Harmonogram zebrań i konsultacji

Harmonogram zebrań i konsultacji w Zespole Szkół Muzycznych w Tarnowie  

Rok szkolny 2019/20 -  I  Półrocze

 16.09.2019 ( poniedziałek )

- godz. 17.30 – zebrania z opiekunami  w SM I i II stopnia

- godz. 18.00 -  zebrania klasowe w OSM I i II stopnia

7.11 .2019   ( czwartek )

- godz. 18.00 – zebrania klasowe w OSM

-  godz. 18.30 – konsultacje dla OSM i SM

28.11.2019 ( czwartek)

-  godz. 18.00  - kl. VI OSM II stopnia , klasa VI ( inst..) i 4 ( wok.)  SM II stopnia  -  zebrania  informujące o przewidywanych wynikach klasyfikacji za I półrocze

 2.12.2019 ( poniedziałek )

- godz. 18.00 – zebrania klasowe w OSM I i II stopnia

- godz. 18.30 – konsultacje dla OSM i SM

7.01.2020 ( wtorek )

- godz. 17.30 – zebrania w  SM informujące o przewidywanych wynikach klasyfikacji półrocznej

- godz. 18.00 – zebrania w OSM informujące o przewidywanych wynikach klasyfikacji półrocznej

- godz. 18.30 – konsultacje w OSM i SM

24.01.2019 ( piątek)

- godz. 17.30 – zebrania w SM informujące o wynikach klasyfikacji półrocznej

- godz. 18.00 – zebrania w OSM informujące o wynikach klasyfikacji półrocznej