Konkurs z literatury muzycznej „Polska muzyka współczesna” przeznaczony dla kl. 7 i 8 OSM I st. i kl. I - II OSM II i SM II st.

Regulamin konkursu

Celem konkursu jest:

 • rozwijanie umiejętności świadomego słuchania muzyki i rozpoznawania utworów,
 • zachęcanie uczniów do poszerzanie wiedzy z zakresu twórczości kompozytorów polskich.

Organizacja konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla kl. 7 i 8  OSM I st. i kl. I - II OSM II st. i SM II st..
 2. Konkurs obejmować będzie znajomość utworów muzycznych zawartych w kanonie konkursowym, umiejętność ich rozpoznawania i odnotowania na podstawie wysłuchanych fragmentów (inicjał imienia i nazwisko kompozytora, tytuł utworu, tonacja, opus, numer, część).
 3. Konkurs oceniać będzie komisja powołana przez organizatora konkursu.
 4. Decyzje komisji są ostateczne.
 5. Konkurs odbędzie się 31 maja 2022 r. o godz. 16:30 w sali S2.
 6. Laureatom, którzy uzyskają minimum 90% punktacji, podnosi się ocenę końcoworoczną z przedmiotu literatura muzyczna o stopień wyżej.
 7. Laureaci konkursu, którzy uzyskają co najmniej 75 % punktacji, otrzymują cząstkową ocenę celującą z przedmiotu literatura muzyczna.
 8. Dodatkowo dla laureatów konkursu (miejsca I-III), którzy uzyskają co najmniej 75% punktacji przewidziano nagrody rzeczowe oraz dyplomy laureatów.
 9. Przewidywany czas trwania konkursu: 30 minut.
 10. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela organizator – p. Lidia Nawrocka.

Kanon utworów do rozpoznawania

 1. Szymanowski Mazurek op. 50 nr 2
 2. Szymanowski Symfonia koncertująca na fortepian i orkiestrę cz. 3
 3. Szymanowski Marsz zbójnicki z baletu Harnasie
 4. Szymanowski Źródło Aretuzy z cyklu Mity
 5. Szymanowski Pieśń Roksany z opery Król Roger
 6. Szymanowski Stabat Mater cz. 4 Spraw niech płaczę
 7. M. Górecki Symfonia pieśni żałosnych cz. 2
 8. M. Górecki Trzy utwory w dawnym stylu, utwór 3
 9. Kilar Orawa
 10. Kilar Krzesany
 11. Kilar Exodus
 12. Lutosławski Muzyka żałobna na smyczki cz. Prolog
 13. Lutosławski – Trzy poematy Henri Michaux, cz. 2 Le Grand Combat
 14. Lutosławski Koncert na orkiestrę cz. 3 Passacaglia, Toccata e Chorale
 15. Lutosławski Wariacje na temat Paganiniego (wersja na fortepian i orkiestrę)
 16. Lutosławski Mała suita cz. Fujarka
 17. Lutosławski Gry weneckie cz. 1
 18. Penderecki Tren ofiarom Hiroszimy
 19. Penderecki Chaconne z Requiem polskiego
 20. Penderecki aria Deus meus (nr 3) z Pasji wg św. Łukasza
 21. Penderecki Siedem bram Jerozolimy cz. 5 Lauda Jerusalem
 22. Serocki Swinging musik
 23. Bogusław Schaeffer Symfonia na taśmę
 24. Włodzimierz Kotoński Etiuda na jedno uderzenie w talerz
 25. Bacewicz Oberek