Zamówienia 2016/2017

I. Przetarg nieograniczony - Instrumenty dla ZSM w Tarnowie - postępowanie nr 1/2016

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 2. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 337581-2016
 3. Załączniki do SIWZ
 4. Informacja o złożonych ofertach
 5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 354417-2016

II. Przetarg nieograniczony - Wyposażenie dla ZSM w Tarnowie - postępowanie nr 2/2016

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 2. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 354759-2016
 3. Załączniki do SIWZ
 4. Odpowiedź na zapytanie
 5. Informacja o złożonych ofertach
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 370878-2016