rada rodziców

Skład Rady Rodziców ZSM w Tarnowie w roku szkolnym 2016/2017

 

Przewodniczący                -     Sławomir Brotaj

Z-ca Przewodniczącego   -     Daniel  Cholewiak

Sekretarz                           -     Marta Zawadzka

Skarbnik                            -     Michał Radecki

Członkowie                        -     Magdalena Drobot , Katarzyna Stasiowska , Ewa Żaba-Wolak