Teoria

Sekcja Teorii w Tarnowie liczy obecnie 14  nauczycieli różnych specjalności :

Ewa Cieślik

Joanna Duras

Ewa Grzesiak –Iwaneczko

Beata Kajmowicz

Krzysztof Kania

Magdalena Kania

Magdalena Korus

Elżbieta Kuzemko -Rausz

Lidia Nawrocka

Rafał Papiernik

Karolina Sajdak

Anna Siedlik

Agnieszka Stańczyk

Ewa Świerczek

 

Przedmioty  teoretyczne obowiązujące  w  OSM i SM I stopnia to:

rytmika , kształcenie słuchu , audycje muzyczne i chór

 

Przedmioty teoretyczne obowiązujące  w OSM i SM II stopnia to:

literatura muzyczna , historia muzyki z literaturą muzyczną , formy muzyczne, harmonia , zasady muzyki , kształcenie słuchu  oraz  chór.

 

W naszej szkole prowadzone są także dodatkowe zajęcia z kształcenia słuchu , rytmiki,  historii muzyki , harmonii  oraz analizy form muzycznych.  Z jednej strony zajęcia te  pozwalają poszerzać wiedzę uczniom zdolnym, a z drugiej dają szansę słabszym na wyrównanie zaległości w nauce.

Staramy się , aby nasi uczniowie poznawali wiedzę teoretyczną z różnych przedmiotów muzycznych w sposób ciekawy i na dobrym poziomie merytorycznym. Poszerzamy zainteresowania muzyczne uczniów , przeprowadzając corocznie różne szkolne konkursy oraz przygotowując naszych wychowanków do konkursów regionalnych i ogólnopolskich. Od lat osiągają oni znaczące sukcesy przynosząc chlubę naszej szkole .

 

Oto wykaz najważniejszych osiągnięć uczniów w ostatnich latach:

 

Marcin Słonina –  uczeń p. B. Kajmowicz -  II miejsce w VI Regionalnym Konkursie Kształcenia Słuchu dla szkół muzycznych I stopnia – Kraków 2007

Marcin Słonina – uczeń p. A. Stańczyk – III miejsce w VI Regionalnym Teście Sprawnościowym  z kształcenia słuchu dla szkół muzycznych II stopnia – Kraków 2008

Monika Dziurawiec –uczennica p. A. Stańczyk –III miejsce  w VI Regionalnym Teście Sprawnościowym  z kształcenia słuchu dla szkół muzycznych II stopnia – Kraków 2008

Ewa Bogula – uczennica p. E. Cieślik – finalistka z wyróżnieniem w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Artystycznej – sekcja muzyki – Warszawa 2009

Marcin Słonina –uczeń p. A. Stańczyk – II miejsce w VII Regionalnym Słuchowym Teście Sprawnościowym dla szkół muzycznych II stopnia – Kraków 2009

Krzysztof  Mrzygłód – uczeń p. R. Papiernika –wyróżnienie w II Ogólnopolskim Konkursie Czytania Nut Głosem dla uczniów szkół muzycznych II stopnia – Kraków 2009

Jakub Siembab – uczeń p. R. Papiernika –I miejsce / w swojej kategorii wiekowej / w Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim  pod patronatem K. Pendereckiego – Stalowa Wola 2010

Bartłomiej Witek i Maciej Marcinkiewicz uczniowie p. R. Papiernika – II miejsce ex quo / w swojej kategorii wiekowej / w Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim pod patronatem K. Pendereckiego – Stalowa Wola 2010

Jakub Rega – uczeń p. R. Papiernika – III miejsce / w swojej kategorii wiekowej / w Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim  pod patronatem K. Pendereckiego – Stalowa Wola 2010

Jakub Kapała – uczeń p. R. Papiernika –III miejsce w Regionalnym Konkursie Czytania Nut Głosem dla uczniów szkół muzycznych I stopnia – Kraków 2010

Jakub Siembab – uczeń p. R. Papiernika – wyróżnienie na XIII Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim- Warszawa 2011

Marcin Słonina – uczeń p. A. Stańczyk –wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie Czytania Nut Głosem dla uczniów szkół muzycznych II stopnia Kraków 2011

Joanna Barwacz –uczennica p. A. Stańczyk –II miejsce w Regionalnym Konkursie Czytania Nut Głosem dla uczniów szkół muzycznych I stopnia  - Kraków 2012

Marcin Słonina – uczeń p. K. Kani –wyróżnienie na III Ogólnopolskim Konkursie Harmonicznym  im. Fr. Wesołowskiego – Łódź 2012

Jadwiga Korus –uczennica p. A. Stańczyk – III miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Czytania Nut Głosem – Kraków 2012

Marcin Słonina – uczeń p. A. Stańczyk – III miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Solfeżowym w Bielsku – Białej 2012

Marcin Słonina –uczeń p. A. Stańczyk – wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie Czytania Nut Głosem – Kraków 2012

Michał Niedbała –uczeń p. E. Kuzemko –Rausz –wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Czytania Nut Głosem dla szkół muzycznych I stopnia –Kraków 2012.

 

Nauczyciele sekcji teorii organizują  wyjazdy na koncerty do Filharmonii Krakowskiej, spektakle do Krakowskiej i Wrocławskiej Opery. Wraz z uczniami często uczestniczą także w koncertach organizowanych na terenie miasta Tarnowa w Kąśnej Dolnej i Lusławicach. Mamy nadzieję,że udział w tych imprezach dostarcza uczniom wielu wrażeń artystycznych.

Szkolne chóry prezentują efekty swojej pracy na licznych koncertach szkolnych, a także uświetniają różne uroczystości w naszym mieście.

Przez szereg lat nauczyciele naszej sekcji prowadzili koncerty umuzykalniające dla dzieci z tarnowskich przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów. Programy tych koncertów edukacyjnych były dostosowane do wieku i zainteresowań uczniów.

Cykl koncertów pomyślany był tak, aby uczniowie poznawali kompozytorów i ich utwory, instrumenty , zespoły i terminy muzyczne oraz uczyli się świadomie słuchać muzyki . Wierzymy,że dzięki naszym wysiłkom obcowanie ze sztuką stało się istotną potrzebą dla młodych słuchaczy nie uczących się w szkole muzycznej. Obecnie realizowany jest cykl koncertów „Dzieci –dzieciom”, w którego przygotowanie angażują się również nauczyciele naszej sekcji .

Sekcja Teorii organizowała także kilkakrotnie „Przeglądy prac kompozytorskich uczniów naszej szkoły”. Doświadczenia zgromadzone w ten sposób  zaowocowały nagrodami na różnych konkursach kompozytorskich .

Nauczycie sekcji prowadzą rekrutację w przedszkolach oraz kursy przygotowawcze dla kandydatów do OSM i SM I stopnia. Służą też radą i pomocą kandydatom do OSM i SM II stopnia.

Szczególne zaangażowanie nauczycieli i podejmowane przez nich działania mają na celu wszechstronny rozwój uczniów naszej szkoły oraz zapewniają im właściwe przygotowanie merytoryczne do kolejnych etapów kształcenia – zarówno w szkołach muzycznych II stopnia jak i w Akademiach Muzycznych.

 

Rok szkolny 2013/2014

Nauczyciele  sekcji teorii- jak co roku- przygotowali uczniów do udziału w ogólnopolskich konkursach muzycznych, w których mogli rozwijać swoje zainteresowania muzyczne. I tak:

 

- Joanna Barwacz kl. 2 OSM II st. zajęła X miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Czytania Nut Głosem (przygotowanie p. Agnieszka Stańczyk),

- Tomasz Szczerba kl.2 SM II st. znalazł się w pierwszej dziesiątce Ogólnopolskiego Konkursu z Zasad Muzycznych ( przygotowanie p. Krzysztof Kania).

 

Przygotowano i przeprowadzono liczne konkursy wewnątrzszkolne:

 

- konkurs  z audycji muzycznych dla klas IV OSM i SM I st. – rozpoznawanie kanonu utworów (organizacja p. Ewa Cieślik),

I miejsce Łucja Wrzesień kl. 4a OSM I st.

