Informacje ogólne

Sekcja instrumentów dętych, akordeonu i perkusji rokrocznie cieszy się uznaniem i popularnością wśród dzieci i młodzieży, zdających egzaminy wstępne do naszej szkoły. Obecnie sekcja liczy 19 nauczycieli, uczących w następujących specjalnościach: flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, trąbka, puzon, waltornia, akordeon i perkusja.

Nasi nauczyciele często doskonalą swoje umiejętności i warsztat pracy poprzez uczestnictwo w kursach
i warsztatach specjalistycznych, prowadzonych przez znakomitych muzyków akademickich jak również poprzez czynny udział
w lekcjach otwartych, obywających się także w naszej szkole. W ostatnich latach lekcje otwarte prowadzili
u nas m.in.:

  • w klasie fletu prof. Barbara Świątek-Żelazna, prof. Kazimierz Moszyński , dr Ewelina Cisoń
  • w klasie oboju prof. Jerzy Kotyczka
  • w klasie fagotu dr Damian Lipiec
  • w klasie klarnetu prof. Andrzej Godek, ad. Janusz Antonik , mgr Małgorzata Czachowska
  • w klasie saksofonu ad. Andrzej Rzymkowski, dr Dariusz Samól , dr Paweł Gusnar
  • w klasie trąbki ad. Wacław Mulak , dr Tomasz Ślusarczyk
  • w klasie puzonu st. wykł. Grzegorz Nagórski , mgr Łukasz Rakalski
  • w klasie perkusji prof. Jan Pilch

Nasi uczniowie biorą udział w wielu konkursach, festiwalach i przesłuchaniach
o zasięgu makroregionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, zdobywając liczne nagrody
i wyróżnienia.

Poza indywidualną nauką gry na instrumentach uczniowie doskonalą swoje umiejętności w zespołach kameralnych i w szkolnej orkiestrze rozrywkowej. Lekcje indywidualne z instrumentu głównego odbywają się zwyczajowo dwa razy w tygodniu, a zespoły kameralne oraz orkiestra – jeden raz w tygodniu.

Nasi soliści oraz zespoły kameralne i orkiestra rozrywkowa rokrocznie biorą czynny udział w działalności koncertowej szkoły, współpracując z wieloma instytucjami kulturalnymi miasta i regionu , m.in. w cyklu koncertów "Dzieci Dzieciom" oraz organizowanych przez sekcję koncertów edukacyjnych.