Fundusz rady rodziców

Wpłaty na fundusz Rady Rodziców można dokonywać przelewem na nr konta 44 1050 1562 1000 0097 1981 2688 lub w sekretariacie szkolnym.