Konkurs „Stanisław Moniuszko - życie i twórczość”

Konkurs odbędzie się 29 marca 2019 r. o godz. 17.00 w sali A 2-7 w budynku naszej szkoły.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-V OSM i SM II stopnia.

Regulamin konkursu

Konkurs „Stanisław Moniuszki- życie i twórczość” organizowany jest w 200. rocznicę śmierci kompozytora. Rok 2019 został ustanowiony rokiem Moniuszki zarówno przez polski Sejm, jak i UNESCO. 5 maja minie 200 lat od narodzin Stanisława Moniuszki.

Celem konkursu jest popularyzacja wśród młodzieży wiedzy na temat życia i znajomości twórczości Stanisława Moniuszki.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. I – V OSM i SM II stopnia.

Konkurs obejmuje znajomość utworów muzycznych zawartych w kanonie konkursowym - umiejętność ich rozpoznawania i zanotowania na podstawie wysłuchanych fragmentów (tytuł utworu, tonacja, część) oraz wykazanie się wiedzą na temat życia i twórczości Stanisława Moniuszki.

Organizatorem konkursu jest p. Lidia Nawrocka.

Komisja konkursowa zostanie powołana przez organizatora konkursu. Decyzje komisji są niepodważalne i ostateczne.

Konkurs odbędzie się 29 marca 2019 r. w sali A 2-7. Przewidywany czas trwania konkursu: ok. 45 minut.

Laureatowi, który otrzyma minimum 90% punktacji, podnosi się ocenę końcoworoczną z przedmiotów: literatura muzyczna (kl. I – II) i historia muzyki (kl. III- V) o stopień wyżej. Uczeń, który uzyska 89% – 70% punktacji otrzyma cząstkową ocenę celującą, a 69% - 50%  - cząstkową ocenę bardzo dobrą.

Dla laureatów konkursu (miejsca I – III) przewidziano dyplomy i nagrody rzeczowe.

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela organizator – p. Lidia Nawrocka.

Kanon utworów do rozpoznawania

 1. Opera „Halka”: Mazur /akt I/, aria Halki „Gdybym rannym słonkiem” /alt II/, Tańce góralskie /akt III/, aria Jontka „Szumią jodły” /akt IV/
 2. Opera „Straszny dwór”: chór „Spod igiełek” /akt II/, aria Miecznika „Kto
  z mych dziewek” akt/II/, aria Skołuby „Ten zegar stary” /akt III/, aria Stefana „Cisza dokoła” /akt III/, mazur „Hej zagrajcie siarczyście” /akt IV/
 3. Pieśni: Czaty /Adam Mickiewicz/, Dziad i baba /J.I.Kraszewski/, Prząśniczka
  /J. Czeczot/, Znaszli ten kraj /A. Mickiewicz wg Goethego/, Kozak /J. Czeczot/, Trzech Budrysów /A. Mickiewicz/, Lirnik wioskowy /W. Syrokomla/, Tren VI /J. Kochanowski/ Niepewność /A. Mickiewicz/, Piosnka obłąkanej Ofelii
  /W. Szekspir/, Łza /tłum. rosyjskie/
 4. Pieśni religijne: Na skrzydłach pieśni, O władco świata
 5. Motety: Z krzyża boleści /Agnus Dei/, Ecce lignum crucis
 6. III Litania ostrobramska e-moll
 7. Msza łacińska Es- dur
 8. Uwertura „Bajka”
 9. Polonez koncertowy A- dur na orkiestrę symfoniczną
 10. I kwartet smyczkowy d- moll
 11. Utwory fortepianowe: Wilanella Des dur, Mazur „Weselny” C- dur

Literatura

 1. Dziębowska, K. Duszyk - Moniuszko Stanisław w: Encyklopedia Muzyczna PWM. Część biograficzna, red. E. Dziębowska, t. 6 /M/ Kraków 2000, str. 303-335