ELIZA WALIŁKO - kl. 5a OSM I° zajęła III Miejsce   w  23 Regionalnym Konkursie Kolęd i Pastorałek  w Żabnie.