Konkurs szkolny - partytura, instrumenty i ich brzmienie

KONKURS SZKOLNY dla kl. 4 OSM  i SM I/6 st. oraz kl. 2 SM I/4 st.

Partytura, instrumenty i ich brzmienie

REGULAMIN:

  1. Celem konkursu jest:

- rozwijanie umiejętności rozpoznawania brzmienia instrumentów

- znajomość nazw włoskich i skrótów instrumentów używanych w partyturze

- zainteresowanie uczniów działem muzyki: instrumentoznawstwo

- poszerzenie wiedzy z audycji muzycznych

  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. 4 OSM i SM I/6 st. oraz kl. 2 SM I/4 st.
  2. Konkurs polega na:

- rozpoznawaniu  danego instrumentu, głosu wokalnego lub zespołu

- przyporządkowaniu danego instrumentu do grup i podgrup

- nazwanie danego instrumentu w partyturze na podstawie podanego skrótu lub nazwy włoskiej

  1. Organizatorem konkursu jest p. Ewa Świerczek.
  2. Komisja konkursowa zostanie powołana przez organizatora konkursu. Decyzje komisji są niepodważalne i ostateczne.
  3. Konkurs odbędzie się 23 kwietnia (piątek) o godz. 16.30 w sali A 2-5.
  4. Przewidywany czas trwania konkursu: ok. 45 minut.
  5. Laureatowi, który otrzyma minimum 90% punktacji, podnosi się ocenę końcoworoczną z przedmiotu audycje muzyczne o stopień wyżej. Uczeń, który uzyska 89% – 70% punktacji otrzyma cząstkową ocenę celującą, a 69% - 50% - cząstkową ocenę bardzo dobrą.
  6. Dla laureatów konkursu (miejsca I – III) przewidziano dyplomy i nagrody rzeczowe.
  7. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela p. Ewa Świerczek.