Instrumenty dęte, akordeon i perkusja

Sekcja instrumentów dętych, akordeonu i perkusji rokrocznie cieszy się uznaniem i popularnością wśród dzieci i młodzieży, zdających egzaminy wstępne do naszej szkoły. Obecnie sekcja liczy 19 nauczycieli, uczących w następujących specjalnościach: flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, trąbka, puzon, waltornia, akordeon i perkusja.

Nasi nauczyciele często doskonalą swoje umiejętności i warsztat pracy poprzez uczestnictwo w kursach
i warsztatach specjalistycznych, prowadzonych przez znakomitych muzyków akademickich jak również poprzez czynny udział
w lekcjach otwartych, obywających się także w naszej szkole. W ostatnich latach lekcje otwarte prowadzili
u nas m.in.:

  • w klasie fletu prof. Barbara Świątek-Żelazna, prof. Kazimierz Moszyński
  • w klasie oboju prof. Jerzy Kotyczka
  • w klasie klarnetu prof. Andrzej Godek, ad. Janusz Antonik
  • w klasie saksofonu ad. Andrzej Rzymkowski, dr Dariusz Samól
  • w klasie trąbki ad. Wacław Mulak
  • w klasie puzonu st. wykł. Grzegorz Nagórski
  • w klasie perkusji prof. Jan Pilch

Nasi uczniowie biorą udział w wielu konkursach, festiwalach i przesłuchaniach
o zasięgu makroregionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, zdobywając liczne nagrody
i wyróżnienia.

Poza indywidualną nauką gry na instrumentach uczniowie doskonalą swoje umiejętności w zespołach kameralnych i w szkolnej orkiestrze rozrywkowej. Lekcje indywidualne z instrumentu głównego odbywają się zwyczajowo dwa razy w tygodniu, a zespoły kameralne oraz orkiestra – jeden raz w tygodniu.

Nasi soliści oraz zespoły kameralne i orkiestra rozrywkowa rokrocznie biorą czynny udział w działalności koncertowej szkoły, współpracując z wieloma instytucjami kulturalnymi miasta i regionu.

 

Wykaz nauczycieli sekcji instrumentów dętych, akordeonu i perkusji

 

Flet
mgr Błaszczyk Sylwia
mgr Górecka Małgorzata
mgr Ostrowska-Mróz Ewa
mgr Ważna-Pociask Joanna

Obój
mgr Ożóg Tomasz

Klarnet
mgr Chrobak Dominik
mgr Tomasik Sebastian
mgr Król Kazimierz – kierownik sekcji

Fagot
mgr Krawiec Wojciech

Saksofon
mgr Kita Piotr
mgr Dołęga Joanna

Trąbka
mgr Smoliński Wacław
mgr Tomala Bogdan

Puzon
mgr Gmyrek Tadeusz

Waltornia
mgr Karaś Piotr

Akordeon
mgr Kowalski Tomasz
mgr Kusion Wiesław

Perkusja
mgr Chrobak-Mielec Wiktoria
mgr Fiołek Tomasz
mgr Krawczyk Jan
mgr Malinowski Sylwester

 

W dniach 27-31 lipca 2015 r. odbyły się w Dworku Paderewskiego w Kąśnej Dolnej Warsztaty klarnetowe  w których wzięli udział uczniowie klas klarnetu ZSM w Tarnowie. Warsztaty prowadziła Pani Dorota  Boruch-Żołnacz  z Warszawy,  a odbywały się w formie otwartych lekcji indywidualnych oraz zajęć w zespołach kameralnych. Impreza odbywała się w bardzo dobrej atmosferze, zauważyć można było duże zaangażowanie, akceptację i integrację uczestników.

Warsztaty zakończone zostały wspólnym koncertem wykładowcy oraz uczniów.

Dziękujemy sponsorom za pomoc finansową, oraz dyrekcji Centrum Paderewskiego za udostępnienie Dworu Paderewskiego i bazy hotelowej.