Informacje ogólne

Nauczyciele sekcji inst. smyczkowych i gitary

Skrzypce
Karolina Bartczyszyn- Południak
Karolina Błędowska
Angelina Kierońska
Jan Kołodziejczyk
Zbigniew Musiał
Alicja Soboń-Wróbel
Izabela Szlachta-Dowgiałło
Magdalena Szuster

Altówka
Urszula Pikusa
Ewa Więcek-Drożdż

Wiolonczela
Monika Bieda-Kapias
Katarzyna Chrobak-Nowak
Magdalena Sikora (kierownik Sekcji I stopnia)
Joanna Stasiak
Katarzyna Wrona

Kontrabas
Krzysztof Krawczyk

Gitary
Lucyna Chwistek-Cisło
Łukasz Chmiel
Alicja Kawa
Piotr Pociask (kierownik Sekcji II stopnia)
Monika Zębaty
Poszczególne grupy pedagogów instrumentalistów korzystają z możliwości rozwijania:
- warsztatu instrumentalnego przez czynne muzykowanie,
- warsztatu dydaktyczno-pedagogicznego przez udział w konsultacjach z kadrą akademicką wielu uczelni muzycznych.

W charakterze konsultantów sekcji instrumentów smyczkowych i gitary w ostatnich latach gościli m.in.:, M.Orzechowska, T. Strahl(AM Warszawa), W. Gromolak (AM Wrocław), T. Głąbówna, P. Tarcholik, Z. Łapiński, J. Sochacki, M. Nagy (AM Kraków), A. Cofalik (ZSM Kraków), P. Głombik, W. Palacz M. Mokrus, M. Dylla (AM Katowice), A. Tomala(PSM Gliwice), K.Gidaszewska (ZSM Poznań), Dominik Połoński, A. Armatys-Borrelli (Am Kraków)

Uczniowie zdobywają umiejętności instrumentalne na indywidualnych lekcjach instrumentu, które odbywają się dwa razy w tygodniu. Integralną częścią kształcenia muzycznego dla instrumentalisty - skrzypka, altowiolisty, wiolonczelisty i kontrabasisty - jest udział w szkolnej orkiestrze kameralnej (Mała Orkiestra-dzieci klas 5 i 6 OSM I st., oraz Orkiestra Kameralna II st.), smyczkowych zespołach kameralnych lub zespołach z udziałem innych instrumentów oraz formacjach uprawiających różne gatunki muzyki.
Gitarzyści tworzą zespoły gitarowe od duetów poprzez tria, kwartety do kilkunastoosobowych orkiestr gitarowych na „specjalne” okazje.
Uczniowie sekcji licznie występują w przesłuchaniach, konkursach i festiwalach krajowychi międzynarodowych osiągając bardzo dobre wyniki i zdobywając znaczące nagrody. Można ich również usłyszeć podczas szkolnych audycji,a także na koncertach i innych imprezach organizowanych przez różne instytucje w mieście.
Celem kształcenia jest wypracowanie i rozwijanie umiejętności instrumentalnych równolegle z ogólnomuzycznymi predyspozycjami tak,aby zapewnić absolwentom Zespołu Szkół Muzycznych jak największą swobodę przy wyborze dalszych studiów.