Fundusz rady rodziców

Wpłaty na fundusz Rady Rodziców można dokonywać przelewem na nr konta 09 1240 5194 1111 0010 6677 8580 lub w sekretariacie szkolnym.