Informacje ogólne

W Zespole Szkół Muzycznych w Tarnowie obok sekcji instrumentalnych działa również Wydział wokalny.
Od 1996 r. do chwili obecnej nauczycielem śpiewu solowego jest pani dr Alicja Płonka.

Działalność artystyczna uczniów.

Uczniowie klasy śpiewu solowego biorą udział w licznych koncertach odbywających się na terenie miasta i regionu, a organizowanych przez szkołę, różne instytucje miasta oraz z inicjatywy nauczyciela śpiewu. Uczniowie wykonują utwory przy akompaniamencie fortepianu, szpinetu, gitary, kwartetu smyczkowego oraz szkolnej orkiestry kameralnej z Tarnowa i Dębicy.
Koncerty odbywają się m.in. w Ratuszu, Teatrze, Dworze w Dołędze, Dworze Sanguszków, Sali Lustrzanej Urzędu Miasta, Sali Konferencyjnej Klubu Inteligencji Katolickiej, kościołach i w innych placówkach kulturalnych miasta.

Uczniowie uczestniczą w Ogólnopolskich Warsztatach Muzyki Klasycznej (np. Muzyki Dawnej).

W marcu 2000 r. odbył się koncert z udziałem chóru, orkiestry i solistów – wykonano „Stabat Mater „G.B. Pergolesiego. Partie solowe wykonywały: Anna Krawczyk – sopran i Agata Piękosz – alt .

W czerwcu 2008 w Mościckim Centrum Kultury odbył się spektakl „Cztery Pory Roku”. Powstał on z inicjatywy Pani Alicji Płonki , oparty na jej autorskim scenariuszu. W realizację tego projektu włączyli się uczniowie , nauczyciele oraz rodzice. Bazą wyjściową koncertu była muzyka Antonio Vivaldiego wykonywana przez czterech solistów z towarzyszeniem orkiestry szkolnej , chór i recytatorów z tekstami wieszczów polskich.

Inną, niezwykle interesującą formą działalności Wydziału wokalnego jest udział uczniów w spektaklach operowych organizowanych przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Dębicy przy współpracy Zespołu Pieśni i Tańca oraz chórów parafialnych. Spektakle te wystawiane są w różnych miastach Polski .
Do tej pory uczniowie klasy śpiewu solowego pani Alicji Płonki brali udział w następujących przedstawieniach operowych:

- opera „Verbum nobile” St. Moniuszki – całą pierwszoplanową partię Zuzi wykonywała Anna Krawczyk.
Spektakle odbywały się w maju 2000 r. p>

- opera „Flis” St. Moniuszki - wystawiana również w Dębicy – przygotowane zostały 3 osoby do partii: Zosi, Franka i Feliksa: Anna Krawczyk, Zdzisław Wojtynkiewicz, Łukasz Gaj. Spektakle odbywały się w maju 2001 r.

- opera „Straszny Dwór” Stanisława Moniuszki – wystąpili uczniowie:
Anna Krawczyk w roli Hanny i Zdzisław Wojtynkiewicz w roli Stefana. Spektakle odbywały się w maju 2002 r.

- opera „Halka” St. Moniuszki – do roli Zofii i Jontka zostali przygotowani : Katarzyna Duda, Agata Piękosz (absolwentka) i Zdzisław Wojtynkiewicz ( pierwszoplanową partię Halki zaśpiewała
pani dr Alicja Płonka ). Spektakle odbywały się w maju 2003 r.

- opera „Hrabina” Stanisława Moniuszki – w roli Broni wystąpiła Ewelina Szybilska a w roli 4 syren : Magdalena Bielaszka, Anna Duda, Katarzyna Duda i Maria Jędrzejowska. Pani Alicja Płonka, przygotowując uczennice, uczestniczyła również czynnie w spektaklu, śpiewając główną rolę – Hrabiny. Spektakle odbywały się w maju w 2005 r.

- opera „Nabucco” G. Verdiego – Paulina Saganowska, Magdalena Bielaczka,  Zdzisław Wojtynkiewicz   ( w roli Abigail – nauczyciel śpiewu Alicja Płonka). Spektakle w maju, czerwcu i listopadzie 2008 r.

- opera „Halka”   St. Moniuszki – Karolina Pawula, Tomasz Furman  (w roli Halki nauczyciel śpiewu Alicja   Płonka). Spektakle w maju i czerwcu 2011 r.

- opera „Traviata” G. Verdiego –(2012 r.) Tomasz Furman (w roli Anniny  nauczyciel śpiewu Alicja Płonka).Spektakle w maju 2012 r.

- opera „Napój miłosny” G. Donizetti ego (2013 r,)– Karolina Pawula, Tomasz Furman (w roli Adiny nauczyciel śpiewu Alicja Płonka). Spektakle w maju i czerwcu 2013 r.

- opera „Straszny Dwór” St. Moniuszki (2014 r.)– Paweł Trojak  (w roli Hanny nauczyciel śpiewu Alicja Płonka) Spektakle w maju i czerwcu 2014 r.

Uczniowie przygotowani na studia i obecnie studiujący:

- Dorota Kiszakiewicz – dyplomantka 2000 r.
Wydział Wokalny Akademii Muzycznej we Wrocławiu

- Anna Krawczyk – dyplomantka 2001 r.
Wydział Wokalno-Aktorski Akademii Muzycznej w Krakowie

- Agata Piękosz – dyplomantka 2001 r.
Wydział Wokalno-Aktorski Akademii Muzycznej w Katowicach

- Łukasz Gaj – dyplomant 2002 r.
Wydział Wokalno-Aktorski Akademii Muzycznej w Katowicach

- Ewelina Szybilska – dyplomantka 2005 r.
Wydział Wokalno-Aktorski Akademii Muzycznej w Katowicach

- Tomasz Komięga - dyplomant 2009 r.
Wydział Wokalno - Aktorski Akademii Muzycznej w Warszawie

- Klaudia Moździerz - dyplomantka 2010 r.
Wydział Wokalno-Aktorski Akademii Muzycznej w Katowicach

- Tomasz Furman - dyplomant 2012 r.
Wydział Wokalno-Aktorski Akademii Muzycznej w Katowicach

- Paweł Trojak - dyplomant 2014 r.
Wydział Wokalno - Aktorski Akademii Muzycznej w Warszawie

- Katarzyna Poręba - dyplomantka 2014r.
Wydział Wokalno-Aktorski Akademii Muzycznej w Katowicach