Konkurs z audycji muzycznych – „ Muzyka mistrzów ”

Konkurs z audycji muzycznych – „ Muzyka mistrzów ”

 dla klas: 4 OSM I st.  oraz  4  SM I st. / 6

Regulamin konkursu:

Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy na temat twórczości kompozytorów, znajomość podstawowego kanonu utworów z różnych epok, umiejętność rozpoznawania utworów, uwrażliwienie i rozbudzenie wyobraźni uczniów  poprzez kontakt z muzyką .

Organizacja konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest p. Ewa Cieślik
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas czwartych OSM I stopnia i SM I stopnia / 6
 3. Konkurs obejmować będzie znajomość utworów muzycznych zawartych w kanonie konkursowym. Prezentowane będą fragmenty utworów trwające ok. 1,5 – 2 minut. Rozpoznając utwór należy poprawnie zapisać :

- inicjał imienia i nazwisko kompozytora

- pełną nazwę utworu ( bez opusów i numerów)

 1. Konkurs odbędzie się 04 (poniedziałek ) o godz. 16.15  w sali A 2- 7 w budynku naszej szkoły .
 2. Przewidywany czas trwania konkursu: 30 – 45 minut
 3. Laureatowi, który otrzyma minimum 90% punktacji, podnosi się ocenę roczną o jeden stopień z przedmiotu audycje muzyczne.
 4. Laureatom, którzy uzyskają co najmniej 75% punktacji przysługuje możliwość otrzymania cząstkowej oceny celującej z przedmiotu audycje muzyczne, a ci, którzy uzyskają 51-74% punktów otrzymają cząstkowe oceny bardzo dobre.
 5. Dla laureatów, którzy uzyskają najwyższą punktację (miejsca I- III) przewidziane są dyplomy laureatów i drobne nagrody rzeczowe.

Kanon utworów konkursowych do rozpoznania:

 1. Chopin – Polonez A –dur op.40 nr 1
 2. Chopin – Etiuda c-moll „Rewolucyjna” op. 10 nr 12
 3. Bacewicz – Oberek ( na skrzypce i fortepian)
 4. Chopin – „Życzenie” ( pieśń)
 5. J. Paderewski –Menuet G-dur
 6. van Beethoven – V Symfonia c-moll cz. I
 7. A. Mozart – Aria „Królowej nocy” z opery „Czarodziejski flet”
 8. Vivaldi – „Wiosna” cz. I z cyklu „Cztery pory roku”
 9. S. Bach – Toccata i fuga d-moll na organy
 10. Moniuszko –Polonez z opery „Halka”
 11. Moniuszko – Mazur z opery „Straszny dwór”
 12. Wieniawski – Kujawiak a-moll
 13. J. Paderewski –„Krakowiak fantastyczny”