II miejsce Piotr Czarnik kl. 4 SM I st., Aleksandra Łabno kl. 4 SM I st., Laura Lasota kl. 4a OSM I st., Jakub Radziszewski kl. 4 b OSM I st.

III miejsce Patryk Pacocha kl. 4b OSM I st., Alicja Rega kl. 4a OSM I st.

 

- konkurs z audycji muzycznych dla klas V OSM i SM I st. oraz III SM I st. działu młodzieżowego- rozpoznawanie kanonu utworów (organizacja p. Lidia Nawrocka),

I miejsce Małgorzata Baczyńska kl. 3 SM I st. (dział młodzieżowy)

II miejsce Mikołaj Kapała kl. 5b OSM I st., Karol Płonka kl. 5a OSM I st.

III miejsce Adrianna Siedlik kl. 5a OSM I st.

 

- konkurs z kształcenia słuchu i rytmiki dla klas II OSM I st. pt. „Szewczyk Dratewka” oparty o grę planszową (organizacja p. Beata Kajmowicz i  p. Magdalena Korus),

Równorzędne I miejsce: Joanna Legawiec kl. 2a , Maria Pyrz kl. 2a, Szymon Stach kl. 2a, Jakub Witek kl. 2b OSM I st.

 

- I Szkolny Konkurs „Czytania Nut Głosem” dla klas IV- VI OSM I st. oraz III- IV SM I st. działu młodzieżowego (organizacja p. Karolina Sajdak, p. Anna Siedlik)

-  Ten konkurs był trzyetapowy. W pierwszym etapie wzięli udział wszyscy uczniowie wyżej wymienionych klas. Nagrody przyznano w trzech kategoriach wiekowych.

I kategoria wiekowa

I miejsce Maria Źrebiec kl. 4b OSM I st.

II miejsce Mikołaj Wróbel kl. 4 SM I st.

III miejsce Emilia Owczarek kl. 4b OSM I st.

II kategoria wiekowa

I miejsce – nie przyznano

II miejsce Julia Filip kl. 5b OSM I st.

III miejsce Andrzej Schabowski kl. 5 SM I st., Mikołaj Kapała kl. 5b OSM I st.

III kategoria wiekowa

I miejsce Dominika Cecot  kl. 6a OSM I st.

II miejsce Jakub Kołpa kl. 6b OSM I st.

III miejsce Dominika Papiernik kl. 6a OSM I st.

 

- konkurs z literatury muzycznej dla uczniów klas I- III OSM i SM II st. – rozpoznawanie kanonu utworów ( organizacja p. Ewa Grzesiak- Iwaneczko),

I miejsce Jakub Kapała III OSM II st.

II miejsce Anna Chruściel III OSM II st.

III miejsce Agnieszka Siedlik kl. II OSM II st.

Zostały zorganizowane wyjazdy na koncerty symfoniczne, przedstawienia operowe i baletowe:

 

- wyjazd  do Filharmonii Krakowskiej  na koncert symfoniczny  pod honorowym patronatem Ambasady Królestwa Norwegii

Wykonawcami byli:

Trondheim Symphony Orchestra

Krzysztof Urbański – główny dyrygent i dyrektor artystyczny  Trondheim Symphony Orchestra, znakomity polski dyrygent młodego pokolenia

Chrystian Ihle Hadland – fortepian ( jeden z największych talentów pianistycznych Norwegii )

 

W programie znalazły się:  Johannes Brahms – Uwertura Tragiczna op. 81, Edward Grieg – Koncert fortepianowy a–moll op. 16, Igor Strawiński – suita „ Ognisty ptak”

Nauczyciele sekcji teorii zaangażowali się w organizację i realizację dwóch dużych projektów szkolnych:  „Koncertu Karnawałowego” i  spektaklu „Królewna Śnieżka”.

P. Magdalena Kania i p. Krzysztof Kania napisali muzykę do spektaklu „Królewna Śnieżka”. Chóry szkolne zostały przygotowanie przez p. Joannę Duras, p. Ewę Świerczek i p. Karolinę Sajdak. Zdjęcia- patrz galeria zdjęć.

Oprócz tego nauczyciele organizowali koncerty szkolne.

 

Ciekawym przedsięwzięciem był koncert  dla rodziców i dzieci z klas I- III OSM I st. „Piosenki Pana Kleksa” przygotowany przez p. Annę Siedlik, p. Karolinę Sajdak p. Ewę Świerczek. Koncert obejmował piosenki z filmu „Akademia Pana Kleksa” i piosenki skomponowane przez p. Annę Siedlik do tekstów wierszy J. Brzechwy, w wykonaniu chóru klasy IV  OSM I st.

 

Szczególnie dużą aktywnością wykazały się chóry szkolne prowadzone przez p. Karolinę  Sajdak, p. Joannę  Duras i p. Ewę  Świerczek , które  brały udział  w następujących wydarzeniach::

- „Koncert Karnawałowy”,

- spektakl „Królewna Śnieżka”,

- Szkolny Przegląd Zespołów Kameralnych i Chórów,

- inauguracja roku akademickiego w PWSZ w Tarnowie,

- Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek w Tuchowie,

- liczne koncerty w Kościele Księży Filipinów,

- koncerty szkolne (ślubowanie klas pierwszych, Akademia z okazji Święta Niepodległości).

W związku z reformą szkolnictwa artystycznego podjęte zostały przygotowania do wdrożenia zmian.

Nauczyciele uczestniczyli w wewnętrznych formach doskonalenia:

- szkolenie dotyczące nowych podstaw programowych, planów nauczania i siatek godzin (przeprowadzone przez p. Ewę Cieślik),

- szkoleniowa Rada Pedagogiczna dotycząca zmian w szkolnictwie artystycznym (przeprowadzona przez p. Krzysztofa Krawczyka).

Powołane zostały grupy nauczycieli odpowiedzialne za opracowanie programów do nowych przedmiotów w klasach pierwszych OSM i SM I i II st. oraz przedmiotów nadobowiązkowych.

Oprócz tego nauczyciele brali udział w warsztatach z muzyki afro- amerykańskiej prowadzonych przez Stana Breckenridge’a (wykładowca akademicki, profesjonalny muzyk, autor podręczników).

W spotkaniu z muzykiem uczestniczyła również młodzież OSM II stopnia. Wykład na temat jazzu oraz muzyka w wykonaniu artysty wzbudziły ogromne zainteresowanie uczestników. Zdjęcia- patrz galeria zdjęć.

Wspólnie z sekcją oświaty przeprowadzana jest akcja zbierania nakrętek dla chorej Basi.

Jak co roku nauczyciele sekcji teorii zaangażowali się w rekrutację w przedszkolach. Zostały przeprowadzone kursy przygotowawcze do klas I OSM i SM I st. ( p. Beata Kajmowicz i p. Magdalena Korus).

Przez cały rok szkolny nauczyciele prowadzili dodatkowe zajęcia z różnych przedmiotów (rytmika, kształcenie słuchu, analiza form muzycznych, harmonia). Z jednej strony zajęcia pozwoliły poszerzyć wiedzę uczniom zdolnym, a z drugiej strony dały szansę słabszym na wyrównanie zaległości w nauce.

 

Rok szkolny 2014/2015
23. 10 2014 r.
Uczeń p. Agnieszki Stańczyk Jakub Gawełek z klasy III OSM II st. zdobył wyróżnienie w XII Regionalnym Słuchowym Teście Sprawnościowym Dla Uczniów Szkół Muzycznych II st. w Krakowie.

 

21- 22. 11 2014 r.
Uczennica p. Agnieszki Stańczyk Joanna Barwacz  z klasy III OSM II st. zdobyła wyróżnienie na VII Ogólnopolskim Konkursie Czytania Nut Głosem Dla Uczniów Szkól Muzycznych II st. w Krakowie.

