Wymagania egzaminacyjne do kl.1 SM II°

 Egzamin praktyczny – oceniany w skali 0-25

 Instrumentalistyka klasyczna

Do klasy fortepianu , klawesynu i organów

 1. etiuda lub utwór o charakterze technicznym
 2. utwór polifoniczny
 3. forma klasyczna (część sonaty, rondo lub wariacje)
 4. utwór dowolny

 Do klasy organów (program wykonany na organach)

 1. dowolnie wybrany utwór z różnych kręgów stylistycznych epoki baroku.
 2. utwór romantyczny lub z późnego XIX w. lub polska muzyka organowa XIX w.
 3. utwór dowolny reprezentujący twórczość współczesną XX i XXI w., z uwzględnieniem kompozytorów polskich
 4. dowolny utwór polifoniczny J. S. Bacha

 Do klasy skrzypiec

Program należy wykonać z pamięci za wyjątkiem sonaty.

 1. etiuda dwudźwiękowa
 2. część sonaty
 3. koncert (fragment)
 4. utwór dowolny

Do klasy altówki

 1. etiuda
 2. część sonaty
 3. koncert (fragment)
 4. utwór dowolny

Do klasy wiolonczeli

Program należy wykonać z pamięci.

 1. gama dur lub moll osobno i jeden sposób, dwa pasaże i dwudźwięki seksty( w przypadku gamy moll dwudźwięki z gamy dur równoległej).
 2. etiuda dwudźwiękowa ( etiuda musi zawierać fragment dwudźwięków osiąganych bez użycia pustych strun).
 3. sonata(część szybka) lub Koncert ( jedna część).
 4. miniatura z akompaniamentem.

Do klasy kontrabasu

 1. gama
 2. 2 etiudy o zróżnicowanych problemach technicznych
 3. utwór dowolny

Do klasy gitary

Program należy wykonać z pamięci.

 1. 2 etiudy o zróżnicowanych problemach technicznych
 2. forma klasyczna ( sonatina, część sonaty, rondo, wariacje lub dwie części z suity).
 3. utwór dowolny

Do klasy instrumentów dętych, blaszanych, drewnianych

 1. 2 gamy (dur, moll)
 2. etiuda
 3. 2 utwory dowolne o zróżnicowanym charakterze

Do klasy akordeonu

Program dowolny (10-15 min.) zróżnicowany pod względem stylu i charakteru , ale zawierający obowiązkowo:

 1. utwór o charakterze wirtuozowskim (etiuda)
 2. utwór cykliczny (lub jego część)

Do klasy perkusji

 1. etiudy lub utwory na dowolne instrumenty melodyczne z zastosowaniem techniki 2-pałkowej i 4-pałkowej.
 2. dwa ćwiczenia na werbel: jedno ćwiczenie klasyczne, jedno ćwiczenie z zastosowaniem techniki rudymentowej
 3. ćwiczenie lub solo na zestaw perkusyjny
 4. fragment utworu wybranego przez komisję na werbel lub ksylofon

Instrumentalistyka jazzowa

Wymagania na wszystkie specjalności instrumentalne

 1. blues jazzowy
 2. standard jazzowy
 3. utwór lub ćwiczenie dowolne, o charakterze technicznym
 4. utwór dowolny

Wokalistyka jazzowa

 1. obowiązkowe wykonanie jednego standardu jazzowego zawartego w wydawnictwach Hal Leonard Corporation „Real Books”,
 2. obowiązkowe wykonanie piosenki z polskim tekstem ( z pominięciem np. pieśni patriotycznych, melodii ludowych itp.), którą można określić mianem standardu polskiej piosenki,
 3. interpretacja jednego dowolnego krótkiego wiersza recytowanego z pamięci – sprawdzian dykcji

Wokalistyka

 1. dwa dowolne o zróżnicowanym charakterze utwory wykonane a capella lub z akompaniamentem (propozycje utworów na stronie internetowej)
 2. interpretacja jednego dowolnego krótkiego wiersza recytowanego z pamięci
 3. jeden wierszyk dykcyjny wybrany spośród trzech zamieszczonych na stronie internetowej