Informacje na rok szkolny 2018 / 2019 OSM i SM II stopnia

ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH W TARNOWIE

ogłasza nabór do
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA
i
SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA
na rok szkolny 2018/2019

„Jesteś dobrym muzykiem, jeżeli masz muzykę nie tylko w palcach, lecz także w głowie i w sercu”.
R.Schumann

 OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA ( szkoła  6-letnia)

Szkoła o sześcioletnim cyklu kształcenia, w której w klasie drugiej przeprowadza się egzamin ósmoklasisty. Szkoła daje wykształcenie ogólne w zakresie siódmej i ósmej klasy szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego. Szkoła umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie muzyk – po zdaniu egzaminu dyplomowego. Szkoła umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego

 Szkoła prowadzi następujące specjalności:

 •  instrumentalistyka - fortepian, klawesyn, organy,  skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, perkusja,  flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, puzon, waltornia, akordeon

    Po klasie drugiej istnieje możliwość zmiany specjalności na:

 • instrumentalistykę jazzową - fortepian, gitara, saksofon, perkusja , trąbka
 • wokalistykę - śpiew solowy (klasyczny)

SZKOŁA  MUZYCZNA  II STOPNIA

Szkoła o sześcioletnim lub czteroletnim cyklu kształcenia, w zależności od specjalności kształcenia.Szkoła umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie muzyk, po zdaniu egzaminu dyplomowego.

Szkoła prowadzi następujące specjalności:

Cykl sześcioletni

 • instrumentalistyka - fortepian, klawesyn, organy,  skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, flet, obój,  klarnet, saksofon, fagot, trąbka, puzon, waltornia, akordeon, perkusja   
 • instrumentalistyka jazzowa - fortepian, gitara, saksofon, perkusja , trąbka

 Cykl czteroletni

 • wokalistyka - śpiew solowy (klasyczny)
 • instrumentalistyka jazzowa – fortepian,  gitara, saksofon, perkusja , trąbka

  WARUNKI REKRUTACJI

 Kandydatów obowiązuje  egzamin wstępny, który obejmuje:

 • egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych
 • egzamin ogólnomuzyczny, ze szczególnym uwzględnieniem badania predyspozycji słuchowych

Wymagania egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz wywieszone na tablicy informacyjnej.

W miesiącu kwietniu prowadzone są konsultacje dla kandydatów z instrumentów i przedmiotów  ogólnomuzycznych.

 

Termin składania podań          -     01.04.2018r.   -    11.05.2018r.

Egzamin wstępny              -      22, 23, 24.05.2018r.

Załączniki:

 • formularz zgłoszeniowy do pobrania ze strony internetowej szkoły
 • świadectwa ze szkoły muzycznej i szkoły podstawowej (z poprzedniego roku nauki)
 • zaświadczenie lekarskie: na instrumenty dęte od lekarza specjalisty – pulmonologa, na wokalistykę – od lekarza foniatry, audiologa, na wszystkie inne specjalności – od lekarza rodzinnego
 • po przyjęciu do szkoły należy  dostarczyć  świadectwa  ukończenia szkół

Tel. - 14 621-04-08
Strona www. - www.zsmuz.tarnow.pl
e-mail: - sekretzsmuz@umt.tarnow.pl