 

26. 11 2014 r.
Z okazji obchodów 200- setnej rocznicy urodzin Oskara Kolberga, na scenie teatralnej Pałacu Młodzieży  w Tarnowie, odbył się koncert zatytułowany „Zatoczmy barwny krąg od Krakowa do Rzeszowa”, skierowany do dzieci i młodzieży szkół i przedszkoli tarnowskich.
W programie znalazły się popularne piosenki i tańce ludowe z regionu rzeszowskiego i krakowskiego,  całość dopełniły barwne stroje  ludowe z naszego regionu.
W koncercie uczestniczyło ponad 70 wykonawców, chórzyści klas 4 i 5 OSM I st. oraz zespół instrumentalny pod opieką p. Danuty Augustyn, w skład którego weszli uczniowie i nauczyciele naszej szkoły.
Nad całością tego przedsięwzięcia czuwały Panie – Karolina Sajdak, Anna Siedlik i Ewa Świeczek.  Koncert poprowadziła p. Ewa Grzesiak- Iwaneczko.
Mamy nadzieję, że zetknięcie się z  naszym dziedzictwem kulturowym rozbudzi w młodych ludziach zamiłowanie do tego typu muzyki i oswoi z muzyką naszego regionu.

3. 12. 2014 r.
Chór SM I st. wystąpił w kościele Bł. Karoliny w Tarnowie. Wykonano 2-gł. Mszę F-dur Josefa Rheinbergera. Chórem dyrygowała p. Ewa Świerczek, partie solowe wykonała Justyna Polak – sopran (uczennica SM II st., wydziału wokalnego), na organach akompaniował Marcin Kucharczyk ( uczeń OSM II st.).

 

Informacja dla uczniów OSM i SM II st.
12 marca 2015 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali A 2-7  odbędzie szkolny konkurs dla uczniów OSM i SM II st.: „Perły muzyki chóralnej”

Bliższych informacji na temat konkursu udziela  p. Anna Siedlik – organizator konkursu. Materiały na konkurs dostępne są  u p. Roberta Wyluba.  Istnieje możliwość przegrania materiałów na pendrive’a  lub płytę DVD.

 

Regulamin konkursu:
Celem konkursu jest:
a) poszerzenie wiedzy na temat twórczości kompozytorów,
b) zapoznanie uczniów z różnorodnością utworów chóralnych i stylów w muzyce na przestrzeni wieków,
c) zachęcenie uczniów do poszerzenia wiedzy z zakresu twórczości kompozytorów,
d) umiejętność rozpoznawania i analizowania utworów,
e) propagowanie wśród młodego pokolenia muzyki chóralnej i pobudzanie chęci do jej słuchania.
Organizacja konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów OSM i SM II stopnia.
2. Konkurs obejmować będzie znajomość utworów muzycznych zawartych w kanonie konkursowym, umiejętność ich rozpoznawania i odnotowania na podstawie wysłuchanych fragmentów (inicjał imienia i nazwisko kompozytora, tytuł utworu, podanie części utworu z jej nazwą, opusem).
3. Konkurs oceniać będzie Jury powołane przez organizatora konkursu.
4. Decyzje Jury są ostateczne.
5. Konkurs odbędzie się 12 marca 2015r. (czwartek) o godz. 16.00 w Sali A 2-7 w budynku naszej szkoły.
6. Przewidywany czas trwania konkursu: 30 minut.
7. Laureatowi, który otrzyma minimum 90% punktacji, podnosi się ocenę końcoworoczną z przedmiotu – literatura muzyczna i historia muzyki  - o stopień wyżej (dotyczy klas I-III), a w przypadku uczniów klas IV-VI przysługuje możliwość otrzymania cząstkowej oceny celującej.
8. Dla laureatów konkursu (miejsca I-III), którzy uzyskają co najmniej 75% punktacji przewidziano nagrody rzeczowe oraz dyplomy laureatów.

 

Przedstawiamy kanon utworów muzycznych, na których oparty będzie szkolny konkurs „Perły muzyki chóralnej”
1. J. S. Bach – Weihnachtsoratorium „Jauchzet frohlocket“ BWV 248
2. J. S. Bach - Msza h-moll - Kyrie BWV 232
3a,3b. J. S. Bach - Msza h-moll - Gloria BWV 232
4. J.S. Bach – Magnificat in D BWV 243
5. J. Brahms – Niemieckie Requiem op.45 „Selig sind”
6. G. F. Haendel – Alleluja z oratorium „Mesjasz”
7. K. Szymanowski – Stabat Mater op.53 cz.IV - Spraw, niech płacze z Tobą razem
8. K. Szymanowski – Harnasie op.55 obraz II - Wejście Harnasiów
9. A. Bruckner – Te Deum
10. A. Bruckner – Locut iste
11. M. Durufle – Kyrie z Requiem
12. E. Elgar – Ave verum
13. G. Faure – In Paradisum z Requiem op.48
14. H. M. Górecki – Totus Tuus
15. H. M. Górecki – 5 pieśni kurpiowskich op.75 - Wysła burzycka
16. J. Haydn – Pory roku – cz.I Wiosna -  Komm, holder Lenz!
17. F. Nowowiejski – Ojczyzna (Psalm 136 Jeruzalem)
18. St. Moniuszko – Mazur z opery Straszny dwór
19. St. Moniuszko – Gloria z Mszy łacińskiej Des-dur
20. W. A. Mozart – Requiem d KV 626 - Lacrimosa
21. W. A. Mozart – Ave verum KV 618
22. G. P. da Palestrina – Kyrie z Missa Papae Marcelli
23. K. Penderecki – De profundis z oratorium Siedem bram Jerozolimy
24. K. Penderecki – Agnus Dei z Polskiego Requiem
25a,25b. F. Schubert – Msza G-dur  - Gloria
26. P. Sydor – Credo
27. P. Sydor – Ave verum
28. G. Verdi – Va, pensiero z III aktu opery „Nabucco”
29. G. Verdi – Verdi le fosche z II aktu opery „Traviata”
30. G. Verdi – Marsz Triumfalny z opery „Aida”
31. G. Verdi – Dies Irae (cz.II) z Requiem
32. Wacław z Szamotuł – Już się zmierzcha
33. R. Wagner – Chór weselny z opery „Lohengrin”
34. C. Orff – Carmina burana - O Fortuna

 

16. 01. 2015 r.
Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły mieli okazję obejrzeć w Operze Krakowskiej operetkę „Zemsta nietoperza” J. Straussa w reżyserii Janusza Józefowicza. Wyjazd zorganizowały pani Magdalena Korus i pani Anna Siedlik.

dla uczniów klas IV do VI OSM I stopnia i klas IV do VI cyklu sześcioletniego oraz klas II, III i IV cyklu czteroletniego

         Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach, oddzielnie dla poszczególnych klas:

I kategoria wiekowa: kl. IV a i b OSM i SM I st./6 oraz kl. II SM I st./4

II kategoria wiekowa: kl. V a i b OSM i SM I st./6 oraz kl. III SM I st./4

III kategoria wiekowa: kl. VI a i b OSM i SM I st./6 oraz kl. IV SM I st/4

Konkurs odbędzie się  …12, 13 marca 2015 roku.

Regulamin Szkolnego Konkursu Czytania Nut Głosem

Cele konkursu:,

- mobilizowanie uczniów do rozwijania zdolności i umiejętności solfeżowych

- wyłonienie dzieci i młodzieży o szczególnych zdolnościach i umiejętnościach w zakresie czytania nut głosem.

Organizacja konkursu:

Konkurs odbędzie się w ZSM w Tanowie w roku szkolnym 2014/15 (marzec).

W konkursie mogą brać udział uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. od klasy IV do VI oraz uczniowie Szkoły Muzycznej I st. od klasy IV do VI cyklu sześcioletniego i klasy II, III i IV cyklu czteroletniego.

Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach, oddzielnie dla poszczególnych klas:

I kategoria wiekowa: kl. IV a i b OSM i SM I st./6 oraz kl. II SM I st./4

II kategoria wiekowa: kl. V a i b OSM i SM I st./6 oraz kl. III SM I st./4

III kategoria wiekowa: kl. VI a i b OSM i SM I st./6 oraz kl. IV SM I st./4

Pierwszy etap polegać będzie na prezentacji przygotowanego ćwiczenia oraz realizacji zadań z wylosowanego zestawu. Uczniowie, którzy po pierwszym etapie otrzymają najwyższą punktację przejdą do etapu drugiego (maksymalnie 5-8 osób).

Etap I:

 • prezentacja dwóch ćwiczeń przygotowanych z zestawu ćwiczeń
 • ćwiczenie rytmiczne
 • realizacja ćwiczeń a vista

Etap II:

 • realizacja ćwiczenia a vista ( dotyczy wszystkich kategorii wiekowych)
 • realizacja ćwiczenia rytmicznego
 • zaśpiewanie ćwiczenia na podstawie zapisu stopni gamy (dotyczy I i II kategorii wiekowej)
 • realizacja ciągu melodycznego (dotyczy I kategorii wiekowej)
 • zaśpiewanie ćwiczenia atonalnego (dotyczy II i III kategorii wiekowej)
 • zaśpiewanie ćwiczenia z towarzyszeniem fortepianu w tempie umiarkowanym narzuconym przez komisję (dotyczy III kategorii wiekowej)

Przed podjęciem realizacji zadań, uczestnik zobowiązany jest do określenia tonacji w ćwiczeniach tonalnych oraz do podania metrum we wszystkich ćwiczeniach.

Dopuszcza się kilkuminutowe przygotowanie do wykonania wszystkich zadań, bez kontaktu z instrumentem. Zadania należy wykonać nazwami literowymi lub solmizacją.

Laureaci Szkolnego Konkursu Czytania Nut Głosem otrzymają dyplom laureata oraz nagrody.

 

28 stycznia 2015 r.

Chór SM I st. pod dyrekcją p. Ewy Świerczek wystąpił w Kościele Bł. Karoliny w Tarnowie i wykonał utwory: „ W Dzień Bożego Narodzenia”, „Kołysanka” - opr.  J.M. Gładysz, „ Hojże, Dzieciąteczko Boże” - opr. J. M. Gładysz

29. 01. 2015 r.

Odbył się koncert zespołu wokalnego klasy I SM I stopnia działu młodzieżowego.

Podczas koncertu wykonano piosenki  Z. Noskowskiego do słów M. Konopnickiej , w układzie jednogłosowym,  z akompaniamentem fortepianu o oraz recytacje wierszy o jesieni i zimie. Zespołowi akompaniowała  p. Katarzyna Leśniak – Skóra. Koncert przygotowała i prowadziła – p.  Ewa Świerczek .

Szkolny konkurs z audycji muzycznych

„Życie i twórczość I.J. Paderewskiego”

Konkurs przeznaczony jest dla klas:  V i VI OSM i SM I st., III i IV SM I st. działu młodzieżowego, odbędzie się  15 maja 2015 r.(piątek) o godz. 17.00, w sali A2-7.

 

Dodatkowych informacji udziela  p. Lidia Nawrocka.

 

Literatura:

 1. Muchenberg „Pogadanki o muzyce” str. 267- 275

Utwory:

 1. W murowanej piwnicy z „Albumu tatrzańskie” op. 12
 2. Menuet  G- dur z „Humoresek koncertowych” op. 14
 3. Krakowiak fantastyczny z „Humoresek koncertowych” op. 14
 4. Polonez H- dur z  cyklu „Tańce polskie”  op. 9
 5. Mazurek a-moll z cyklu „Tańce polskie” op.9
 6. Nokturn B- dur z  cyklu „Miscellanea” op. 16
 7. Pieśń miłosna z cyklu „Album majowe” op. 10
 8. Koncert fortepianowy a- moll op. 17 cz. 1
 9. Fantazja polska na fortepian i orkiestrę op. 19
 10. Symfonia h- moll „Polonia” cz. 3

 

Regulamin konkursu:

 1. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy na temat życia, działalności artystycznej i politycznej I. J. Paderewskiego oraz popularyzacja jego utworów.
 2. Konkurs jest przeznaczony dla klas V i VI OSM i SM I st. oraz III i IV SM I st. działu młodzieżowego.
 3. Organizatorem konkursy jest p. Lidia Nawrocka.
 4. Konkurs jest jednoetapowy i będzie składać się z dwóch części:

a/ część pisemna obejmująca życie i twórczość I.J Paderewskiego,
b/ test słuchowy ze znajomości wybranych utworów kompozytora.

 1. Komisja konkursowa zostanie powołana przez organizatora konkursu. Decyzje komisji są niepodważalne i ostateczne.
 2. Laureatowi, który otrzyma minimum 90% punktacji, podnosi się ocenę końcoworoczną o stopień z przedmiotu audycje muzyczne.
 3. Laureatom, którzy uzyskają co najmniej 75% punktacji przysługuje możliwość otrzymania cząstkowej oceny celującej z przedmiotu audycje muzyczne.
 4. Dla laureatów, którzy uzyskają najwyższą punktację (miejsca I- III) przewidziane są dyplomy laureatów i nagrody rzeczowe.
 5.  Przewidywany czas trwania konkursu 60 minut.
 6. Konkurs z audycji muzycznych

  dla klas 4 OSM I st. i SM I st.

  oraz kl. 2/4 SM I st.

   

   

   

   

  Regulamin konkursu:

  Celem konkursu jest:

  a) poszerzenie wiedzy na temat twórczości kompozytorów,

  c) znajomość podstawowego kanonu utworów z różnych epok,

  d) umiejętność rozpoznawania utworów.

   

  Organizacja konkursu:

  1. Organizatorem konkursu jest p. Ewa Świerczek.

  2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas czwartych OSM i SM I stopnia oraz kl. 2/4 SM I stopnia.

  3. Konkurs obejmować będzie znajomość utworów muzycznych zawartych w kanonie konkursowym, umiejętność ich rozpoznawania i odnotowania na podstawie wysłuchanych fragmentów (inicjał imienia i nazwisko kompozytora, tytuł utworu, podanie części utworu z jej nazwą, opusem).

  4. Konkurs odbędzie się 18 maja 2015 r. (poniedziałek) o godz. 16.00  w sali A 2-4.

  5. Przewidywany czas trwania konkursu: 30 – 45 minut.

  6. Laureatowi, który otrzyma minimum 90% punktacji, podnosi się ocenę końcoworoczną o stopień z przedmiotu audycje muzyczne.

  7. Laureatom, którzy uzyskają co najmniej 75% punktacji przysługuje możliwość otrzymania cząstkowej oceny celującej z przedmiotu audycje muzyczne.

  8. Dla laureatów, którzy uzyskają najwyższą punktację (miejsca I- III) przewidziane są dyplomy laureatów i nagrody rzeczowe.

   

   

  Kanon utworów konkursowych:

  1.            F. Chopin – Polonez A- dur op. 40

  2.            F. Chopin – pieśń „Życzenie”

  3.            F. Chopin – Etiuda c-moll op. 10 nr 12 „Rewolucyjna”

  4.            E. Grieg –  suita „Peer Gynt”: „W grocie króla gór”

  5.            R. Schumann  – Koncert  fortepianowy  a-moll cz. I

  6.            J. S. Bach – Koncert d-moll na dwoje skrzypiec cz. I

  7.            M. Musorgski – „Obrazki z wystawy”: „Taniec kurcząt w skorupkach”

  8.            C. Saint- Saens – „Łabędź” z „Karnawału zwierząt”

  9.            W. A. Mozart –serenada „ Eine kleine Nachtmusik” cz. I

  10.          L. van Beethoven –V symfonia c-moll cz. I

  11.          L. van Beethoven – Sonata fortepianowa cis-moll op. 27 nr 2 „Księżycowa” cz. I.

  12.          W.A. Mozart – Requiem d- moll – Rex tremendae

  13.          W.A. Mozart –Requiem d- moll – Recordare

  14.          G.F. Haendel – „Alleluja” z oratorium „Mesjasz”

  15.          H. Wieniawski – Kujawiak

  16.          G. Bacewicz – Obertas

  17.          W.A. Mozart – Aria Królowej Nocy z opery „Czarodziejski flet”

  18.          St. Moniuszko – Aria Skołuby z opery „Straszny dwór”

  19.          G. Verdi – Aria „La donna e mobile”  z opery „Rigoletto”

 

8 - 10. 05. 2015 r.

