Rozbudowa ZSM

 W  2020 roku zakończona została Rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych o salę koncertową wraz z budynkiem dydaktycznym.

Nasza szkoła pozyskała nowoczesne miejsce rozwoju talentów, prowadzenia działalności edukacyjnej, a przede wszystkim możliwość poszerzenia działalności artystycznej  o duże  koncerty, festiwale, warsztaty muzyczne.

Tarnów i region zyskał profesjonalną salę, w której mieszkańcy w komfortowych warunkach mogą uczestniczyć w  wydarzeniach kulturalnych.

Oddany do użytku kompleks to nowoczesna infrastruktura dedykowana koncertom, sesjom nagraniowym, warsztatom, konferencjom z możliwością wynajmu.

W ramach projektu zrealizowanego przez Gminę Miasta Tarnowa powstały:

- sala koncertowa (384 m2) z widownia na 238 miejsc z możliwością dostawek, z pętlą indukcyjną, sceną ( 162 m2),wyposażona w 20-głosowe organy piszczałkowe, fortepian koncertowy, profesjonalny sprzęt nagłaśniający i oświetlenia sceniczne, projektor laserowy, ośmiometrowy ekran oraz zaplecze ( garderoby, reżyserka-studio nagrań)

- holl (270 m2) z kurtyna akustyczną, oświetleniem punktowym, laserowymi projektorami, bezprzewodowym nagłośnieniem ( możliwość projekcji obrazu i dźwięku z Sali)

- sale rytmiczne wyposażone w lustra, pianina, bezprzewodowe zestawy nagłośnieniowe)

- sale instrumentalne z fortepianami, komputerami i TV

- sale teorii muzyki z pianinami, mobilną tablicą interaktywną, projektorami, TV, sprzętem audio

- sala gimnastyczno-baletowa (197 m2) z mobilnymi lustrami, nagłośnieniem muzyczno-konferencyjnym wraz z zapleczem (szatnie, prysznice)

-  biblioteka (fonoteka)   z sześcioma zestawami komputerowymi z odtwarzaczami CD i treści cyfrowych

- boisko sportowe

- plac zabaw

- parking ( 99 miejsc postojowych)

 

Projekt zrealizowany  przez Gminę Miasta Tarnowa dofinansowany został w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Logo UE RP FE