Konkurs z audycji muzycznych pt.: 

Muzyka mistrzów

dla klas 4 OSM I st. i SM I st. oraz kl.  2/4 SM I st.

I. Regulamin konkursu:  

Celem konkursu jest:

 1.  Poszerzenie wiedzy na temat twórczości kompozytorów,  
 2.  Znajomość podstawowego kanonu utworów z różnych epok,  
 3.  Umiejętność rozpoznawania utworów. 

II. Organizacja konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest p. Ewa Świerczek.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas czwartych OSM i SM I stopnia oraz kl. 2/4 SM I stopnia.
 3. Konkurs obejmować będzie znajomość utworów muzycznych zawartych w kanonie konkursowym, umiejętność ich rozpoznawania i odnotowania na podstawie wysłuchanych fragmentów (inicjał imienia i nazwisko kompozytora, tytuł utworu i tonacja utworu).
 4. Konkurs odbędzie się 7 czerwca 2021r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali A 2-7 w budynku naszej szkoły (termin może ulec zmianie).
 5. Przewidywany czas trwania konkursu: 30 – 45 minut.
 6. Laureatowi, który otrzyma minimum 90% punktacji, podnosi się ocenę końcoworoczną o stopień z przedmiotu audycje muzyczne.
 7. Laureatom, którzy uzyskają co najmniej 75% punktacji przysługuje możliwość otrzymania cząstkowej oceny celującej z przedmiotu audycje muzyczne, a ci, którzy uzyskają 51-74% punktów otrzymają cząstkowe oceny bardzo dobre.
 8. Dla laureatów, którzy uzyskają najwyższą punktację (miejsca I- III) przewidziane są dyplomy laureatów i nagrody rzeczowe.      

III. Kanon utworów konkursowych:

 1. J.S. Bach – Aria z III Suity orkiestrowej D-dur
 2. J. S. Bach -  Toccata i fuga d- moll na organy
 3. J.F. Haendel – Alleluja z oratorium Mesjasz
 4. A. Vivaldi – Cztery pory roku: Wiosna, cz. I
 5. J. Haydn – Symfonia G- dur „Niespodzianka” cz. II
 6. W.A. Mozart – serenada Eine Kleine Nachtmusik – cz. I 
 7. W.A. Mozart – Aria Królowej Nocy z opery Czarodziejski flet
 8. W.A. Mozart- Symfonia g-moll, cz. I
 9. L. van Beethoven – Dla Elizy
 10. L. van Beethoven V symfonia c- moll. cz. I
 11. L. van Beethoven – Sonata fortep. cis-moll op. 27 „Księżycowa” cz. I.
 12. F. Schubert – pieśń: Pstrąg
 13. R. Schumann – Marzenie
 14. E. Grieg – W grocie króla gór ze suity Peer Gynt
 15. M. Rimski Korsakow – Lot trzmiela
 16. S. Moniuszko – pieśń: Prząśniczka
 17. F. Chopin – Etiuda c-moll op. 10 nr 12 „Rewolucyjna” 
 18. F. Chopin – Preludium Des – dur „Deszczowe” op.28 nr 15
 19. F. Chopin – Polonez A- dur op. 40 nr 1
 20. P. Czajkowski – Walc kwiatów z baletu Dziadek do orzechów
 21. C. Debussy – Światło księżyca
 22. M. Ravel – Bolero