Mikołaj Skórka  uczeń kl. I OSM II st. został laureatem VIII Ogólnopolskiego Wiosennego Konkursu Gitarowego w Lublinie. Konkurs odbył się w listopadzie. Gratulujemy Uczniowi i nauczycielowi Panu Łukaszawi Chmielowi oraz Rodzicom ucznia.

resized_20201209_155651 20201209_160643