Harmonogram zebrań i konsultacji

Harmonogram zebrań i konsultacji w Zespole Szkół Muzycznych w Tarnowie  

Rok szkolny 2018/19 -  I  Półrocze

  18.09.2018 ( wtorek )

- godz. 17.00 – zebrania klasowe dla SM I i II st.

- godz. 18.00 – zebrania klasowe dla OSM I i II st.

  7.11.2018 ( środa)

- godz. 18.00 -19.00 – konsultacje dla OSM I i II st. oraz  SM I i II st.

 11.12.2018 ( wtorek)

- godz. 17.30 – zebranie dla klas kończących SM II st. (informacja o wynikach klasyfikacji półrocznej)

- godz. 18.00-18.30 – zebrania  klasowe dla OSM I i II st.    (klasa VI OSM II st. – informacja o wynikach klasyfikacji półrocznej )

- godz. 18.30 -19.30 – konsultacje dla OSM I i II st. oraz SM I i II st.

 10.01.2019 ( czwartek)

- godz. 17.30 – zebrania dla SM I i II st. –informacja o wynikach klasyfikacji półrocznej

- godz. 18.00 – zebrania klasowe dla OSM I i II st. – informacja o wynikach klasyfikacji półrocznej