Stypendium socjalne

UCZNIOWIE MIESZKAJĄCY NA TERENIE TARNOWA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM. O PRZYZNANIU STYPENDIUM DECYDUJE KRYTERIUM DOCHODOWE.

WNIOSKI ORAZ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE U PEDAGOGA SZKOLNEGO. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYWA 16.09.2019r.