Informacje ogólne

Sekcja Teorii w Tarnowie liczy obecnie 15  nauczycieli różnych specjalności :

Ewa Cieślik

Joanna Duras

Ewa Grzesiak –Iwaneczko

Beata Kajmowicz

Krzysztof Kania

Magdalena Kania

Magdalena Korus

Małgorzata Migas

Lidia Nawrocka

Rafał Papiernik

Karolina Sajdak

Anna Siedlik

Agnieszka Stańczyk

Ewa Świerczek

Katarzyna Wrona

Przedmioty  teoretyczne obowiązujące  w  OSM i SM I stopnia to:

rytmika , kształcenie słuchu , audycje muzyczne i chór

Przedmioty teoretyczne obowiązujące  w OSM i SM II stopnia to:

literatura muzyczna , historia muzyki , formy muzyczne, harmonia , zasady muzyki , kształcenie słuchu  oraz  chór

Staramy się , aby nasi uczniowie poznawali wiedzę teoretyczną z różnych przedmiotów muzycznych
w sposób ciekawy i na dobrym poziomie merytorycznym.

Poszerzamy zainteresowania muzyczne uczniów, przeprowadzając corocznie różne szkolne konkursy oraz przygotowując naszych wychowanków do konkursów zewnętrznych. W ostatnich latach uczniowie naszej szkoły osiągali wysokie wyniki w najważniejszych konkursach ogólnopolskich
i regionalnych takich jak:

Regionalny Słuchowy Test Sprawnościowy dla uczniów szkół muzycznych II st. – Kraków,

Ogólnopolski Konkurs Czytania Nut Głosem dla szkół muzycznych II stopnia- Kraków,

Ogólnopolski Konkurs Solfeżowy w Bielsku – Białej,

Ogólnopolski Konkurs Harmonicznym im. Fr. Wesołowskiego- Łódź,

Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski  w Warszawie,

Ogólnopolska Olimpiada Artystyczna – sekcja muzyki – Warszawa,

Ogólnopolski Festiwal Zespołów Rytmicznych szkół muzycznych I stopnia w Dobczycach,

Regionalny Konkurs z Kształcenia Słuchu, Audycji Muzycznych i Rytmiki dla uczniów szkół muzycznych I stopnia w Dobczycach.

Nauczyciele sekcji teorii organizują  wyjazdy na koncerty do Filharmonii Krakowskiej, Filharmonii Podkarpackiej oraz na spektakle do Krakowskiej i Wrocławskiej Opery. Wraz z uczniami często uczestniczą także w koncertach organizowanych na terenie miasta Tarnowa, w Kąśnej Dolnej i Lusławicach. Co roku sekcja teorii organizuje wycieczkę do Muzeum Instrumentów Ludowych w Szydłowcu.

Sekcja teorii czynnie uczestniczy w życiu muzycznym szkoły i miasta współorganizując oraz prowadząc różne koncerty. Szkolne chóry prezentują efekty swojej pracy na licznych koncertach szkolnych, a także uświetniają uroczystości w naszym mieście.

Szczególne zaangażowanie nauczycieli i podejmowane przez nich działania mają na celu wszechstronny rozwój uczniów naszej szkoły oraz zapewniają im właściwe przygotowanie merytoryczne do kolejnych etapów kształcenia – zarówno w szkołach muzycznych II stopnia jak i w Akademiach Muzycznych.