W dniach 8-10 maja w Europejskim  Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach miał miejsce „Festiwal Wymiany Myśli” zorganizowany z okazji  150. rocznicy urodzin Emila Jaques-Dalcroze’a.

W ramach festiwalu odbył się koncert „Przestrzenie Rytmiki”. W programie znalazła się twórczość kompozytorska , wokalna i choreograficzna absolwentów  wydziału rytmiki. Wykonawcami utworów byli między innymi uczniowie naszej szkoły:

 • klasa 1 a OSM I st.- układy rytmiczne (przygotowanie uczniów p. Beata Kajmowicz i p. Magdalena Korus),
 • chór Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. (klasy 4 a, 4 b, 5 a, 5 b)- piosenki do tekstów D. Gellner z muzyką M. Guzowskiej „Rozśpiewana Basia”, „Tam  w górze” (przygotowanie chóru p. Karolina Sajdak, p. Anna Siedlik, p.Ewa Świerczek).

 

KONKURS Z AUDYCJI MUZYCZNYCH

dla kl. 5 OSM I st. i kl. 3 SM I st.

Konkurs polega na umiejętności rozpoznawania wybranych utworów muzycznych (kompozytora i tytułu utworu). Konkurs odbędzie się 21 maja 2015 r.     o godz. 15.30.

 

Lista utworów:

 

 1. F. Chopin – Scherzo h – moll
 2. W. A. Mozart – Don Giovanni – duet „La ci darem la mano”
 3. S. Moniuszko – Halka – aria Jontka „Szumią jodły”
 4. G. Bizet – Carmen - „Habanera”
 5. F. Chopin – Polonez As – dur, op. 53
 6. S. Moniuszko – Straszny dwór – Mazur
 7. W. A. Mozart – Sonata A -dur KV 331, cz. III - „Marsz turecki”
 8. J. S. Bach – Suita orkiestrowa h – moll - „Badinerie”
 9. F. Chopin – Preludium Des – dur „Deszczowe”
 10. P. Czajkowski – Jezioro łabędzie - „Taniec łabędzi”
 11. P. Czajkowski – Dziadek do orzechów - „Walc kwiatów”
 12. J. S. Bach – II Koncert brandenburski, cz. I
 13. F. Mendelssohn – Sen nocy letniej - „Marsz weselny”
 14. E. Grieg – Peer Gynt - „Poranek”
 15. J. Haydn – Symfonia „Z uderzeniem w kocioł”, cz. II
 16. G. Verdi – Traviata - „Libiamo”
 17. N. Paganini – Koncert skrzypcowy h – moll, cz. III
 18. J. S. Bach – Suita orkiestrowa D – dur - „Aria”
 19. W. A. Mozart – Symfonia g – moll, cz.I
 20. A. Vivaldi – Cztery pory roku - „Wiosna”, cz. I
 21. C. Debussy – Suita bergamasque - „Światło księżyca”
 22. S. Prokofiew – Symfonia klasyczna D – dur - „Gawot”
 23. M. Ravel – Bolero
 24. I. J. Paderewski – Menuet G - dur

REGULAMIN  KONKURSU

 1. Celem konkursu jest:

- rozwijanie umiejętności świadomego słuchania i rozpoznawania utworów;

- zachęcanie uczniów do poszerzania wiedzy z zakresu twórczości kompozytorów;

- wzbudzanie zainteresowania arcydziełami muzyki klasycznej.

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. 5 OSM I stopnia i kl. 3 SM I stopnia (dział młodzieżowy).
 2. Konkurs obejmuje znajomość utworów muzycznych zawartych w kanonie konkursowym, umiejętność ich rozpoznawania i zanotowania na podstawie wysłuchanych fragmentów (inicjał imienia i nazwisko kompozytora, tytuł utworu, część).
 3. Organizatorem konkursu jest p. Ewa Grzesiak – Iwaneczko.
 4. Komisja konkursowa zostanie powołana przez organizatora konkursu. Decyzje komisji są niepodważalne i ostateczne.
 5. Konkurs odbędzie się 21 maja 2015 r. (czwartek) o godz. 15.30 w sali A 2-7.
 6. Przewidywany czas trwania konkursu: 30 minut.
 7. Laureatowi, który otrzyma minimum 90% punktacji, podnosi się ocenę końcoworoczną z przedmiotu audycje muzyczne o stopień wyżej. Uczeń, który uzyska 89% – 70% punktacji otrzyma cząstkową ocenę celującą, a 69% - 50%  - cząstkową ocenę bardzo dobrą.
 8. Dla laureatów konkursu (miejsca I – III) przewidziano dyplomy i nagrody rzeczowe.
 9. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela organizator – p. Ewa Grzesiak – Iwaneczko.

 

8. 06. 2015 r.

W dniu 8 czerwca 2015 r.  odbył się koncert zorganizowany przez sekcję teorii Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie. Koncert miał miejsce we wspaniałej Sali Europejskiego Centrum Kultury w Lusławicach.

Pomysłodawcą i koordynatorem koncertu była p. Ewa Cieślik  - wicedyrektor naszej szkoły oraz kierownik sekcji teorii.

Nauczyciele, którzy przygotowali uczniów i czuwali nad przebiegiem koncertu:

 • p. Beata Kajmowicz
 • p. Magdalena Korus
 • p. Małgorzata Kwiatkowska
 • p. Dariusz Korus
 • p. Karolina Sajdak
 • p. Anna Siedlik
 • p. Ewa Świerczek
 • p. Katarzyna Leśniak – Skóra
 • p. Elżbieta Kuzemko – Rausz
 • p. Krzysztof Kania
 • p. Rafał Papiernik
 • p. Joanna Duras
 • p. Danuta Augustyn
 • p. Agnieszka Stańczyk
 • p. Lidia Nawrocka
 • p. Ewa Grzesiak- Iwaneczko

Koncert poprowadziła p. Ewa Grzesiak- Iwaneczko.

 

Wybitny pedagog – Janusz Korczak- pisał: „Dzięki teorii wiem, dzięki praktyce – czuję. Teoria służy praktyce, a praktyka wypływa z teorii”. Celem pracy sekcji teorii jest nie tylko przekazywanie wiedzy ogólnomuzycznej, ale także działalność rozwijająca umiejętności praktyczne uczniów, ich wrażliwość, kreatywność. Na koncercie usłyszeliśmy zarówno pieśni i piosenki w wykonaniu chórów szkół muzycznych I i II stopnia, improwizacje i kompozycje własne uczniów oraz nauczycieli sekcji, obejrzeliśmy inscenizację muzyczno – ruchową w wykonaniu uczniów kl. 2 i 3 OSM I stopnia, ruchowe ilustracje do piosenek w wykonaniu naszych najmłodszych podopiecznych (kl. 1a OSM I stopnia).

