Konkurs szkolny „Życie i twórczość Roberta Schumanna”

Konkurs szkolny „Życie i twórczość Roberta Schumanna”

 dla uczniów kl. III-V OSM i SM II st.

  Konkurs odbędzie się 4 maja 2020 r. o godz. 16.00 w sali A2-7.

 Konkurs obejmuje znajomość życiorysu Roberta Schumanna i utworów muzycznych zawartych w kanonie.

Przebieg konkursu:

 Cz. 1 - kanon utworów

Rozpoznanie 10 fragmentów utworów trwających ok. 1,5 minuty.

       Kanon utworów do rozpoznawania:

 1. Etiuda wg kaprysu Paganiniego op. 3 nr 2
 2. Etiudy symfoniczne op. 13 /Symphonische Etüden/ temat i wariacja 1
 3. Cykl miniatur Sceny dziecięce /Kinderszenen/ op. 15  I. O dalekiej krainie /Vom fremden Landern und Menschen/ VII. Marzenie /Träumerei/
 4. Koncert fortepianowy a – moll  cz. 1
 5. Wariacje ABEGG
 6. Cykl miniatur fortepianowych Motyle /Papillons/ op. 2
 7. Cykl miniatur Kreisleriana op. 16 nr 8 Schnell und spielend
 8. Cykl miniatur Karnawał /Carnaval/ op. 9   Chopin Valse noble
 9. Karnawał w Wiedniu /Faschingsschwank aus Wien/ cz. Scherzino
 10. Utwory fantastyczne /Fantasiestücke/     I. Wieczorem /Des Abends/   II. Wzlot /Aufschwung/
 11. Symfonia B- dur Wiosenna cz. 3 Scherzo
 12. Uwertura Manfred
 13. Sonata fortepianowa fis moll Introduzione  /Un poco adagio, Allegro vivace/
 14. Kwartet fortepianowy Es- dur cz. 3 Andante cantabile
 15. Cykl pieśni Mirty      I. Dedykacja /Widmung /      III. Leszczyna / Der Nussbaum/
 16. Cykl pieśni Miłość poety /Dichterliebe/     I. Na świecie był cudowny maj /Im wunderschӧnen Monat Mai    IX. Skrzypiec i fletów granie /Das ist ein Flöten und Geigen/
 17. Requiem  cz. Dies Irae
 18. Koncert wiolonczelowy a- moll cz. 1
 19. Nachtstücke Op. 23  nr 3 Mit grosser Lebhaftigkeit

 Cz. 2 - część teoretyczna

Test wiedzy teoretycznej dotyczący wiadomości z życia, działalności i twórczości Roberta Schumanna.

Uczniom zostanie udostępniony skrypt zawierający najważniejsze informacje dotyczące kompozytora.

Skrypt może być przesłany droga mailową lub udostępniony na pendriv’a. Chętni mogą zgłaszać się do p. L. Nawrockiej, która jest organizatorem konkursu.

Skrypt został opracowany na podstawie książki: H. Swolkień „Robert Schumann. Ludzie żywi”

 

 REGULAMIN  KONKURSU

Celem konkursu jest:

- zachęcanie uczniów do poszerzania wiedzy na temat życia i twórczości R. Schumanna,

- rozwijanie umiejętności świadomego słuchania i rozpoznawania utworów,

- wzbudzanie zainteresowania arcydziełami muzyki klasycznej.

 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. III-V OSM i SM II stopnia.

 1. Organizatorem konkursu jest p. Lidia Nawrocka.
 2. Komisja konkursowa zostanie powołana przez organizatora konkursu. Decyzje komisji są niepodważalne i ostateczne.
 3. Konkurs odbędzie się
 4. Przewidywany czas trwania konkursu: ok. 45 minut.
 5. Laureatowi, który otrzyma minimum 90% punktacji, podnosi się ocenę końcoworoczną z przedmiotu historia muzyki o stopień wyżej. Uczeń, który uzyska 89% – 70% punktacji otrzyma cząstkową ocenę celującą, a 69% - 50%  - cząstkową ocenę bardzo dobrą z wagą x3.
 6. Dla laureatów konkursu (miejsca I – III) przewidziano dyplomy i nagrody rzeczowe.
 7. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela organizator – p. Lidia Nawrocka.