Egzamin ósmoklasisty

- Wszystkie informacje  na temat  formy, sposobu, organizacji i procedur obowiązujących na egzaminie ósmoklasisty znajdują się na stronie

http://www.oke.krakow.pl/inf/  w zakładce Egzamin ósmoklasisty.

- Na stronie  zamieszczone są również przykładowe arkusze egzaminacyjne.

- Informacja o możliwych dostosowaniach warunków i form przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty  na stronie

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20200820%20E8%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf

- Do 30 września 2020 rodzice uczniów klas II a i II b OSM II st.  składają obowiązkowo  Deklarację  wskazującą język obcy , z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty. ( Załacznik 3 a – druk przekaże wychowawca klasy )

- Do 15 października 2020 rodzice składają ewentualnie zaświadczenia o stanie zdrowia  uprawniające do dostosowania warunków zdawania egzaminu lub opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej.