Stypendia Prezydenta Tarnowa

Emilia Górowska, Filip Górowski, Liliana Kędzior, Mikołaj Skórka, Miłosz Skrzek, Szymon Siedlik, Łukasz Skubisz, Julia Styrna, Jan Zawadzki to uczniowie naszej szkoły, którzy znaleźli się w gronie 39 laureatów Stypendium Prezydenta Tarnowa za osiągnięcia uzyskane w roku szk. 2020/2021. Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym. Uroczystość odbyła się w nasze sali koncertowej, a uświetnił ja występ szkolnej orkiestry pod dyrekcją Pani Katarzyny Wrony.

Zdjęcia Artur Gawle  www.tarnow.pl

resized_resized_styp 8 resized_resized_styp 10

resized_resized_styp 11 resized_resized_styp 12 resized_resized_styp 21 resized_resized_styp13 resized_resized_styp14 resized_resized_styp15 resized_resized_styp16 resized_resized_styp17 resized_resized_styp18 resized_resized_styp19 resized_resized_styp20 resized_resized_styp 1 resized_resized_styp 2 resized_resized_styp 3 resized_resized_styp 4 resized_resized_styp 6