 

Jako pierwsi wystąpili uczniowie klas: 2a, 2b, 3a i 3b OSM I st. w inscenizacji słowno–muzyczno–ruchowej do „Bajki pełnej nutek” Wojciecha Próchniewicza. Interpretacje ruchowe utworów, realizowane na zajęciach rytmiki, są przez dzieci szczególnie lubiane. W ciągu roku powstaje wiele takich układów i choć są godne obejrzenia, rzadko są prezentowane szerszemu gronu. W tym roku postanowiono ujednolicić tematycznie opracowywany materiał, tworząc scenariusz koncertowy. A pretekstem stała się właśnie „Bajka pełna nutek” na podstawie tekstu Wojciecha Próchniewicza, opracowana przez panie: Beatę Kajmowicz i Magdalenę Korus oraz wychowawczynię kl. 3a – p. Małgorzatę Kwiatkowską. Pomiędzy fragmenty odegrane przez małych aktorów – uczniów kl. 3a, zostały wplecione interpretacje przestrzenno – ruchowe piosenek Urszuli Rosół – Knapik i p. Magdaleny Korus, a także fragmenty utworów J. B. Lully'ego, J. F. Haendla, P. Czajkowskiego i W. Kilara. W obsadzie przedstawienia zobaczyliśmy: Marię Pyrz w roli Królewny Batutki, Oliwiera Barszcza jako Króla Batuta, Otylię Wojtanowską w roli Królowej, Mędrców zagrali: Szymon Stach, Daniel Stach, Juliusz Łukasik, w roli Dyrygenta wystąpił Piotr Grzyb, a jako Dwórki wystąpiły: Weronika Górka i Urszula Figiel. Aktorom towarzyszyła „orkiestra dworska” w składzie: Agnieszka Siedlik – skrzypce, Piotr Stanowski – flet, Kornel Uriasz – akordeon, Karolina Tajchner – wiolonczela, Michał Smajdor – werbel, Michał Świerczek – tamburyn. Inscenizacja powstała z inicjatywy p. Beaty Kajmowicz, która opracowała również partie muzyczne. Nad przygotowaniem aktorów i scenografii  czuwała p. Małgorzata Kwiatkowska. Układy przestrzenno – ruchowe przygotowały p. Beata Kajmowicz oraz   p. Magdalena Korus, która jest również autorką tekstów dodanych do oryginału. W  nastrój bajki wprowadziły nas dwie wróżki – wokalistki: Joanna Dawid i Joanna Opiołaprzygotowane przez p. Dariusza Korusa.

Następnie wystąpił  chór OSM I stopnia, przygotowany przez panie: Karolinę Sajdak, Ewę Świerczek i Annę Siedlik. W jego skład wchodzą uczniowie klas 4a, 4b, 5a i 5b. Chór zaprezentował dwa utwory do słów Doroty Gellner, z muzyką Małgorzaty Guzowskiej: „Rozśpiewana Basia” oraz „Tam w górze”. W roli akompaniatora wystąpiła p. Katarzyna Leśniak – Skóra (nauczyciel fortepianu ZSM w Tarnowie). Natomiast ruchową ilustrację do piosenek wykonali nasi najmłodsi uczniowie z kl. 1a OSM I stopnia, przygotowani przez panie: Beatę  Kajmowicz i Magdalenę Korus. Towarzyszył im zespół instrumentalny w składzie: Piotr Stanowski – flet, Maja Majchrzak i Jakub Wójcikowski  - gitary, Karol Duda, Michał Smajdor, Michał Świerczek i Mateusz Hryń – instrumenty perkusyjne.

 

Kolejnymi wykonawcami koncertu byli uczniowie kl. 2 SM I st. działu 6 – letniego, którzy przygotowali pod kierunkiem p. Elżbiety Kuzemko – Rausz cztery utwory w opracowaniu na instrumenty perkusyjne:

 • „Polonez” – G. Ph. Telemanna
 • „Musette” – J. S. Bacha
 • „Kołysanka” – F. Schuberta
 • „Marsz” – R. Schumanna

Na fortepianie akompaniowała Karolina Drużkowska – uczennica kl. 6 SM I stopnia.

Drugą część koncertu rozpoczął  chór SM I stopnia pod kierunkiem p. Ewy Świerczek,  w repertuarze Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni  i Tańca „Mazowsze” - jednego z największych polskich zespołów artystycznych, odwołujących się do tradycji polskiej muzyki. Usłyszeliśmy trzy utwory w opracowaniu Tadeusza Sygietyńskiego:

 • „Kawaliry”
 • „Ej, przeleciał ptaszek”
 • „Kukułeczka”

Chórowi akompaniowała na fortepianie p. Katarzyna Leśniak – Skóra.

W tym roku, po raz pierwszy w naszej szkole, został wprowadzony przedmiot improwizacja fortepianowa, prowadzony przez p. Krzysztofa Kanię.  Przedmiot ten daje uczniom możliwość twórczego wykorzystania swojej wiedzy z zakresu teorii. Dwoje uczniów, biorących udział w tych zajęciach, zaprezentowało na koncercie efekty swojej pracy, czyli własne kompozycje. Najpierw usłyszeliśmy Rafała Zielonkę, który wykonał wariacje zatytułowane „Przez pryzmat światła”, a następnie swój cykl „Wariacji” zaprezentowała  Anna Chruściel.

W drugiej części koncertu po raz drugi wystąpił chór OSM I st. przygotowany przez  p. Karolinę  Sajdak, p. Annę Siedlik i p. Ewę Świerczek, który wykonał  dwa utwory do słów Jana Brzechwy: „Wrona i ser” i „Stonoga”. Muzykę do tych utworów skomponowała p. Anna Siedlik, która wystąpiła również w roli akompaniatora.

Kolejnym przedmiotem teoretyczny, wykorzystującym teorię w praktyce i rozwijającym osobowość twórczą uczniów jest harmonia. Jej głównym zadaniem jest kształcenie umiejętności harmonizowania, czyli dokomponowywania kilku głosów do podanej melodii, zgodnie z określonymi zasadami. Na koncercie usłyszeliśmy przykład takiej kompozycji  autorstwa Jakuba Siembaba, ucznia p. Rafała Papiernika -  uczestnika i laureata konkursów kompozytorskich - otrzymał I nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim pod patronatem K. Pendereckiego w Stalowej Woli oraz wyróżnienie na XIII Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim w Warszawie. Jakub sharmonizował krótką 16 – taktową melodię na kwartet smyczkowy. Utwór wykonali: Zuzanna Witek – I skrzypce,  Julia Ostrowska – II skrzypce,Martyna Zych – altówka,  Jakub Nowak – wiolonczela.

Melodię sopranu zaprezentowały najpierw I skrzypce, a potem kwartet wykonał pozostałe głosy wraz z melodią.

Na koncercie usłyszeliśmy także kompozycję  Łukasza Olszówki, również ucznia p. Rafała Papiernika,  zatytułowaną „The violin desire” („Skrzypcowa rządza”) na skrzypce solo, którą wykonała Joanna Barwacz. Utwór ten pochodzi z filmu „Skrzypek”, do którego Łukasz Olszówka skomponował muzykę. Łukasz planuje również studia na wydziale kompozycji i reżyserii dźwięku.

Kolejnym wykonawcą był  chór OSM i SM II st. pod kierunkiem  p. Joanny Duras. W wykonaniu chóru usłyszeliśmy utwór na 4 – głosowy chór mieszany  pt. „Mruczkowe bajki”  Stanisława Wiechowicza – polskiego kompozytora, pedagoga i dyrygenta I poł. XX wieku, wybitnego kompozytora muzyki chóralnej, który czerpał wzory z polskiej muzyki ludowej. W roli akompaniatora wystąpiła p. Magdalena Korus.

Na zakończenie koncertu wystąpił zespół instrumentalny prowadzony przez p. Danutę Augustyn (nauczyciela skrzypiec w ZSM w Tarnowie). W skład zespołu wchodzą:

 • Agnieszka Siedlik – I skrzypce
 • Zofia Guzik – II skrypce.
 • Dominika Cecot – III skrzypce
 • Izabela Płachta – IV skrzypce
 • Monika Poliszak – wiolonczela
 • Anna Chruściel – fortepian

Zespół wykonał utwór wybitnej polskiej skrzypaczki i kompozytorki XX wieku- Grażyny Bacewicz pt. „Kaprys Polski”. Usłyszeliśmy go w dwóch wersjach – najpierw w wersji oryginalnej, a następnie w aranżacji Marcina Słoniny – absolwenta OSM II st. w Tarnowie, a obecnie studenta wydziału teorii na Akademii Muzycznej w Krakowie.

