Wymagania do egzaminów

Egzamin praktyczny – oceniany w skali 0-25

Instrumentalistyka klasyczna

Do klasy fortepianu , klawesynu i organów

 1. etiuda lub utwór o charakterze technicznym
 2. utwór polifoniczny
 3. forma klasyczna (część sonaty, rondo lub wariacje)
 4. utwór dowolny

Do klasy organów (program wykonany na organach)

 1. dowolnie wybrany utwór z różnych kręgów stylistycznych epoki baroku.
 2. utwór romantyczny lub z późnego XIX w. lub polska muzyka organowa XIX w.
 3. utwór dowolny reprezentujący twórczość współczesną XX i XXI w., z uwzględnieniem kompozytorów polskich
 4. dowolny utwór polifoniczny J. S. Bacha

Do klasy skrzypiec

 1. etiuda dwudźwiękowa
 2. część sonaty
 3. koncert (fragment)
 4. utwór dowolny

Do klasy altówki

 1. etiuda
 2. część sonaty
 3. koncert (fragment)
 4. utwór dowolny

Do klasy wiolonczeli

 1. Gama dur lub moll osobno i jeden sposób, dwa pasaże i dwudźwięki seksty( w przypadku gamy moll dwudźwięki z gamy dur równoległej)
 2. Etiuda dwudźwiękowa ( etiuda musi zawierać fragment dwudźwięków osiąganych bez użycia pustych strun)
 3. Sonata(część szybka) lub Koncert ( jedna część)
 4. Miniatura z akompaniamentem

Do klasy kontrabasu

 1. gama
 2. 2 etiudy o zróżnicowanych problemach technicznych
 3. utwór dowolny

Do klasy gitary

 1. 2 etiudy o zróżnicowanych problemach technicznych
 2. forma klasyczna ( sonatina, część sonaty, rondo, wariacje lub dwie części z suity).
 3. utwór dowolny

Do klasy instrumentów dętych, blaszanych, drewnianych:

 1. 2 gamy (dur, moll)
 2. etiuda
 3. 2 utwory dowolne o zróżnicowanym charakterze

Do klasy akordeonu:
Program dowolny (10-15 min.) zróżnicowany pod względem stylu i charakteru , ale zawierający obowiązkowo:

 1. utwór o charakterze wirtuozowskim (etiuda)
 2. utwór cykliczny (lub jego część)

Do klasy perkusji

 1. etiudy lub utwory na dowolne instrumenty melodyczne z zastosowaniem techniki 2-pałkowej i 4-pałkowej
 2. 2 ćwiczenia na werbel: jedno ćwiczenie klasyczne, jedno ćwiczenie z zastosowaniem techniki rudymentowej
 3. ćwiczenie lub solo na zestaw perkusyjny
 4. fragment utworu wybranego przez komisję na werbel lub ksylofon

Instrumentalistyka jazzowa

Wymagania na wszystkie specjalności instrumentalne

 1. blues jazzowy
 2. standard jazzowy
 3. utwór lub ćwiczenie dowolne, o charakterze technicznym
 4. utwór dowolny

Wokalistyka

 1. dwa dowolne o zróżnicowanym charakterze utwory wykonane a capella lub z akompaniamentem (propozycje utworów na stronie internetowej)
 2. interpretacja jednego dowolnego krótkiego wiersza recytowanego z pamięci
 3. jeden wierszyk dykcyjny wybrany spośród trzech zamieszczonych na stronie internetowej

 

Egzamin ogólnomuzyczny obejmuje

 1. Badanie predyspozycji słuchowych: powtarzanie krótkich melodii za głosem lub instrumentem, rozpoznawanie błędów w melodii, powtarzanie grup rytmicznych, rozpoznawanie ilości współbrzmiących równocześnie dźwięków.
 2. Sprawdzanie wiadomości i umiejętności z zakresu kształcenia słuchu
  1. rozpoznawanie, budowanie i śpiewanie interwałów prostych melodycznych i harmonicznych
  2. rozpoznawanie, budowanie i śpiewanie trójdźwięków dur i moll ( w przewrotach) oraz zwiększonych i zmniejszonych
  3. rozpoznawanie, budowanie i śpiewanie dominanty septymowej
  4. śpiewanie gam mollowych w odmianach do 4 znaków
  5. wykonanie ćwiczenia solfeżowego a`vista