Harmonogram zebrań i konsultacji

Harmonogram zebrań i konsultacji w Zespole Szkół Muzycznych w Tarnowie

II półrocze 2021/22

  1. 11.03.2022 – piątek –  godz. 17.00 - zebranie dla klas dyplomowych w SM – informacja o przewidywanych wynikach klasyfikacji końcowej.
  1. 11.03.2022 – piątek – godz. 18.00 – zebranie dla klasy VI OSM II – informacja o przewidywanych wynikach klasyfikacji końcowej.
  1. 18.03.2022 – piątek – godz. 18.00 - zebrania klasowe w OSM I i OSM II
  1. 29.04.2022 – piątek – godz. 18.00 – 19.00 - konsultacje w OSM I i OSM II
  1. 27.05.2022 – piątek – godz. 17.00 – zebrania klasowe w SM I i II – informacja o przewidywanych wynikach klasyfikacji rocznej.
  1. 27.05.2022 – piątek – godz. 18.00 - zebrania klasowe w OSM I i OSM II – informacja o przewidywanych  wynikach klasyfikacji rocznej.