STYPENDIUM SOCJALNE !

UCZNIOWIE MIESZKAJĄCY NA TERENIE TARNOWA  MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ  O STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM.

O PRZYZNANIU STYPENDIUM  DECYDUJE KRYTERIUM DOCHODOWE.

WNIOSKI ORAZ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE U PEDAGOGA SZKOLNEGO.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYWA  16.09.2019r.