Konkurs czytania nut a vista

Dnia 5 kwietnia 2017r.  w sekcji fortepianu I stopnia odbył się kolejny Konkurs czytania nut a vista. To już druga edycja konkursu cieszącego się w poprzednim roku dużym zainteresowaniem uczniów klas 5 . W tym roku do rywalizacji o tytuł Mistrza czytania nut a vista przystąpiło w sumie 17 uczniów klas fortepianu w dwóch grupach:
w grupie I (klasy 3 i 4) – 11 uczniów i  w II grupie (klasy 5 i 6) – 6 uczniów. Każdy uczestnik miał do zagrania dwa utwory opracowane przez p. Annę Ambrozik – jeden dłuższy, wspólny dla wszystkich oraz drugi, przez siebie wylosowany.

Jury konkursu w składzie: p. Anna Ambrozik, p. Renata Krzemińska, p. Katarzyna Kumorek, p. Olena Lechowicz, p. Danuta Lewandowska – Grzyb, p. Lidia Skrok, p. Barbara Taraszka przyznało, w zależności od uzyskanej przez ucznia ilości punktów następujące miejsca:

I GRUPA

Dyplom Złotego Mistrza czytania nut a vista otrzymał:

Cyprian Naróg (nauczyciel – p. Anna Szajer)

Dyplomy Srebrnego Mistrza czytania nut a vista otrzymali:

Amelia Ciochoń (nauczyciel – p. Olena Lechowicz)

Emilia Górowska (nauczyciel – p. Anna Szajer)

Dyplomy Brązowego Mistrza czytania nut a vista otrzymali:

Maria Hilgier (nauczyciel – p. Renata Krzemińska)

Aleksandra Łabno (nauczyciel – p. Barbara Taraszka)

Wojciech Łabno (nauczyciel – p. Barbara Taraszka)

Gabriela Sierak (nauczyciel – p. Danuta Lewandowska-Grzyb)

Lena Stochmal (nauczyciel – p. Lidia Skrok)

 

II GRUPA

Dyplom Złotego Mistrza czytania nut a vista otrzymał:

Marcin Zwierzyński (nauczyciel – p. Barbara Taraszka)

GRATULUJEMY!!!