Dlaczego warto kształcić się w szkole muzycznej?

Drogi Rodzicu!

Dzieci to nasz prawdziwy skarb. Najważniejsza inwestycja życiowa. Wychowując swoje pociechy dbasz o to, by zapewnić im szczęśliwe dzieciństwo i dobry start w dorosłe życie. Chcesz aby były zdrowe i radosne, a kiedy dorosną  - szczęśliwe.

Wiesz, że aby to osiągnąć bardzo ważna jest dobra edukacja już od najwcześniejszych lat.
To w szkołach dzieci uczą się żyć w społeczeństwie, a przede wszystkim zdobywają wiedzę, umiejętności i rozwijają swoje uzdolnienia, które w dużej mierze zadecydują o ich sukcesie i poczuciu szczęścia.

Rodzicu!!!

Czy chcesz sprawić, aby Twoje dziecko było człowiekiem twórczym, mądrym, aktywnym i gotowym odnieść SUKCES?

Zainwestuj w przyszłość swojego dziecka. Edukacja muzyczna nauczy Twoje dziecko rozumieć siebie i świat poprzez kontakt z PIĘKNEM.

Jeżeli zastanawiasz się:

 • dlaczego jest tak ważne, aby dziecko możliwie jak najwcześniej miało kontakt z muzyką?
 • czy warto już od najmłodszych lat uczyć gry na instrumentach?
 • co dziecko może zyskać dzięki edukacji muzycznej w szkole artystycznej?

postaramy się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Badania wskazują, że profesjonalna aktywność muzyczna:

 • wspiera rozwój inteligencji – regularna gra na instrumencie wzmaga motywację do nauki, sprzyja osiąganiu lepszych wyników, np. w rozwiązywaniu zadań matematycznych, pozytywnie wpływa na rozwój języka i osiągnięcie gotowości do czytania;

 

 • rozwija poznawczo – pobudza proces spostrzegania, wrażliwość zmysłową, koncentrację uwagi, wpływa na rozwój mowy i wzbogacenie słownictwa oraz na inwencję twórczą;

 

 • wyraźnie wzmacnia koncentrację uwagi, usprawnia zapamiętywanie i zdolność uczenia się. Pod wpływem powolnej muzyki barokowej przyspieszony jest proces uczenia się o 25%
  i zwiększona zdolność zapamiętywania o 26%;

 

 •  wspiera wydajność mózgu – słuchanie muzyki we wczesnym dzieciństwie pomaga budować neuronalne ścieżki, które mają wpływ na rozwój języka, pamięci i poczucie przestrzeni. Grając na instrumencie, dzieci uczą się koordynować obie półkule mózgowe, co bardzo korzystnie wpływa na rozwój intelektualny;

 

 • wspiera społeczne zachowania – dzieci oswojone z muzyką znacznie rzadziej się kłócą
  i generalnie uchodzą za bardziej zgodne. Edukacja muzyczna minimalizuje bowiem poziom zachowań agresywnych. Uczestnictwo w zajęciach muzycznych uspołecznia, przeciwdziała uczuciu samotności i sprzyja podejmowaniu współdziałania i współpracy;

 

 • wspiera rozwój emocjonalny dzieci – aktywne obcowanie z muzyką sprawia, że dzieci
  są znacznie bardziej empatyczne, dojrzałe emocjonalnie, zrównoważone, zdyscyplinowane
  i komunikatywne;

 

 • kształtuje dodatnie cechy charakteru i woli, wyrabia cierpliwość, wytrwałość, odwagę odporność na trud i zmęczenie;

 

 • jak żadne inne działanie wspiera całościowy rozwój – dzieci uczą się płynnego
  i elastycznego ruchu, poprawia się postawa ciała, następuje rozwój mięśni, wzmocnienie układu nerwowego, rozwój układu oddechowego i poprawa pracy serca;

 

 • działa terapeutycznie – rozładowuje napięcie emocjonalne, niepokoje i lęki u dziecka;

 

 • edukacja muzyczna ponadto kształtuje wrażliwość na piękno, rozwija wyobraźnię, zaspokaja potrzebę ekspresji, uczy samodzielności myślenia i oceny estetycznej.

 

 Każdy uczeń odniesie konkretne korzyści z edukacji muzycznej, bez względu na to, jaki zawód będzie wykonywał w przyszłości. Dajmy więc naszym dzieciom szansę korzystania z dobrodziejstw, jakie niesie ze sobą czynne uprawianie tej wspaniałej dziedziny sztuki jaką jest MUZYKA.

Pamiętajmy, że rezygnacja z kształcenia muzycznego pozbawia Wasze dzieci szansy na pełniejszy rozwój i wpływa na zubożenie jakości dorosłego życia.

  „Muzyka jest językiem uniwersalnym, pełnym, często intuicyjnym i może stanowić najbardziej odpowiedni sposób dla wyrażania spontaniczności”.

R.Gloton, C.Clero „Twórcza aktywność dziecka”