Informacje na rok szkolny 2022 / 23 dla kandydatów do OSM I°, SM I° cykl 6-letni, SM I° cykl 4-letni

Zespół Szkół Muzycznych im. I.J.Paderewskiego
ogłasza nabór do klas pierwszych
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA
i
SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA
na rok szkolny 2022 /2023

INFORMACJE  do pobrania.

OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA (ośmioletnia)

Łączy kształcenie ogólne w zakresie ośmioletniej szkoły podstawowej, przedmioty ogólnomuzyczne i naukę gry na wybranym instrumencie.

Zajęcia odbywają się w godzinach przedpołudniowych.

Nauka w małych zespołach klasowych.

Indywidualne lekcje instrumentu.

SZKOŁA MUZYCZNA  I STOPNIA

Szkoła przeznaczona dla uczniów uczęszczających do innych szkól podstawowych.

Wyłącznie przedmioty ogólnomuzyczne w małych grupach i indywidualnie - nauka gry na wybranym instrumencie.

Nauka w godzinach popołudniowych.

  • Cykl sześcioletni – dla kandydatów od 7 do 10 lat

Nabór na następujące instrumenty (specjalizacje):

fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, gitara, akordeon, perkusja,  flet, klarnet, trąbka, puzon, waltornia

  • Cykl czteroletni – dla kandydatów od 8 do 16 lat

Nabór na następujące instrumenty (specjalizacje):

flet, obój, klarnet, trąbka, puzon, waltornia, saksofon, fagot, akordeon, instrumenty perkusyjne, klawesyn, organy, kontrabas.

WARUNKI REKRUTACJI

Nauka w naszych szkołach jest bezpłatna.

Po ukończeniu wybranej szkoły I stopnia można kontynuować kształcenie w szkołach muzycznych II stopnia.

Nabór do szkół odbywa się na podstawie badania przydatności kandydata  (słuch, poczucie rytmu, pamięć muzyczna, sprawność ruchowa, predyspozycje do instrumentu).

 Zapraszamy na spotkanie informacyjne z koncertem prezentującym instrumenty w dniu 22 marca 2022r. godz. 17.00 do Sali Koncertowej ( ul. Lippoczy`ego 4)

Termin składania podań od 1.02.2022 do 29.04.2022 r.

Badanie przydatności do OSM Iº i  SM I°/6  -  4, 5, 6. 05. 2022r.

Badanie przydatności do SM I°/4  -  11, 12 . 05. 2022r.

Szczegółowy regulamin rekrutacji i formularze zgłoszeniowe dostępne na stronie internetowej szkoły.

Tel.                          -              14  621-04-08

Strona www.                   www.zsmuz.tarnow.pl

e-mail:                   -              szkola@zsmuz.tarnow.plsekretzsmuz@umt.tarnow.pl