Akty prawne

1. Statut Zespołu Szkół Muzycznych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tarnowie

2. Regulamin Rady Pedagogicznej

3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego OSM I i II st.

4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego SM I i II st.

5. Regulamin Uczniowski

6. Regulamin Pracowni Komputerowej

7. Regulamin Biblioteki

8. Regulamin Sali Gimnastycznej

9. Regulamin Rady Rodziców

10. Tryb i zasady ustalania oceny zachowania w OM I i OSM II stopnia

11. Procedury bezpieczeństwa w  ZSM

12. Procedura udostępniania prac pisemnych rodzicom w ZSM

13.Program wychowawczo-profilaktyczny - OSM I i II stopnia

14.Program wychowawczo-profilaktyczny - SM I i II stopnia

15.Szkolny zestaw programów nauczania

16.Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2017/2018