WOJCIECH JANKOWSKI - kl. 1a zajął pierwsze miejsce w konkursie plastycznym pt. „Mój wymarzony lizak” zorganizowanym przez Muzeum Lizaka w Jaśle.

W nagrodę uczeń i jego klasa jadą na wycieczkę.