Informacje ogólne

Nauczyciele sekcji inst. smyczkowych i gitary

Skrzypce

dr Augustyn Danuta

mgr Bartczyszyn Karolina

mgr Błędowska Karolina

mgr Kierońska Angelina

mgr Kołodziejczyk Jan

mgr Musiał Zbigniew

mgr Rychlik-Stanula Marta

mgr Soboń-Wróbel Alicja

dr Szlachta-Dowgiałło Izabela

mgr Szuster Magdalena (kierownik Sekcji I stopnia)

Altówka

mgr Dyjak Joanna

mgr Pikusa Urszula

Wiolonczele

mgr Bieda-Kapias Monika

mgr Bielecki Jacek

mgr Chrobak-Nowak Katarzyna

mgr Sikora Magdalena

mgr Stasiak Joanna

mgr Wrona Katarzyna

Kontrabas

mgr Krawczyk Krzysztof

Gitary

mgr Chmiel Łukasz

mgr Chwistek-Cisło Lucyna

mgr Kawa Alicja

mgr Piotr Pociask (kierownik Sekcji II stopnia)

mgr Zębaty Monika

Poszczególne grupy pedagogów instrumentalistów korzystają z możliwości rozwijania:
- warsztatu instrumentalnego przez czynne muzykowanie,
- warsztatu dydaktyczno-pedagogicznego przez udział w konsultacjach z kadrą akademicką wielu uczelni muzycznych.

W charakterze konsultantów sekcji instrumentów smyczkowych i gitary w ostatnich latach gościli m.in.:, M.Orzechowska, T. Strahl(AM Warszawa), W. Gromolak (AM Wrocław), T. Głąbówna, P. Tarcholik, Z. Łapiński, J. Sochacki, M. Nagy (AM Kraków), A. Cofalik (ZSM Kraków), P. Głombik, W. Palacz M. Mokrus, M. Dylla (AM Katowice), A. Tomala(PSM Gliwice), K.Gidaszewska (ZSM Poznań), Dominik Połoński, A. Armatys-Borrelli (Am Kraków)

Uczniowie zdobywają umiejętności instrumentalne na indywidualnych lekcjach instrumentu, które odbywają się dwa razy w tygodniu. Integralną częścią kształcenia muzycznego dla instrumentalisty - skrzypka, altowiolisty, wiolonczelisty i kontrabasisty - jest udział w szkolnej orkiestrze kameralnej (Mała Orkiestra-dzieci klas 5 i 6 OSM I st., oraz Orkiestra Kameralna II st.), smyczkowych zespołach kameralnych lub zespołach z udziałem innych instrumentów oraz formacjach uprawiających różne gatunki muzyki.
Gitarzyści tworzą zespoły gitarowe od duetów poprzez tria, kwartety do kilkunastoosobowych orkiestr gitarowych na „specjalne” okazje.
Uczniowie sekcji licznie występują w przesłuchaniach, konkursach i festiwalach krajowychi międzynarodowych osiągając bardzo dobre wyniki i zdobywając znaczące nagrody. Można ich również usłyszeć podczas szkolnych audycji,a także na koncertach i innych imprezach organizowanych przez różne instytucje w mieście.
Celem kształcenia jest wypracowanie i rozwijanie umiejętności instrumentalnych równolegle z ogólnomuzycznymi predyspozycjami tak,aby zapewnić absolwentom Zespołu Szkół Muzycznych jak największą swobodę przy wyborze dalszych studiów.