Informacje na rok szkolny 2022 / 23 dla kandydatów do kl. 1 OSM II°, SM II°

ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH W TARNOWIE

ogłasza nabór do
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA
i
SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA
na rok szkolny 2022/2023

 

 OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA ( szkoła  4-letnia)

 • czteroletni cykl kształcenia
 • kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego zakończone egzaminem maturalnym
 • ukończenie szkoły daje uzyskanie kwalifikacji w zawodzie muzyk po zdaniu egzaminu dyplomowego

Specjalności:

 •  instrumentalistyka - fortepian, klawesyn, organy, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, perkusja, flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, puzon, waltornia, akordeon
 • wokalistyka
 • instrumentalistyka jazzowa - fortepian, gitara, saksofon, perkusja, trąbka, gitara basowa, kontrabas
 • wokalistyka jazzowa

Warunki rekrutacji

Kandydatów obowiązuje egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych oraz egzamin ogólnomuzyczny obejmujący treści z kształcenia słuchu, zasad muzyki i literatury muzycznej.

Wymagania egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz wywieszone na tablicy informacyjnej.

Indywidualne konsultacje z zakresu egzaminu wstępnego są możliwe po wcześniejszym telefonicznym kontakcie z dyrekcją szkoły.

SZKOŁA  MUZYCZNA  II STOPNIA

 

 • sześcioletni lub czteroletni cykl kształcenia, w zależności od specjalności
 • ukończenie szkoły daje uzyskanie kwalifikacji w zawodzie muzyk po zdaniu egzaminu dyplomowego

Specjalności:

Cykl sześcioletni

 • instrumentalistyka - fortepian, klawesyn, organy, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, puzon, waltornia, akordeon, perkusja 

Cykl czteroletni

 • wokalistyka – śpiew solowy (klasyczny)
 • instrumentalistyka jazzowa – fortepian, gitara, saksofon, perkusja, trąbka,  gitara basowa, kontrabas 
 • wokalistyka jazzowa

  WARUNKI REKRUTACJI

Kandydatów obowiązuje  egzamin  praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych oraz egzamin ogólnomuzyczny obejmujący treści z kształcenia słuchu i audycji muzycznych.

Wymagania egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz wywieszone na tablicy informacyjnej.

Indywidualne konsultacje z zakresu egzaminu wstępnego są możliwe po wcześniejszym telefonicznym kontakcie z dyrekcją szkoły.

 

Termin składania podań            -   01.04.2022r.   -    12.05.2021r.

Egzamin wstępny  -      23, 24, 25, 26, 27.05.2022r. 

Regulamin rekrutacji, wymagania egzaminacyjne, formularze zgłoszeniowe dostępne są w zakładce „Rekrutacja”

Załączniki:

 • formularz zgłoszeniowy do pobrania ze strony internetowej szkoły
 • świadectwa ze szkoły muzycznej i szkoły podstawowej (z poprzedniego roku nauki)
 • zaświadczenie lekarskie: na instrumenty dęte od lekarza specjalisty – pulmonologa, na wokalistykę – od lekarza foniatry, audiologa, na wszystkie inne specjalności – od lekarza rodzinnego
 • po przyjęciu do szkoły należy  dostarczyć  świadectwa  ukończenia szkół.

Tel.  -   14  621-04-08

Strona www.  -   www.zsmuz.tarnow.pl

e-mail:            -   sekretzsmuz@umt.tarnow.pl