Skład rady rodziców

Sławomir Brotaj  –  Przewodniczący
Marta Zawadzka   –  Zastępca przewodniczącego
Agnieszka Cieplińska  –  Sekretarz
Michał Radecki  –  Skarbnik

Członkowie Rady Rodziców:

Dorota Gromniak,  Magdalena Sekuła,  Maciej Fąfara

Kontakt: rrzsmtarnow@gmail.com             Tel. 508068981