- Na Konkursie Muzyki Dawnej w Żywcu w 1999 r.
Anna Krawczyk otrzymała wyróżnienie

- Na Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym „Poznajemy Śpiewniki Domowe St. Moniuszki” w Łodzi w 2002 r.   Zdzisław Wojtynkiewiczw otrzymał III nagrodę

- Na Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. L. Różyckiego w Gliwicach w 2001 r.
Agata Piękosz przeszła do II etapu.

- Na Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. L. Różyckiegow Gliwicach w 2003 r.
Ewelina Szybilska przeszła do II etapu
- Na Ogólnopolskim Konkurskie Wokalnym im. Fr. Platówny we Wrocławiu w 2004 r.
Ewelina Sybilska otrzymała wyróżnienie

- Na Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. L. Różyckiego w Gliwicach w 2005r.
Ewelina Szybilska otrzymała II nagrodę

- Na Ogólnopolskim Konkurskie Wokalnym im. K. Jamróz w Kielcach w 2005 r.
Ewelina Szybilska otrzymała I nagrodę

- Na I Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Lwowskiej w Krakowie w 2007 r.
Tomasz Kumięga otrzymał 3 nagrody specjalne

- Na Ogólnopolskich Przesłuchaniach Uczniów Klas Śpiewu Solowego w Olsztynie 2008 r.
Tomasz Komięga otrzymał II miejsce

- Na Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. F. Platówny we Wrocławiu w 2008 r.
Tomasz Kumiega otrzymał II miejsce

- Na Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im, S. Woytowicz w Jaśle w 2008 r.
Tomasz Komięga  otrzymał II miejsce

- Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2008 r.
otrzymał Tomasz Kumięga

- Nagroda i stypendium dla tarnowskiego talentu przyznana na Festiwalu „Tydzień Talentów” w Tarnowie w 2009r.
otrzymał Tomasz Kumiega

- Na Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. M. Karłowicza w Krakowie w 2009 r.
Tomasz Komięga otrzymał  I miejsce

- Stypendium Prezydenta Miasta Tarnowa w 2009 r.
otrzymał Tomasz Komięga

- Stypendium Sapere Auso Małopolskiej Fundacji Stypendialnej w 2009 r.
otrzymał Tomasz Komięga

- Na Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. K. Jamróz w Kielcach w 2010 r,
Tomasz Kumiega otrzymał II miejsce

- Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2010 r,
otrzymał Tomasz Komięga

- Na Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. M. Karłowicza w Krakowie w 2009 r.
Klaudia Moździerz przeszła do II etapu

- Na  Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. K. Jamróz w Kielcach w 2010 r.
Klaudia Moździerz otrzymała wyróżnienie

- Na Ogólnopolskich Przesłuchaniach Uczniów klas Śpiewu Solowego Szkół Muzycznych II st. w Warszawie w  2010 r.
Klaudia Moździerz otrzymała wyróżnienie

- Stypendium Prezydenta Miasta Tarnowa w 2010 r.
otrzymała Klaudia Moździerz

- Nagroda  dla tarnowskiego talentu przyznana na Festiwalu „Tydzień Talentów” w Tarnowie w 2010r.
otrzymała Klaudia Moździerz

- Na Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. L. Różyckiego w Gliwicach w 2011 r.
otrzymała I miejsce

- Na Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. L. Różyckiego w Gliwicach w 2011 r.
otrzymała wyróżnienie za najlepsze wykonanie utworu L. Różyckiego

- Na Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. B. Kostrzewskiej w Rzeszowie w 2013 r.
Paweł Trojak otrzymał wyróżnienie

- Na Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. F. Platówny we Wrocławiu w 2014 r.
Paweł Trojak otrzymał II miejsce

- Na  Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. K. Jamróz w Kielcach w 2014 r.
Paweł Trojak  otrzymał nagrodę specjalną Wojewody Świętokrzyskiego

- Na Ogólnopolskim I Śląskim Konkursie Wokalnym w Katowicach w 2014 r.
Paweł Trojak otrzymał  I miejsce

- Na Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. H. Słomnickiej w Suwałkach w 2014 r.
Paweł Trojak otrzymał  I miejsce oraz nagrodę specjalną dla najlepszego głosu męskiego