Stypendium socjalne

UCZNIOWIE MIESZKAJĄCY NA TERENIE TARNOWA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM. O PRZYZNANIU STYPENDIUM DECYDUJE KRYTERIUM DOCHODOWE. WNIOSKI ORAZ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE U PEDAGOGA SZKOLNEGO. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYWA 17.09.2018r.