Koncert został przyjęty przez publiczność niezwykle ciepło. Mamy nadzieję, że nie był to ostatni koncert tego typu i spotkamy się na podobnym w następnym roku szkolnym.

 

Rok szkolny  2015/2016

26-27.11.2015 r.

Anna Chruściel z klasy V OSM II st. została laureatka II - miejsca w VIII Ogólnopolskim Konkursie Czytania Nut Głosem dla szkoł muzycznych Ii stopnia w Krakowie. Uczennicę przygotował p.Krzysztof Kania.

 

 

13 .01. 2016 r.

W dniu 13 stycznia 2016 roku w Kościele Ks. Filipinów wystąpił chór OSM I st. (klasy 4- 6).W wykonaniu chóru usłyszeliśmy znane kolędy i pastorałki. Zespół został przygotowany przez panie: Annę Siedlik, Ewę Świerczek i Karolinę Sajdak.

 

4- 5. 03. 2016 r.

W tych dniach odbył się w Łodzi V Ogólnopolski Konkurs Harmoniczny im. Fr. Wesołowskiego. Uczniowie naszej szkoły uzyskali bardzo dobre wyniki:

Tomasz Szczerba z klasy IV SM II st. zdobył I miejsce,

Anna Chruściel z klasy V OSM II st. zdobyła III miejsce,

Jakub Kapała z klasy V OSM II st. otrzymał wyróżnienie.

Uczniów przygotowali: p. Magdalena Kania, p. Krzysztof Kania i p. Rafał Papiernik.

 

30. 03. 2016 r.

III SZKOLNY KONKURS CZYTANIA NUT GŁOSEM

dla uczniów klas IV do VI OSM I stopnia i klas IV do VI cyklu sześcioletniego oraz klas II, III i IV cyklu czteroletniego

Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach, oddzielnie dla poszczególnych klas:

 

I kategoria wiekowa: kl. IV a i b OSM i SM I st./6 oraz kl. II SM I st./4

II kategoria wiekowa: kl. V a i b OSM i SM I st./6 oraz kl. III SM I st./4

III kategoria wiekowa: kl. VI a i b OSM i SM I st./6 oraz kl. IV SM I st./4

 

Konkurs odbędzie się 30 marca 2016 r.

 

Regulamin Szkolnego Konkursu Czytania Nut Głosem

Cele konkursu:,

- mobilizowanie uczniów do rozwijania zdolności i umiejętności solfeżowych

- wyłonienie dzieci i młodzieży o szczególnych zdolnościach i umiejętnościach w zakresie czytania nut głosem.

 

Organizacja konkursu:

 

Konkurs odbędzie się w ZSM w Tanowie w roku szkolnym 2014/15 (marzec).

W konkursie mogą brać udział uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. od klasy IV do VI oraz uczniowie Szkoły Muzycznej I st. od klasy IV do VI cyklu sześcioletniego i klasy II, III i IV cyklu czteroletniego.

 

Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach, oddzielnie dla poszczególnych klas:

I kategoria wiekowa: kl. IV a i b OSM i SM I st./6 oraz kl. II SM I st./4

II kategoria wiekowa: kl. V a i b OSM i SM I st./6 oraz kl. III SM I st./4

III kategoria wiekowa: kl. VI a i b OSM i SM I st./6 oraz kl. IV SM I st./4

Pierwszy etap polegać będzie na prezentacji przygotowanego ćwiczenia oraz realizacji zadań z wylosowanego zestawu. Uczniowie, którzy po pierwszym etapie otrzymają najwyższą punktację przejdą do etapu drugiego (maksymalnie 5-8 osób).

Etap I:

 • prezentacja dwóch ćwiczeń przygotowanych z zestawu ćwiczeń
 • ćwiczenie rytmiczne
 • realizacja ćwiczeń a vista

Etap II:

 • realizacja ćwiczenia a vista ( dotyczy wszystkich kategorii wiekowych)
 • realizacja ćwiczenia rytmicznego
 • zaśpiewanie ćwiczenia na podstawie zapisu stopni gamy (dotyczy I i II kategorii wiekowej)
 • realizacja ciągu melodycznego (dotyczy I kategorii wiekowej)
 • zaśpiewanie ćwiczenia atonalnego (dotyczy II i III kategorii wiekowej)
 • zaśpiewanie ćwiczenia z towarzyszeniem fortepianu w tempie umiarkowanym narzuconym przez komisję (dotyczy III kategorii wiekowej)

Przed podjęciem realizacji zadań, uczestnik zobowiązany jest do określenia tonacji w ćwiczeniach tonalnych oraz do podania metrum we wszystkich ćwiczeniach.

Dopuszcza się kilkuminutowe przygotowanie do wykonania wszystkich zadań, bez kontaktu z instrumentem. Zadania należy wykonać nazwami literowymi lub solmizacją.

Laureaci Szkolnego Konkursu Czytania Nut Głosem otrzymają dyplom laureata oraz nagrody.

 

22.04.2016 r.

KONKURS SZKOLNY Z AUDYCJI MUZYCZNYCH - obowiązujący kanon utworów:

 1.    Fr. Chopin Polonez A- dur op. 40 nr 1
 2.    Fr. Chopin pieśń „Życzenie”
 3.    Fr. Chopin Etiuda c- moll op. 10 nr 12 „Rewolucyjna”
 4.    E. Grieg „ W grocie Króla Gór” z suity „Peer Gynt”
 5.    R. Schumann Koncert fortepianowy a- moll cz. 1
 6.    J. S. Bach Koncert na 2 skrzypiec d- moll cz. 1
 7.    M. Musorgski „Taniec kurcząt w skorupkach” z cyklu „Obrazki z wystawy”
 8.    C. Saint- Saens „Łabędź” z „Karnawału zwierząt”
 9.    W. A. Mozart Serenada „Eine kleine Nachtmusik” cz.1
 10.    L. van Beethoven V Symfonia c- moll cz. 1
 11.    L. van Beethoven Sonata Księżycowa cz. 1
 12.    W. A. Mozart Confutatis z Requiem d- moll
 13.    W. A. Mozart Lacrimosa z Requiem d- moll
 14.    W. A. Mozart aria Królowej Nocy z opery „Czarodziejski flet”
 15.    J. Fr. Haendel Alleluja z oratorium  „Mesjasz”
 16.    H. Wieniawski „Kujawiak”
 17.    G. Bacewicz „Oberek”
 18.    St. Moniuszko aria Skołuby „Ten zegar stary” z opery „Straszny dwór”
 19.    G. Verdi aria Księcia „La donna e mobile” z opery „Rigoletto”

REGULAMIN  szkolnego konkursu z audycji muzycznych

 1. Celem konkursu jest:

- rozwijanie umiejętności świadomego słuchania i rozpoznawania utworów;

- zachęcanie uczniów do poszerzania wiedzy z zakresu twórczości kompozytorów;

- wzbudzanie zainteresowania arcydziełami muzyki klasycznej.

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. 4 OSM I stopnia i kl. 2 SM I stopnia (dział młodzieżowy).
 2. Konkurs obejmuje znajomość utworów muzycznych zawartych w kanonie konkursowym, umiejętność ich rozpoznawania i zanotowania na podstawie wysłuchanych fragmentów (inicjał imienia i nazwisko kompozytora, tytuł utworu, część).
 3. Organizatorem konkursu jest p. Lidia Nawrocka.
 4. Komisja konkursowa zostanie powołana przez organizatora konkursu. Decyzje komisji są niepodważalne i ostateczne.
 5. Konkurs odbędzie się 22 kwietnia 2016 r. (piątek) o godz. 18. 00 w sali A 2-7.
 6. Przewidywany czas trwania konkursu: 30 minut.
 7. Laureatowi, który otrzyma minimum 90% punktacji, podnosi się ocenę końcoworoczną z przedmiotu audycje muzyczne o stopień wyżej. Uczeń, który uzyska 89% – 70% punktacji otrzyma cząstkową ocenę celującą, a 69% - 50%  - cząstkową ocenę bardzo dobrą.
 8. Dla laureatów konkursu (miejsca I – III) przewidziano dyplomy i nagrody rzeczowe.
 9. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela organizator – p. Lidia Nawrocka.

