Kontakt

KONTAKT
Zespół Szkół Muzycznych
im. I.J. Paderewskiego
ul. Lippóczy`ego 4
33-100 Tarnów
szkola@zsmuz.tarnow.pl

SEKRETARIAT
sekretzsmuz@umt.tarnow.pl
tel. 14 621 04 08 ( wew.20 )
fax. 14 621 92 43

DYREKTOR
Jolanta Światłowska
dyrzsmuz@umt.tarnow.pl
tel. 14 621 04 08 ( wew.21)

WICEDYREKTORZY
Ewa Cieślik
Marzenna Strach
tel. 14 621 04 08 (wew.22)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Uriasz
księgzsmuz@umt.tarnow.pl
tel. 14 621 04 08 (wew. 26)

PEDAGOG
Anna Kołpa
tel. 14 621 04 08 ( wew. 30)