Regulamin zespoły akordeonowe

Autor: dr Wiesław Ochwat

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU JEDNORODNYCH ZESPOŁÓW AKORDEONOWYCH

CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

Muzyczna Jesień 2023

I. Nazwa konkursu: Ogólnopolski Konkurs Jednorodnych Zespołów Akordeonowych Centrum Edukacji Artystycznej dla Uczniów Szkół Muzycznych I stopnia.

II. Organizator konkursu: Centrum Edukacji Artystycznej.

Wykonawca konkursu: ZPSM im. I. J. Paderewskiego w Tarnowie

III. Cel konkursu: promowanie i wspieranie przez Centrum Edukacji Artystycznej szczególnie uzdolnionych uczniów szkół muzycznych I stopnia oraz promowanie muzyki polskich kompozytorów.

IV. Zasady organizacji:

1. Konkurs jest jednoetapowy.

2. Zespół może liczyć od 2 do 5 wykonawców.

3. Członkowie zespołu muszą pochodzić z jednej szkoły.

4. Nie zezwala się na udział nauczyciela jako członka zespołu.

V. Program prezentacji:

1. Co najmniej jeden utwór kompozytora polskiego (dopuszczane są transkrypcje).

2. Program dowolny dopełniający występ do łącznego czasu trwania do 12 minut. Obligatoryjne umieszczenie autora opracowania lub aranżacji utworu w przypadku włączenia takiej formy kompozycji do prezentowanego programu. Dopuszcza się wykonanie programu z nut.

VI. Kryteria oceny zespołu:

Jury ocenia grę zespołu uwzględniając następujące kryteria:

• stopień opanowania programu pod kątem technicznym i muzycznym,

• estetyka brzmienia, • stopień współpracy zespołowej,

• spójność brzmienia: ujednolicenie artykulacji, odpowiedni dobór regestracji, utrzymywanie wspólnej pulsacji i proporcji dynamicznych pomiędzy członkami zespołu,

• stylowość interpretacji,

• adekwatność doboru programu i jego stopnia trudności do możliwości wykonawczych zespołu,

• stopień opanowania warsztatu muzycznego i prawidłowość aparatu gry,

• prezentacja sceniczna i wrażenie estetyczne.

VII. Punktacja: Zespół oceniany jest w skali 1-25 punktów.

VIII. Laureaci: Grand Prix zdobywa zespół, który otrzyma 25 punktów.

I, II, III miejsce zdobywają kolejno zespoły, które otrzymają trzy najwyższe punktacje w przedziale 22-24 punktów.

Wyróżnienie zdobywają pozostałe zespoły, które otrzymają powyżej 20 punktów.

Jury nie przyznaje nagród ex aequo i może nie przyznać którejś z nagród. Jury może wyróżnić dowolną liczbę uczestników oraz nauczycieli.

Laureaci Grand Prix, I, II, i III miejsca zobowiązani są do udziału w Koncercie Laureatów.

Jury konkursu zastrzega sobie możliwość wyboru konkretnych utworów do zaprezentowania podczas koncertu laureatów.

Do pobrania