II konkurs interpretacji przestrzenno - ruchowej relacja

15 maja odbył się II Konkurs Interpretacji Przestrzenno- Ruchowej dla klas I-VI OSM I st. Jury w składzie: Natalia Pawlak, Angelika Stolarska i Jan Krawczyk wyłoniło zwycięzców :

Kategoria I klasy 1-3: miejsce 1. Monika Tambor z kl 2b, 2: Mirella Chudyba 2a, 3: trio Zofia Korus, Maja Maurycy i Mirella Chudyba z kl. 2a oraz wyróżnienia- Maja Piechnik z 2b i Ewa Połec z 3b ,

Kategoria II klasy 4-6: miejsce 1: duet Amelia Bartkowska IV b i Aleksandra Gorzkowska z Va, miejsce 2: Liliana Pater z Va, wyróżnienie Oliwia Motak z VI b z partnerem gościnnie Dawidem Wiśniewskim z SP nr 9 z kl. 6.

Konkurs zorganizowała pani Magdalena Korus.

resized_IMG_6541 resized_IMG_6542 resized_IMG_6543 resized_IMG_6544 resized_IMG_6491 resized_IMG_6492 resized_IMG_6493 resized_IMG_6494 resized_IMG_6495 resized_IMG_6496 resized_IMG_6498 resized_IMG_6499 resized_IMG_6500 resized_IMG_6501 resized_IMG_6502 resized_IMG_6503 resized_IMG_6505 resized_IMG_6507 resized_IMG_6508 resized_IMG_6510 resized_IMG_6513 resized_IMG_6518 resized_IMG_6519 resized_IMG_6522 resized_IMG_6523 resized_IMG_6524 resized_IMG_6525 resized_IMG_6526 resized_IMG_6527 resized_IMG_6528 resized_IMG_6529 resized_IMG_6530 resized_IMG_6531 resized_IMG_6532 resized_IMG_6533 resized_IMG_6534 resized_IMG_6535 resized_IMG_6536 resized_IMG_6537 resized_IMG_6538 resized_IMG_6539 resized_IMG_6540