Informacje ogólne

INFORMACJE OGÓLNE

Sekcja Fortepianu, Organów i Klawesynu to najliczniejsza sekcja w naszej szkole – skupia bowiem blisko trzydziestu nauczycieli, którzy w codziennej pracy wspierają się wiedzą i doświadczeniem.

Sekcja prowadzona jest w dwóch pionach. Wieloletnim kierownikiem Sekcji w OSM I stopnia oraz w SM I stopnia była mgr Lidia Skrok. Od roku szkolnego 2018/2019 funkcję tą sprawuje mgr Ewelina Panocha. Sekcją w OSM II stopnia oraz w SM II stopnia kieruje mgr Jarosław Iwaneczko.

Jednym z ważniejszych zadań Sekcji jest udział uczniów w różnego rodzaju konkursach, przesłuchaniach (w tym przesłuchania CEA) czy warsztatach odbywających się zarówno na terenie całej Polski, jak i poza jej granicami. Nasi uczniowie wielokrotnie zajmowali czołowe miejsca podczas tego typu imprez.

W ostatnich latach podjęliśmy nową inicjatywę, mającą na celu lepsze przygotowanie uczniów do występów na estradzie – prowadzimy lekcje otwarte dla młodzieży wyjeżdżającej na konkursy i przesłuchania. Zajęcia takie są niezwykle cenne zarówno dla młodych pianistów, jak i dla nauczycieli.

Zależy nam również na tym, aby uczniowie czerpali radość i satysfakcję ze swojej codziennej pracy, dlatego staramy się stwarzać im możliwość zaprezentowania się szerszej publiczności. Służą temu koncerty okolicznościowe oraz przeglądy klasowe, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem rodziców. Ponadto od roku 2009/2010 organizujemy Szkolny Konkurs Pianistyczny.

Szczególny nacisk kładziemy na ciągłe podnoszenie jakości naszej pracy, dlatego co roku zapraszamy do współpracy znanych, doświadczonych pedagogów z całej Polski, którzy prowadzą w naszej szkole kilkudniowe kursy i warsztaty dla nauczycieli oraz uczniów.

Naszymi gośćmi byli do tej pory wybitni pianiści i pedagodzy: Paweł Skrzypek, Ewa Bukojemska, Andrzej Pikul, Elżbieta Tarnawska, Maria Niemira, Maria Grzebalska, Teresa Manasterska, Alicja Paleta- Bugaj, Wojciech Świtała, Olga Łazarska, Irina Rumiancewa, Mariola Cieniawa, Bronisława Kawalla, Marian Rybicki, Antonio Soria ( Hiszpania).

W trosce o rozwój kunsztu pianistycznego naszych dzieci, staramy się wprowadzać ciekawe i mobilizujące formy pracy. Co roku przeprowadzamy w młodszych klasach (kl.3 i 4) sprawdzian czytania a vista, zaś w klasach starszych (kl.5 i 6) konkurs na najlepsze, samodzielne opracowanie utworu. Od kilku lat organizujemy również Szkolny Konkurs Pianistyczny i Konkurs Czytania a vista.

Podsumowując – Sekcja Fortepianu działa niezwykle aktywnie. Nasi pedagodzy otaczają swoich uczniów ciepłą i serdeczną opieką, troszcząc się jednocześnie o ich rozwój w każdym znaczeniu tego słowa.

WYKAZ NAUCZYCIELI:

 • mgr Ambrozik Anna - fortepian
 • mgr Dobrochna Biedrońska - fortepian
 • mgr Michał Chrobak - fortepian
 • prof. Bogumiła Gizbert-Studnicka - klawesyn
 • mgr Anna Huszczo - fortepian , klawesyn
 • mgr Jarosław Iwaneczko - fortepian
 • mgr Jarosław Jóźwicki - fortepian
 • mgr Wiesław Kaczor - organy
 • mgr Sławomir Kokosza - fortepian
 • mgr Elżbieta Kołodziejczyk - fortepian
 • mgr Renata Krzemińska - fortepian
 • mgr Katarzyna Kumorek - fortepian
 • mgr Olena Lechowicz - fortepian
 • mgr Katarzyna Leśniak-Skóra - fortepian
 • mgr Danuta Lewandowska-Grzyb - fortepian
 • mgr Elżbieta Maciejowska - organy
 • mgr Janusz Maciejowski - fortepian
 • mgr Bogumiła Michałek - fortepian
 • mgr Waldemar Różański - fortepian
 • mgr Aleksandra Sadowska - fortepian
 • mgr Wojciech Sałapa - fortepian
 • mgr Lidia Skrok - fortepian
 • mgr Ewelina Panocha - fortepian
 • mgr Marzena Strach - fortepian
 • dr Michał Wierba - fortepian jazzowy
 • mgr Anna Szajer - fortepian
 • mgr Barbara Taraszka - fortepian
 • mgr Teresa Wójtowicz - fortepian

