Informacje ogólne

Sekcja Teorii w Tarnowie liczy obecnie 14  nauczycieli różnych specjalności :

Ewa Cieślik

Joanna Duras

Ewa Grzesiak –Iwaneczko

Beata Kajmowicz

Krzysztof Kania

Magdalena Kania

Magdalena Korus

Lidia Nawrocka

Rafał Papiernik

Karolina Sajdak

Anna Siedlik

Agnieszka Stańczyk

Ewa Świerczek

 

Przedmioty  teoretyczne obowiązujące  w  OSM i SM I stopnia to:

rytmika , kształcenie słuchu , audycje muzyczne i chór

Przedmioty teoretyczne obowiązujące  w OSM i SM II stopnia to:

literatura muzyczna , historia muzyki z literaturą muzyczną , formy muzyczne, harmonia , zasady muzyki , kształcenie słuchu  oraz  chór.

W naszej szkole prowadzone są także dodatkowe zajęcia z kształcenia słuchu , rytmiki,  historii muzyki , harmonii  oraz analizy form muzycznych.  Z jednej strony zajęcia te  pozwalają poszerzać wiedzę uczniom zdolnym, a z drugiej dają szansę słabszym na wyrównanie zaległości w nauce.

Staramy się , aby nasi uczniowie poznawali wiedzę teoretyczną z różnych przedmiotów muzycznych w sposób ciekawy i na dobrym poziomie merytorycznym. Poszerzamy zainteresowania muzyczne uczniów , przeprowadzając corocznie różne szkolne konkursy oraz przygotowując naszych wychowanków do konkursów regionalnych i ogólnopolskich. Od lat osiągają oni znaczące sukcesy przynosząc chlubę naszej szkole.

Nauczyciele sekcji teorii organizują  wyjazdy na koncerty do Filharmonii Krakowskiej, spektakle do Krakowskiej i Wrocławskiej Opery. Wraz z uczniami często uczestniczą także w koncertach organizowanych na terenie miasta Tarnowa w Kąśnej Dolnej i Lusławicach. Mamy nadzieję,że udział w tych imprezach dostarcza uczniom wielu wrażeń artystycznych.

Szkolne chóry prezentują efekty swojej pracy na licznych koncertach szkolnych, a także uświetniają różne uroczystości w naszym mieście.

Przez szereg lat nauczyciele naszej sekcji prowadzili koncerty umuzykalniające dla dzieci z tarnowskich przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów. Programy tych koncertów edukacyjnych były dostosowane do wieku i zainteresowań uczniów.

Cykl koncertów pomyślany był tak, aby uczniowie poznawali kompozytorów i ich utwory, instrumenty , zespoły i terminy muzyczne oraz uczyli się świadomie słuchać muzyki . Wierzymy,że dzięki naszym wysiłkom obcowanie ze sztuką stało się istotną potrzebą dla młodych słuchaczy nie uczących się w szkole muzycznej. Obecnie realizowany jest cykl koncertów „Dzieci –dzieciom”, w którego przygotowanie angażują się również nauczyciele naszej sekcji .

Sekcja Teorii organizowała także kilkakrotnie „Przeglądy prac kompozytorskich uczniów naszej szkoły”. Doświadczenia zgromadzone w ten sposób  zaowocowały nagrodami na różnych konkursach kompozytorskich .

Nauczycie sekcji prowadzą rekrutację w przedszkolach oraz kursy przygotowawcze dla kandydatów do OSM i SM I stopnia. Służą też radą i pomocą kandydatom do OSM i SM II stopnia.

Szczególne zaangażowanie nauczycieli i podejmowane przez nich działania mają na celu wszechstronny rozwój uczniów naszej szkoły oraz zapewniają im właściwe przygotowanie merytoryczne do kolejnych etapów kształcenia – zarówno w szkołach muzycznych II stopnia jak i w Akademiach Muzycznych.