Uczniowie naszej szkoły z klasy 3b OSM I wzięli udział w „ Maratonie czytania” zorganizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną w Tarnowie. Wydarzenie odbyło się w ramach trwającego XXI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania. Hasło tegorocznej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”, to „Polscy autorzy dla klimatu”. Zaprezentowana została polska literatura ostatnich lat, która opisuje świat otaczającej nas przyrody i niestety zagrożenia jakie niosą nieodpowiedzialne  działania człowieka. Celem akcji było nakłonienie młodych czytelników do refleksji ekologicznej oraz działań na rzecz ochrony klimatu i planety. Do czytania dzieciom zostały  zaproszone zaprzyjaźnione z biblioteką znane osoby z Tarnowa, które podzieliły się refleksjami związanymi  z czytaniem oraz opowiedzieli o swoich pasjach. Byli to Dyrektor Artystyczna Teatru im. Juliusz Solskiego w Tarnowie  Grażyna Nowak, aktywista sportowy  Adam Kałużny oraz marynarz Zbigniew Kapała. Naszym uczniom czytał marynarz pan Zbigniew Kapała. Nie zabrakło więc zabawnych i tajemniczych morskich opowieści. Na zakończenie „Matatonu czytania” uczniowie z różnych szkół odpowiadali na pytania dotyczące przeczytanego tekstu. Podczas całego wydarzenia panowała wspaniała atmosfera.