Zmiany - ocenianie , promowanie i klasyfikowanie uczniów

Zmiany dotyczące promocji z wyróżnieniem

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16.05.2018 w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych

 OSM I i II stopnia

Od klasy 4 OSM I stopnia  uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem ,jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75, co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego, co najmniej dobre oceny z pozostałych obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

SM I i II stopnia

Od klasy 4  SM I stopnia cyklu sześcioletniego oraz od klasy 1 cyklu czteroletniego uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75, co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego oraz co najmniej dobre oceny z pozostałych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.