 

19. 05. 2016 r.

Regulamin konkursu

 

1. Celem konkursu jest:

 1. zapoznanie uczniów z różnorodnością dzieł symfonicznych i stylów w muzyce na przestrzeni wieków
 2. zachęcenie uczniów do poszerzenia wiedzy z zakresu twórczości kompozytorów
 3. umiejętność rozpoznawania i analizowania utworów symfonicznych
 4. propagowanie wśród młodego pokolenia muzyki symfonicznej.

 

Organizacja konkursu

 

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów OSM i SM II stopnia.

 

 1. Konkurs obejmować będzie znajomość utworów muzycznych zawartych w kanonie konkursowym, umiejętność ich rozpoznawania i odnotowania na podstawie wysłuchanych fragmentów. (inicjał imienia i nazwisko kompozytora, tonacja symfonii, podanie nazwy i numeru symfonii z jej częścią).

 

 1. Konkurs oceniać będzie Jury powołane przez organizatora konkursu.

 

 1. Decyzje Jury są ostateczne.

 

 1. Konkurs odbędzie się 19 maja br. godz. 16.00 w Sali A 2-7 w budynku naszej szkoły.

 

Uwaga - zmiana terminu konkursu -  18.05.2016

 

 1. Laureatowi, który otrzyma minimum 90% punktacji, podnosi się ocenę końcoworoczną z przedmiotu – literatura muzyczna, analiza dzieła muzycznego
  i historia muzyki - o stopień wyżej (dotyczy klas I-III), a w przypadku uczniów klas IV-VI przysługuje możliwość otrzymania cząstkowej oceny celującej.

 

 1. Dla laureatów konkursu (miejsca I-III), którzy uzyskają co najmniej 75% punktacji przewidziano nagrody rzeczowe oraz dyplomy laureatów.

 

 1. Przewidywany czas trwania konkursu: 30 minut.

 

 

Obowiązujące utwory

 1. L. Beethoven – III Symfonia (Es) „Eroica” cz.III
 2. L. Beethoven – V Symfonia (c) cz.IV
 3. L. Beethoven – VI Symfonia (F) „Pastoralna“ cz.I
 4. L. Beethoven – IX Symfonia (d) cz.IV (fragm..)
 5. H. Berlioz – Symfonia fantastyczna „Sabat czarownic”
 6. A. Borodin – II Symfonia (h) cz.II
 7. J. Brahms – II Symfonia (D) cz.III
 8. P. Czajkowski – VI Symfonia (h) „Patetyczna” cz.IV
 9. A. Dworzak – IX Symfonia (e) „Z nowego świata” cz.III
 10. C. Franck – Symfonia (d) cz.III
 11. H. M. Górecki – III Symfonia „Symfonia pieśni żałosnych” cz.II
 12. J. Haydn – Symfonia nr 94 (G) „Z uderzeniem w kocioł” cz.II
 13. J. Haydn – Symfonia nr 104 (D) cz.I
 14. G. Mahler – III Symfonia cz.V
 15. F. Mendelssohn – III Symfonia (a) „Szkocka“ cz.IV
 16. F. Mendelssohn – IV Symfonia (A) „Włoska” cz.IV
 17. W. A. Mozart – Symfonia Koncertująca (Es) cz.I
 18. W. A. Mozart – Symfonia nr 35 „Haffnerowska” cz.I
 19. W. A. Mozart – Symfonia nr 40 (g) cz.I
 20. W. A. Mozart – Symfonia nr 41 „Jowiszowa” (C) cz.IV
 21. S. Prokofiew – I Symfonia „Klasyczna” cz.I
 22. S. Rachmaninow – II Symfonia (e) cz.II
 23. C. Saint- Saëns – III Symfonia(c) „Organowa” cz.IV
 24. F. Schubert – IX Symfonia (C) „Wielka” cz.IV
 25. R. Schumann – III Symfonia (Es) „Reńska” cz.I
 26. D. Szostakowicz – VII Symfonia „Leningradzka”

 

 

 

KONKURS Z AUDYCJI MUZYCZNYCH

dla kl. 5 OSM I st. i kl. 3 SM I st.

         Konkurs polega na umiejętności rozpoznawania wybranych utworów muzycznych (kompozytora i tytułu utworu). Konkurs odbędzie się 16 maja 2016 r.     o godz. 15.30.

 

Lista utworów:

 

 1. F. Chopin – Scherzo h – moll
 2. W. A. Mozart – Don Giovanni – duet „La ci darem la mano”
 3. S. Moniuszko – Halka – aria Jontka „Szumią jodły”
 4. G. Bizet – Carmen - „Habanera”
 5. F. Chopin – Polonez As – dur, op. 53
 6. S. Moniuszko – Straszny dwór – Mazur
 7. W. A. Mozart – Sonata A -dur KV 331, cz. III - „Marsz turecki”
 8. J. S. Bach – Suita orkiestrowa h – moll - „Badinerie”
 9. F. Chopin – Preludium Des – dur „Deszczowe”
 10. P. Czajkowski – Jezioro łabędzie - „Taniec łabędzi”
 11. P. Czajkowski – Dziadek do orzechów - „Walc kwiatów”
 12. J. S. Bach – II Koncert brandenburski, cz. I
 13. F. Mendelssohn – Sen nocy letniej - „Marsz weselny”
 14. E. Grieg – Peer Gynt - „Poranek”
 15. J. Haydn – Symfonia „Z uderzeniem w kocioł”, cz. II
 16. G. Verdi – Traviata - „Libiamo”
 17. N. Paganini – Koncert skrzypcowy h – moll, cz. III
 18. J. S. Bach – Suita orkiestrowa D – dur - „Aria”
 19. W. A. Mozart – Symfonia g – moll, cz.I
 20. A. Vivaldi – Cztery pory roku - „Wiosna”, cz. I
 21. C. Debussy – Suita bergamasque - „Światło księżyca”
 22. S. Prokofiew – Symfonia klasyczna D – dur - „Gawot”
 23. M. Ravel – Bolero
 24. I. J. Paderewski – Menuet G - dur

REGULAMIN  KONKURSU

 1. Celem konkursu jest:

- rozwijanie umiejętności świadomego słuchania i rozpoznawania utworów;

- zachęcanie uczniów do poszerzania wiedzy z zakresu twórczości kompozytorów;

- wzbudzanie zainteresowania arcydziełami muzyki klasycznej.

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. 5 OSM I stopnia i kl. 3 SM I stopnia (dział młodzieżowy).
 2. Konkurs obejmuje znajomość utworów muzycznych zawartych w kanonie konkursowym, umiejętność ich rozpoznawania i zanotowania na podstawie wysłuchanych fragmentów (inicjał imienia i nazwisko kompozytora, tytuł utworu, część).
 3. Organizatorem konkursu jest p. Ewa Grzesiak – Iwaneczko.
 4. Komisja konkursowa zostanie powołana przez organizatora konkursu. Decyzje komisji są niepodważalne i ostateczne.
 5. Konkurs odbędzie się 16 maja 2016 r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w sali A 2-7.
 6. Przewidywany czas trwania konkursu: ok. 30 minut.
 7. Laureatowi, który otrzyma minimum 90% punktacji, podnosi się ocenę końcoworoczną z przedmiotu audycje muzyczne o stopień wyżej. Uczeń, który uzyska 89% – 70% punktacji otrzyma cząstkową ocenę celującą, a 69% - 50%  - cząstkową ocenę bardzo dobrą.
 8. Dla laureatów konkursu (miejsca I – III) przewidziano dyplomy i nagrody rzeczowe.
 9. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela organizator – p. Ewa Grzesiak – Iwaneczko.