Informacja dla rodziców - konsultacje

W dniu 29.04.22 – piątek odbędą się konsultacje dla rodziców uczniów OSM I oraz OSM II.

W klasach 1 – 3 OSM I – konsultacje odbędą się od godz. 17.00 – 18.00

W klasach 4 – 8 OSM I oraz klasach I – V OSM II – konsultacje odbędą się od godz. 18.00 – 19.00

Informacja o przydziale sali dla nauczycieli będzie wywieszona w dniu konsultacji na tablicy ogłoszeń.