Regulamin konkursu:

Celem konkursu jest:

 • poszerzenie wiedzy na temat twórczości kompozytorów
 • znajomość podstawowego kanonu utworów z różnych epok,
 • umiejętność rozpoznawania utworów.

Organizacja konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest p. Ewa Świerczek.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas czwartych OSM i SM I stopnia oraz kl. 2/4 SM I stopnia.
 3. Konkurs obejmować będzie znajomość utworów muzycznych zawartych w kanonie konkursowym, umiejętność ich rozpoznawania i odnotowania na podstawie wysłuchanych fragmentów (inicjał imienia i nazwisko kompozytora, tytuł i tonacja utworu).
 4. Konkurs odbędzie się 27 maja (piątek) o godz.15.00 w sali A 2-7 w budynku naszej szkoły (termin może ulec zmianie).
 5. Przewidywany czas trwania konkursu: 30 – 45 minut.
 6. Laureatowi, który otrzyma minimum 90% punktacji, podnosi się ocenę końcoworoczną o stopień z przedmiotu audycje muzyczne.
 7. Laureatom, którzy uzyskają co najmniej 75% punktacji przysługuje możliwość otrzymania cząstkowej oceny celującej z przedmiotu audycje muzyczne, a ci, którzy uzyskają 51-74% punktów otrzymają cząstkowe oceny bardzo dobre.
 8. Dla laureatów, którzy uzyskają najwyższą punktację (miejsca I - III) przewidziane są dyplomy laureatów i nagrody rzeczowe.

Kanon utworów konkursowych

 1. S. Bach – Badinerie z II Suity orkiestrowej h-moll
 2. S. Bach - Toccata i fuga d- moll na organy
 3. F. Haendel – Alleluja z oratorium Mesjasz
 4. Vivaldi – Cztery pory roku: Wiosna, cz. I
 5. Haydn – Symfonia G- dur „Niespodzianka” cz. II
 6. A. Mozart – serenada Eine Kleine Nachtmusik – cz. I
 7. A. Mozart – Aria Królowej Nocy z opery Czarodziejski flet
 8. A. Mozart - Symfonia g-moll, cz. I
 9. van Beethoven – Dla Elizy
 10. van Beethoven V symfonia c- moll. cz. I
 11. van Beethoven – Sonata fortep. cis-moll op. 27 „Księżycowa” cz. I.
 12. Schubert – pieśń: Pstrąg
 13. Schumann – Marzenie
 14. Grieg – Poranek ze suity Peer Gynt
 15. Verdi – Marsz triumfalny z opery „Aida”
 16. Moniuszko – pieśń: Pieśń wieczorna
 17. Moniuszko – mazur z opery „Straszny dwór”
 18. Chopin – Etiuda c-moll op. 10 nr 12 „Rewolucyjna”
 19. Chopin – Preludium Des – dur „Deszczowe” op.28 nr 15
 20. Chopin – Polonez A- dur op. 40 nr 1
 21. J. Paderewski - Menuet
 22. Wieniawski – Obertas
 23. Lutosławski - Fujarka z Małej suity
 24. Debussy – Światło księżyca
 25. Ravel – Bolero