanoku

Dnia 8 lutego 2016r. liczna grupa naszych młodych pianistów uczestniczyła w VII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym „Młody Wirtuoz” w Sanoku, który odbywał się w ramach Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic”. Jury pod przewodnictwem prof. Andrzeja Tatarskiego przyznało naszym uczniom następujące nagrody:

Daniela Augustyn (kl. 3/6 OSM I st.) otrzymała Dyplom Złotego Wirtuoza – nauczyciel p. Barbara Taraszka,

Amelia Socha (kl. 3b OSM I st.) otrzymała Dyplom Srebrnego Wirtuoza – nauczyciel p. Katarzyna Leśniak-Skóra,

Miłosz Pacocha (kl. 3a OSM I st.) otrzymał Dyplom Złotego Wirtuoza – nauczyciel p. Katarzyna Leśniak-Skóra,

Jakub Chrobak (kl. 4b OSM I st.) otrzymał Dyplom Złotego Wirtuoza – nauczyciel p. Anna Szajer,

Michał Rybczyński (kl. 4b OSM I st.) otrzymał Dyplom Złotego Wirtuoza – nauczyciel p. Katarzyna Leśniak-Skóra,

Martyna Sabat (kl. 5a OSM I st.) otrzymała Dyplom Srebrnego Wirtuoza – nauczyciel p. Anna Szajer.

Gratulujemy uczniom i nauczycielom.

 

Sukces Roberta Maciejowskiego na Regionalnych Przesłuchaniach CEA w Krakowie

W dniach 15-17 lutego 2016r. w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia w Krakowie odbyły się Regionalne Przesłuchania CEA Uczniów Szkół Muzycznych II stopnia. Nasz utalentowany pianista, Robert Maciejowski (kl. 5 OSM II stopnia, naucz. p. Mirosław Herbowski) zwrócił uwagę jury i wrócił z przesłuchań z wyróżnieniem. Gratulujemy uczniowi i jego nauczycielowi.

 

Stypendia Prezydenta Miasta Tarnowa rozdane

Dnia 10 marca 2016r. w Sali Lustrzanej w Tarnowie odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Prezydenta Miasta Tarnowa dla uzdolnionych uczniów za rok szkolny 2015/2016. Liczną grupę stanowili uczniowie naszej sekcji. W kategorii szczególnych osiągnięć artystycznych w zakresie gry na fortepianie stypendia otrzymali:
Gabriela Kurtyka (kl. 5b OSM I st., nauczyciel p. Anna Ambrozik),

Robert Maciejowski (kl. 5 OSM II st., nauczyciel p. Mirosław Herbowski),

Michał Niedbała (kl. 3 SM II st., nauczyciel p. Waldemar Różański),

Patryk Pacocha (kl. 6b OSM I st., nauczyciel p. Katarzyna Leśniak-Skóra),

Martyna Sabat (kl. 5a OSM I st, nauczyciel p. Anna Szajer),

Aleksandra Tadel (kl. 1 OSM II st, nauczyciel p. Anna Szajer).

Serdecznie gratulujemy uczniom i ich nauczycielom.

 

I Szkolny Konkurs Pianistyczny czytania nut a vista

Dnia 17 marca 2016r. odbył się w naszej szkole I Szkolny Konkurs Pianistyczny czytania nut a vista. Konkurs przeznaczony był dla chętnych uczniów klas 5 I stopnia (klasy 5a, 5b oraz 5/6). Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem, gdyż do udziału zgłosiło się aż 15 uczniów.

Uczestnicy przesłuchań konkursowych mieli do wykonania a vista jeden wspólny dla wszystkich utwór oraz drugi wylosowany przez siebie.

Jury konkursu pod przewodnictwem p. Lidii Skrok przyznało następujące dyplomy:

Dyplom Złotego Mistrza czytania nut a vista:

Gabriela Kurtyka (naucz. p. Anna Ambrozik)

Michał Wzorek (naucz. p. Renata Krzemińska)

Marcin Zwierzyński (naucz. p. Barbara Taraszka)

 

Dyplom Srebrnego Mistrza czytania nut a vista:

Kinga Pałka (naucz. p. Renata Krzemińska)

Tatiana Rachwał (naucz. p. Katarzyna Kumorek)

Julia Rutowicz (naucz. p. Olena Lechowicz)

Martyna Sabat (naucz. p. Anna Szajer)

Julia Sikora (naucz. p. Katarzyna Leśniak-Skóra)

Aurelia Tomasik (naucz. p. Olena Lechowicz)

 

Dyplom Brązowego Mistrza czytania nut a vista:

Aleksandra Buchacz (naucz. p. Marzena Strach)

Emiliana Cholewiak (naucz. p. Ewelina Panocha)

Jakub Mitera (naucz. p. Barbara Taraszka).

 

W składzie Jury zasiadły również: p. Anna Ambrozik, p. Katarzyna Kumorek, p. Olena Lechowicz, p. Ewelina Panocha, p. Barbara Taraszka.

Wszystkim uczniom i ich nauczycielom gratulujemy.

Pomysłodawcą konkursu była p. Anna Ambrozik.

 

Sukces Aleksandry Tadel i Miłosza Marcinkiewicza

 

W dniach 18-19 marca 2016r. nasi uczniowie brali udział w XI Ogólnopolskim „Łowieckim” Konkursie Miniatur Fortepianowych we Wrocławiu. Młodzi pianiści zostali docenieni przez jury konkursu i wrócili do Tarnowa z wysokimi nagrodami. Miłosz Marcinkiewicz (kl. 1 OSM II st., nauczyciel p. Anna Szajer) zajął I miejsce, aAleksandra Tadel (kl. 1 OSM II st., nauczyciel p. Anna Szajer) – II miejsce.

Gratulujemy uczniom i ich nauczycielce.