KOLEJNE SUKCESY NASZYCH AKORDEONISTÓW

 W osiemnastej edycji Gorlickich Konfrontacji Akordeonowych organizowanych przez Państwową Szkołę Muzyczną im. I. J. Paderewskiego, nasi uczniowie zaprezentowali bardzo wysoki poziom wykonawczy uzyskując nagrody oraz wyróżnienia.

Jest to konkurs z wieloletnimi tradycjami, gdyż powstał w  1995 roku. Początkowo pełnił on funkcję przesłuchań uczniów szkół muzycznych ówczesnego województwa nowosądeckiego, jednakże bardzo szybko zyskał rangę przesłuchań regionalnych (województwa małopolskiego i świętokrzyskiego) a od 2001 roku ma już zasięg ogólnopolski. W Gorlickich Konfrontacjach Akordeonowych uczestniczą również muzycy ze Słowacji, Rosji i Ukrainy. Jest to bardzo ważne dla środowiska wydarzenie muzyczne wpisane do kalendarza konkursów Centrum Edukacji Artystycznej.

Filip Górowski z klasy mgra Pawła Kusiona uzyskał II nagrodę w kategorii Ia

Łukasz Skubisz z klasy mgra Wiesława  Kusiona uzyskał I nagrodę w kategorii III

Jakub Grzyb z klasy mgra Pawła Kusiona uzyskał wyróżnienie w  kategorii III

Trio akordeonowe prowadzone przez mgra Pawła Kusiona w składzie:

Kornel Uriasz, Jakub Grzyb, Łukasz Skubisz otrzymało III nagrodę w kategorii zespołów kameralnych szkół muzycznych II stopnia