Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Rady Rodziców

Informuję, iż w dniu 23 września 2019 roku o godzinie 18.00 odbędzie się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Rady Rodziców Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie.

W przypadku nie osiągnięcia kworum kolejny termin ustala się na godzinę 18.15 w tym samym dnu tj. 23.09.2019 roku.

Zapraszam wszystkich rodziców!!!

Zebranie odbędzie się w „Domku Perkusistów”

Przewodniczący Rady Rodziców:

Sławomir Brotaj