KLASA KLAWESYNU

W 2016 roku powstała w naszej Sekcji klasa klawesynu. W pracowni Freda Bettenhausena w Holandii został zamówiony instrument, będący kopią klawesynu zbudowanego przez Johanna Ruckersa w 1612 roku. Utworzenie klasy klawesynu stwarza młodzieży naszej szkoły nowe możliwości dalszego kształcenia oraz rozwoju. Pozwala na stylowe prezentacje muzyki dawnej, poznanie technik improwizacji i basso continuo. We współpracy z innymi sekcjami powstają zespoły instrumentalne i wokalno-instrumentalne, w których istotną rolę odgrywa klawesyn.

 KLASA ORGANÓW

,, ... Dla pedagogiki (...) jest niezwykle owocne, aby ani na chwilę nie zapominać o szczytowych możliwościach uzdolnienia muzycznego, które - czy chcemy, czy nie - przesądzają drogę rozwoju muzyki (...)i naszych codziennych wysiłków pedagogicznych. (...) uważam, że starając się w miarę sił wniknąć w mechanizm wielkiego talentu, wyłuskamy zawsze coś pożytecznego i przydatnego nawet dla najbardziej przeciętnego ucznia. (Henryk Neuhaus)

W roku szkolnym 1995/1996 została założona w ZSM klasa organów. Kształci muzyków, melomanów i wirtuozów gry na tym instrumencie, przygotowuje do pracy dla celów kultowych i muzycznych. Rozwija uzdolnienia artystyczne uczniów i przygotowuje wrażliwych oraz świadomych odbiorców kultury organowej.
Pierwszym nauczycielem i inicjatorem powstania tejże klasy była Elżbieta Maciejowska, w późniejszym okresie do współpracy zaproszony został Gustaw Masajada. Dydaktyka jest ich misją i powołaniem. W swojej pracy kierują się zasadą, iż każdy uczeń winien iść swoim własnym programem, a oni starają się w każdym z uczniów dostrzec i wydobyć to, co najszlachetniejsze.
W szkole kontynuowane są corocznie różne formy kształcenia organistów: na poziomie podstawowym (w szkole muzycznej I st. - na wydziale młodzieżowym przez cztery lata ) i w SM II st. oraz w OSM II st. przez okres sześcioletni. Pedagodzy instrumentaliści, chcąc rozwijać naturalne potrzeby ekspresji twórczej uczniów, wzbudzają u nich wrażliwość estetyczną, kształtują wyobraźnię artystyczną, poczucie piękna, oraz refleksji uczuciowej. Już od samego zarania organizują koncerty w kościołach i szkolne audycje organowe pobudzając organistów do aktywnego i zarazem twórczego kontaktu z muzyką. Corocznie, w ramach Dni Muzyki Organowej, odbywają się wyjazdy do Filharmonii Krakowskiej na koncerty wybitnych organistów, połączone ze zwiedzaniem i poznawaniem ciekawych instrumentów w kościołach krakowskich. Uczniowie biorą udział w różnorodnych seminariach organowych i kształcą się na kursach m.in. w Iwoniczu Zdroju, Jeleniej Górze, Rzeszowie i Warszawie pod kierunkiem wybitnych pedagogów - Juliana Gembalskiego, Andrzeja Chorosińskiego, Piotra Grajtnera, Marka Toporowskiego, Bartosza Jakubczaka. Godnymi podkreślenia są również występy uczniów w koncertach z cyklu Tydzień Talentów i Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Tarnowie. Klasa organów rozwija współpracę z innym szkołami muzycznymi m.in. z ZSM w Rzeszowie. Wśród wielu zadań rozwijających kunszt gry wirtuozowskiej na organach staramy się eksponować pozytywne cechy ucznia, rozwijać zamiłowanie do instrumentu i ukazywać bogactwo przeżyć wewnętrznych podczas gry, dając w ten sposób uczniowi satysfakcję i zadowolenie z postępów oraz dokonanej pracy.
Z naszych doświadczeń wynika, że każdy uczeń jest w stanie zdobyć chociaż jedną sprawność, czy umiejętność dobrego instrumentalisty poprzez systematyczną pracę, samodyscyplinę wewnętrzną, poczucie własnej wartości, miłość do muzyki i zamiłowanie, chęć do ćwiczenia i do poprawy poziomu gry (doskonałości), a to już wielki sukces, zarówno dla niego, jak i dla nas nauczycieli. Chodzi przecież o to, aby każdy uczeń rozwijał się na miarę swoich możliwości.

"Bo każdy przychodzi na świat z zalążkiem geniuszu, oczekującym na pełny rozkwit"
(David Lewis)