Procedury wydawania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych

Procedury wydawania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych oraz sposobu pobierania opłat - zał.1 , zał.2 , zał.3 , zał. 4