Skład rady rodziców

Agnieszka Cieplińska  –  Przewodnicząca
Sławomir Brotaj   –  Zastępca przewodniczącego
Dorota Madej  –  Sekretarz
Michał Radecki  –  Skarbnik

Członkowie Rady Rodziców:

 Karolina Nowak, Małgorzata Burnat,  Maciej Fąfara

Kontakt: rrzsmtarnow@gmail.com             Tel. 508068981