Historia szkoły

HISTORIA ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH W TARNOWIE

Początki zorganizowanego ruchu muzycznego w Tarnowie sięgają II połowy XIX w. W roku 1869 powstało Towarzystwo Muzyczne, które w statucie miało zapisane, że „celem tego towarzystwa jest kształcenie w muzyce przez założenie szkoły muzycznej i przez ćwiczenie pod kierunkiem znawców”.

Idea utworzenia w mieście szkoły muzycznej została zrealizowana w 1912 roku, gdy powołano Instytut Muzyczny, czyli szkołę muzyczną, w której kształcono młodzież w klasach fortepianu, skrzypiec, wiolonczeli i śpiewu.

W okresie dwudziestolecia międzywojennego prowadzony przez tarnowskie Towarzystwo Muzyczne Instytut Muzyczny stanowił ważny element życia kulturalnego miasta. Profesorowie i uczniowie szkoły organizowali koncerty i popisy, popularyzując edukację muzyczną.

Po II wojnie światowej podjęto starania o utworzenie państwowej szkoły muzycznej w Tarnowie. Pomysłodawcą i zapalonym entuzjastą tego zamierzenia był Stanisław Rzepecki, organizator i pierwszy dyrektor szkoły.

20 kwietnia 1945 roku rozpoczęła funkcjonowanie prywatna szkoła muzyczna, która zajęła przyznany przez Urząd Miejski lokal przy ulicy Mickiewicza 6. Dyrekcja szkoły czyniła starania o upaństwowienie placówki. W roku 1952 Minister Kultury i Sztuki dokonał upaństwowienia szkoły, która od dnia 1 września 1952 roku zaczęła działać jako Państwowa Szkoła Muzyczna w Tarnowie. Dyrektorem szkoły został Roman Masztelarz, który pełnił funkcję do roku 1968. W tym czasie szkoła nabyła budynek przy ulicy Mickiewicza 7, a jej oferta edukacyjna została poszerzona o utworzone w 1953 roku Społeczne Ognisko Muzyczne. Podjęto także starania o utworzenie podstawowej szkoły muzycznej oraz nadanie istniejącej szkole patrona, związanego z regionem tarnowskim wybitnego pianisty, kompozytora i męża stanu, Ignacego Jana Paderewskiego.

W roku 1968 stanowisko dyrektora szkoły objął Roman Zubek, który sprawował funkcję do roku 1992.

W roku 1973 Minister Kultury i Sztuki nadał Państwowej Szkole Muzycznej I st. imię I. J. Paderewskiego.

W roku 1976 powołano Państwową Szkołę Muzyczną II st., a następnie obie szkoły otrzymały nazwę Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Tarnowie. Zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z roku 1979 w Tarnowie została powołana Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st., która przyjęła nazwę Państwowej Podstawowej Szkoły Muzycznej. W roku 1987 utworzono Liceum Muzyczne. W roku 1989 został powołany Państwowy Zespół Szkół Muzycznych, w skład którego weszły cztery istniejące państwowe szkoły muzyczne.

W roku 1992 na emeryturę odszedł dyrektor Roman Zubek. Nowym dyrektorem szkoły został Włodzimierz Siedlik. Jego następcą na tym stanowisku została w roku 1996 Maria Prokopowicz-Zawadzka, która pełniła funkcję do roku 2008. W 1998 roku szkoły tworzące Państwowy Zespół Szkół Muzycznych w Tarnowie uzyskały status szkół samorządowych. W roku 1999, w związku z reformą systemu edukacji, w Zespole Szkół Muzycznych w Tarnowie powstały Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. i Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st., które zastąpiły szkołę podstawową i liceum muzyczne. W 2003 roku Zespół Szkół Muzycznych w Tarnowie otrzymał imię I. J. Paderewskiego oraz prawo do posiadania sztandaru a od roku 2006 ma nową siedzibę przy ulicy Lippóczy'ego 4.

W roku szkolnym 2008/2009 obowiązki dyrektora pełnili kolejno Wacław Smoliński i Marzenna Strach. W roku 2009 stanowisko dyrektora szkoły objął Andrzej Komorowski.