Konsultacje z kształcenia słuchu

Konsultacje z kształcenia słuchu dla kandydatów do SM II stopnia

06.04.2018   godz. 1800  sala A2– 3  –  kontakt  p. A.Siedlik

10.04.2018   godz. 1700  sala A0 – 5 –  kontakt  p. K.Sajdak

19.04.2018   godz. 1900   sala A2– 2 –  kontakt  p.R.Papernik

23.04.2018   godz. 1600   sala A2 –5  –  kontakt  p.K.Kania

30.04.2018   godz.  1500  sala A2– 7  –  kontakt p.E.Cieślik